Hyppää sisältöön

Ilmaisten bussikyytien pelättiin vievän lapsilta innon pyöräillä ja kulkea jalan – toisin kävi

Ilmaisten bussimatkojen vaikutusta lasten aktiivisuuteen tutkittiin Mikkelissä ja Kouvolassa. Molemmissa kaupungeissa lapset liikkuvat yhtä aktiivisesti, vaikka Mikkelissä bussilla voi kulkea rajattomasti maksutta.

Koululaisia menossa paikallisbussin kyytiin Mikkelin torilla.
Mikkelissä lapsille kertyy aktiivisuutta bussille kävelystä, kun taas Kouvolassa koululaiset liikkuvat useammin pyörillä. Kuva: Esa Huuhko / Yle
Tarja Nyyssönen
Avaa Yle-sovelluksessa

Kaupunkien tarjoamat ilmaiset bussimatkat eivät vähennä lasten aktiivisuutta. Asia käy ilmi Mikkelissä ja Kouvolassa tehdyssä vertailututkimuksessa.

Xamkin ja Aalto-yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että lapset liikkuvat yhtä aktiivisesti molemmissa kaupungeissa, vaikka Mikkelissä on lapsilla käytössään rajattomat ilmaiset bussimatkat ja Kouvolassa ei.

– Nämä meidän tulokset vähentävät sitä huolta, että maksuton bussi vähentäisi aktiivista liikkumista. Näin ei ole, tutkimuksen johtaja Arto Pesola Xamkista kertoo.

Molemmissa kaupungeissa aktiivista liikkumista paikasta toiseen on yhtä paljon, noin kolme ja puoli tuntia viikossa. Tämä pitää sisällään lasten siirtymät kodin ja koulun välillä sekä vapaa-ajalla. Harrastukset jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

– Lapset merkitsivät kartalta jokaisen paikan, jossa he olivat viikon aikana käyneet sekä kulkumuodon jolla he sinne menivät. Lisäksi lasten reiteen laitettiin viikoksi aktiivisuusmittari, Pesola kertoo.

Tutkimuksen aineisto kerättiin keväällä 2021. Videolla kerrotaan kuinka tutkimus toteutettiin. Video: Esa Huuhko / Yle

Vaikka molemmissa kaupungeissa lapset liikkuivat yhtä aktiivisesti, löysivät tutkijat eroja lasten kulkutavoissa: mikkeliläiset kulkevat enemmän jalan, kun taas Kouvolassa liikutaan pyörällä useammin.

Erot selittyvät Pesolan mukaan sillä, että Mikkelissä lapset kävelevät bussipysäkille.

– Keskiverto kävelymatka bussipysäkille oli tässä tutkimuksessa 730 metriä edestakaisella matkalla, mikä on tosi merkittävä aktiivisuuden määrä, Pesola sanoo.

Mikkelin on tarjonnut rajattomat ilmaiset bussikyydit kaikille peruskoululaisille vuodesta 2017 lähtien.

Vanhempien kuskausralli väheni

Tutkimuksia ilmaisen julkisen liikenteen vaikutuksista lasten koko päivän fyysiseen aktiivisuuteen ei ole aiemmin tehty. Idea asian selvittämiseen lähti julkisesta keskustelusta, jossa ilmaista bussikorttia on puolustettu ja vastustettu.

Tutkimuksen lähtökohta oli, että ilmaiset bussimatkat lisäisivät lasten aktiivisuutta. Tämän tutkijat perustivat ulkomailla tehtyihin tutkimuksiin, joissa on havaittu ilmaisen julkisen liikenteen lisäävän ikääntyneiden fyysistä aktiivisuutta ja vähentävän lihomisen riskiä.

Toisaalta taas ilmaiset bussimatkat ovat saaneet kritiikkiä passivoivasta vaikutuksesta ja pyöräilyn syrjäyttämisestä.

– On pelätty, että lapset matkustavat bussilla vähän sinne sun tänne eivätkä enää kävele tai pyöräile. Tämä ei pidä paikkaansa. Aktiivisuus ei vähene ilmaisten bussimatkojen myötä, Pesola sanoo.

Liikuntatieteiden tohtori Arto Pesola
Arto Pesola kertoo, että tutkimuksen yhtenä tavoitteena oli selvittää, millaisena lasten itsenäinen liikkuminen koetaan perheissä. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Pesolan johtamassa tutkimuksessa haastateltiin mittausten lisäksi lapsia ja heidän vanhempiaan. Haastatteluissa muun muassa selvitettiin perheiden kokemuksia maksuttomien bussikyytien merkityksestä perheiden elämään.

Tavoitteena oli selvittää, millaisena lasten itsenäinen liikkuminen koetaan ja miten perheet organisoivat lasten liikkumista lähiympäristöä kauemmas. Selvisi, että perheet kokevat lasten itsenäisen bussilla liikkumisen vaativan järjestelyjä.

– Yksityisautolla sekä pyörällä ja jalan liikkuminen on helpompaa. Toisaalta, jos etäisyydet ovat pitkiä, tarjoaa bussi hyvän mahdollisuuden lisätä lapsen itsenäistä liikkumista. Samalla se antaa vanhemmille vapautta eikä kuskausralli ole niin suurta iltaisin, Pesola sanoo.

Pyöräparkkeja bussipysäkeille ja jouhevuutta aikatauluihin

Haastatteluissa kysyttiin lapsilta, kuinka he kokevat joukkoliikenteen ympäristönäkökulmasta. Lapset pitivät bussia saastuttavana kulkumuotona, sillä he vertasivat sitä kävelyyn tai pyöräilyyn eivätkä yksityisautoiluun.

– Tärkeä asia olisi markkinoinnissa ja kasvatuksessa tuoda esille joukkoliikenne yksityisautoilun korvaajana. Tarkoitus ei ole, että lapset vähentäisivät pyöräilyä tai kävelyä, vaan että yksityisautoilu vähenisi, Pesola kertoo.

Hiljattain julkaistuja tutkimustuloksia on tarkoitus viedä kuntapäättäjien tietoisuuteen. Mikkelin kaupungin sivistystoimen ja Kouvolan kaupungin joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa tuloksia on jo käyty läpi.

Pääsanoma on, että maksuton joukkoliikenne itsessään ei tee autuaaksi vaikka se lisääkin bussin käyttöä. Viilaamista riittää esimerkiksi aikataulujen suhteen.

– Perheiltä nousi toiveita, että bussivuorot osuisivat paremmin yksiin lasten harrastusten kanssa. Myös esimerkiksi pyöräparkkeja toivottiin bussipysäkeille, jolloin pidemmästäkin matkasta lapsi pääsisi itsenäisesti liikkumaan bussille ja tämä toisi lisää vapautta perheille, Pesola sanoo.

Voit keskustella aiheesta 29.3. klo 23.00 saakka.

Suosittelemme sinulle