Hyppää sisältöön

Energiayhtiö kyllästyi tuulivoimaloiden luparuljanssiin – kaavailee nyt Suomeen lähes 3 000 jalkapallokentän edestä aurinkopaneeleja

Tuulivoima- ja energiayhtiöiden kiinnostus aurinkovoimaan on ryöpsähtänyt vajaassa vuodessa. Aurinkovoima houkuttaa, koska sen tuotanto voidaan usein käynnistää tuulivoimaa nopeammin.

Aurinkopaneeleita pellolla
Ilmastokysymykset, sähköistyminen ja energiaomavaraisuus kiihdyttävät investoimista tuulivoiman ohella aurinkovoimaan. Arkistokuva Kuva: Jari Hakkarainen / Yle
Riina Mäentausta

Tuulivoima- ja energiayhtiöiden kiinnostus investoida suuriin aurinkovoimaloihin on kasvanut rajusti vajaan vuoden aikana.

– Tähän ovat varmasti vaikuttaneet keskustelut ilmastonmuutoksesta, huoltovarmuudesta, energiaomaraisuudesta sekä sähkönkulutuksesta ja -hinnasta, sanoo eritysiasiantuntija Sanna Andersson ympäristöministeriöstä.

Esimerkiksi aikaisemmin tuulivoimaan investoinut Ilmatar Energy on siirtänyt toimintansa painopistettä yhä enemmän aurinkovoiman suuntaan. Yhtiöllä on eri puolella Suomea selvityksessä aurinkovoimalahankkeita yhteensä 2 000 hehtaaria.

Tämä vastaa lähes 2 900 jalkapallokenttää.

Esimerkiksi Keski-Suomessa Ilmattarella on esiselvityksessä kahdeksan ja Etelä-Savossa neljä aluetta, joille kaavaillaan aurinkovoimaa. Pohjois-Savoon Joroisiin on valmistunut yhtiön aurinkovoimala, jonka teho on viisi megawattia.

Tuulivoimayhtiö Winda Energy puolestaan päätti laajentaa toimintaansa aurinkovoimahankkeisiin tämän vuoden alussa.

– Viimeisen vuoden aikana on herätty siihen potentiaaliin, mikä aurinkovoimassa Suomessa on, sanoo Winda Energyn kehitysjohtaja Anette Danielsson.

Yhtiö suunnittelee parhaillaan muun muassa yli 60 hehtaarin kokoisen aurinkovoimalan rakentamisesta Jämsään.

Kattopaneeleista aurinkovoimakenttiin

Aikaisemmin aurinkopaneeleita oli lähinnä talojen katoilla, mutta nyt suunnitteilla on suuria paneelikenttiä.

Ympäristöministeriön mukaan suurin osa suunnitteilla olevista teollisen kokoluokan aurinkovoimaloista on 50–300 hehtaarin välillä.

Teolliselle aurinkovoimalalle ei ole laissa varsinaisesti määritelty alarajaa.

Etelä-Savoon Sulkavalle oli tammikuussa rakenteilla yli 9 000 paneelin aurinkovoimala noin seitsemän hehtaarin maa-alueelle.

Yritykset käyttävät mielellään määritelmänä tehoa. Teolliseksi aurinkovoimalaksi on katsottu voimalat, joiden teho ylittää yhden megawatin.

Ympäristöministeriön määritelmä puolestaan perustuu pinta-alaan.

– Me olemme pitäneet alarajana sataa hehtaaria, mutta joissain puheissa alaraja on ollut 50 hehtaaria, sanoo erityisasiantuntija Sanna Andersson.

Aurinkovoimala paikkaa tyynen päivän energiantuotantoa

Tuulivoima- ja energiayhtiöiden innolle investoida aurinkovoimaloihin on useita syitä.

Aurinko- ja tuulivoima ovat molemmat uusiutuvia ja päästöttömiä energiamuotoja, joiden avulla voidaan parantaa energiaomavaraisuutta.

– Aurinko- ja tuulivoima täydentävät toisiaan, sillä niiden tuotanto ajoittuu eri aikaan, sanoo Ilmatar Energyn projektiliiketoiminnasta vastaava johtaja Erkka Saario.

Aurinkovoiman etuna on, että se tuottaa lähtökohtaisesti eniten energiaa silloin, kun ihmiset sitä käyttävät, eli päiväsaikaan.

Sen sijaan tuulivoimatuotannossa kannalta parhaat tuotanto-olot voivat ajoittua välillä yöhön, jolloin käyttäjiä on vähemmän.

Aurinkovoimalat ovat myös kehittyneet teknisesti, mikä on tehnyt niihin investoimisesta mahdollista myös Suomessa.

Tarve yhtenäiselle ohjeistukselle

Aurinkovoimaloiden lupamenettely voi joissain tapauksissa olla huomattavasti tuulivoimahankkeita nopeampi. Syynä on muun muassa se, että maankäyttö- ja rakennuslaissa ei tällä hetkellä suoraan mainita aurinkovoimaloita.

Esimerkiksi teollisen kokoluokan aurinkovoimalan voi rakentaa pelkällä rakennusluvalla ja suunnittelutarveratkaisulla haja-asutusalueelle. Laki ei lähtökohtaisesti tällöin edellytä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

– Esimerkiksi suunnittelutarveratkaisulla luvituksen ja muun prosessin vaatimat toimenpiteet voidaan saada aurinkohankkeessa tehtyä noin puolessa vuodessa, kertoo Erkka Saario.

Vertailun vuoksi tuulivoimalahankkeen luvitukset eli kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi vievät tavallisesti 2-4 vuotta.

Tällä hetkellä aurinkovoimaloiden rakentamisesta päätetään tapauskohtaisesti kunnissa. Yhtenäisen sääntelyn puute aiheuttaa paljon päänvaivaa kuntien ja ely-keskusten viranhaltijoille sekä aurinkovoimaloihin investoiville yrityksille.

– Meille tulee paljon kyselyitä eri osapuolilta, että mitä eri tilanteissa pitäisi tehdä. Varmoja vastauksia on kuitenkin vaikea antaa, koska oikeuskäytäntöä ei asiasta ole, erityisasiantuntija Sanna Andersson ympäristöministeriöstä sanoo.

Tilanteen selkeyttämiseksi ympäristöministeriö on koonnut vuoden ajaksi ohjausryhmän, jonka johdolla valmistellaan opasta suurten aurinkovoimaloiden kaavoitukseen ja lupamenettelyyn.

Suosittelemme sinulle