Hyppää sisältöön

Listasimme, millä puolueella on ehdokkaina eniten nuoria ja millä eläkeläisiä – entä kenen ehdokkaista valtaosa yltää ylimpään tulokymmenykseen?

Eduskuntavaalien ehdokkaiden käytettävissä olevien tulojen mediaani on runsaat 32 000 euroa, mikä on lähes 10 000 euroa enemmän kuin muulla kansalla.

Nuoripari katselee miettiväisen näköisen vaalijulisteita Turun kauppatorilla.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkoi tänään keskiviikkona. Varsinainen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina 2. huhtikuuta. Kuva: Hannu Vähämäki / Yle
Päivi Lakka
Avaa Yle-sovelluksessa

Naisten osuus ensi viikon eduskuntavaalien ehdokkaista on tällä kertaa ennätyksellisen suuri. Myös nuoria, alle 29-vuotiaita ehdokkaita on puolueiden listoilla runsaat kymmenen prosenttia.

Tästä huolimatta keskiverto eduskuntavaalien ehdokas on edelleen keski-ikäinen mies. Hän pyrkii eduskuntaan jonkin eduskuntapuolueen listoilta.

Ikää keskiverto ehdokkaalla on 46 vuotta ja lapsia yksi tai kaksi. Työpaikka on yksityisellä sektorilla ja takana on vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinto.

Vuositasolla hänellä jää tuloista käteen verojen ja veroluonteisten maksujen jälkeen noin 32 400 euroa.

Eduskuntavaalien ehdokkaista enemmistö on aina ollut miehiä, mutta naisten osuus on kasvanut vaali vaalilta. Tällä kertaa se on suurempi kuin koskaan aikaisemmin, 43 prosenttia kaikista ehdokkaista.

Edistys on huomattava, jos lukua vertaa vuoden 1948 eduskuntavaaleihin. Tuolloin naisten osuus oli vielä alle viidennes kaikista ehdokkaista.

Eduskuntapuolueista naisten osuus ehdokkaista on suurinta vihreillä, lähes 61 prosenttia. Myös SDP:n ja vasemmistoliiton listoilta löytyy enemmän nais- kuin miesehdokkaita. Pienin naisedustus on Liike Nytillä, jonka ehdokkaista vain runsas kolmannes on naisia.

Eduskuntavaalien ehdokkaiden keski-ikä on vajaat 46 vuotta. Vanhin lista löytyy eduskuntapuolueista kristillisdemokraateilta, jonka ehdokkaiden keski-ikä on runsaat 52 vuotta. Matalin keski-ikä, 41 vuotta, on vihreiden ehdokkailla.

Kaikkiaan vajaat 11 prosenttia kaikista ehdokkaista on alle 30-vuotiaita. Yli 60-vuotiaita ehdokkaita on runsaat 14 prosenttia.

Eduskuntaan pyrkivät ovat myös suurituloisempia kuin kansalaiset keskimäärin.

Ehdokkaiden käytettävissä olevien rahatulojen mediaani on noin 32 400 euroa, mikä on lähes 10 000 enemmän kuin keskiverto suomalaisella. Tilastokeskuksen mukaan lukujen taustalla on se, että vaaliehdokkaat ovat korkeakoulutetumpia ja useampi heistä on työelämässä.

Ehdokkaiden mediaanitulot liikkuvat kokoomuksen noin 51 600 euron ja Liike Nytin noin 30 900 euron välillä.

Ylimpään tulokymmenykseen kuului eduskuntavaalien ehdokkaista kaikkiaan runsaat 30 prosenttia.

Tulojakauman hyvätuloisimmassa päässä ovat kokoomuksen ja keskustan ehdokkaat. Vähiten ylimpään tulokymmenykseen yltäviä ehdokkaita on eduskuntapuolueista vasemmistoliitolla.

Kuinka helposti ennakkoäänestäminen käy? Katso video:

Ehdokkaiden koulutustaso nousussa

Eduskuntavaalien ehdokkaiden koulutustaustassa on tapahtunut muutoksia vuoden 2011 eduskuntavaaleihin verrattuna.

Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien ehdokkaiden osuus on vähentynyt ja vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvanut runsaan kymmenen vuoden takaiseen verrattuna.

Tällä kertaa peruskoulun varassa on vajaat seitsemän prosenttia ehdokkaista, kun vuonna 2011 vastaava luku oli vajaat yksitoista prosenttia. Vähintään alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus ehdokkaista on kasvanut kaksitoista prosenttiyksikköä.

Eduskuntavaalien ehdokkaat ovat myös huomattavasti äänioikeutettuja koulutetumpia. Kansalaisista opinnot ovat jääneet peruskoulutasolle joka viidennellä ja vähintään alempi korkeakouluasteen tutkinto löytyy vain neljännekseltä.

Eduskuntapuolueista korkeimmin koulutettuja ovat kokoomuksen, RKP:n ja vihreiden ehdokkaat, matalimmin koulutettuja vasemmistoliiton, Liike nytin ja perussuomalaisten ehdokkaat.

Ehdokkaista työssäkäyviä on yli kolme neljäsosaa ja eläkeläisiä noin seitsemän prosenttia. Eläkeläisehdokkaita on eniten kristillisdemokraateilla, työllisiä SDP:llä ja kokoomuksella.

Työttömiä sen sijaan on ehdokkaiden keskuudessa enemmän kuin muun väestön kesken.

Tilastotieto väestön pääasiallisesta toiminnasta ja tuloista perustuu vuoden 2021 lopusta saatuihin tietoihin.

Herättikö juttu ajatuksia? Voit keskustella aiheesta huomiseen torstaihin kello 23 asti.

Suosittelemme sinulle