Hyppää sisältöön

Ministeriö yrittää saada uudet ohjeet eroperheiden rahariitoihin – isät kaipaavat avuksi laskuria

Kahdessa kodissa asuvat ovat Kelan mukaan useimmiten hyvätuloisten ja koulutettujen vanhempien lapsia. Oikeusministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen ohjeista, joilla helpotettaisiin riitoja elatusavusta.

Lapsi istuu selkä kameraan päin ikkunan ääressä katsoen ulos.
Vuoroasuminen on yhä yleisempää. Aina siitä ei sovita lastenvalvojan kanssa, vaan vanhemmat hoitavat kulujen jakamisesta keskenään. Kuva: Nina Hilitukha / Alamy/All Over Press
Kristiina Tolkki
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomessa on 110 000 lasta, joilla on kaksi kotia. Tilastokeskuksen mukaan joka kolmas lapsi asuu eron jälkeen yhtä paljon molempien vanhempien luona.

Todellisuudessa vuoroasuminen on huomattavasti yleisempää, koska kaikki vanhemmat eivät tee asiasta virallista sopimusta lastenvalvojan kanssa.

Lain mukaan vuoroasumisessa kumpikin vanhempi vastaa lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotukset siitä, miten elatusapua maksetaan, kun lapset asuvat kahdessa kodissa.

Ehdotuksia koskeva lausuntokierros päättyi maanantaina. Lausuntoja tuli määräaikaan mennessä 32. Valtaosa lausunnonantajista pitää uusia ohjeita tarpeellisina, mutta moitteita tulee vaikeaselkoisuudesta.

Lausunnonantajat ovat yksimielisiä siitä, että vuoroasumiseen liittyvät ohjeet kaipaavat päivitystä. Edelliset ovat vuodelta 2007.

Laskuri selkeyttäisi ohjeita

Eniten oikeusministeriön ehdotuksia arvostellaan laskurin puutteesta. Laskuriin voisi syöttää molempien vanhempien palkkatulot, asumistuen, lapsilisät ja muut sosiaalituet. Näin selviäsi, kenen pitää elatusapua maksaa ja kenelle.

Millään laskentatavalla tai -mallilla ei ole mahdollista välttää sitä, etteikö lapsen elatusta koskevia riitoja vanhempien välille syntyisi. (Länsi-Uudenmaan käräoikeus)

Ohjeistusta tukemaan tulee toteuttaa tekoälypohjainen vuoroasumismallin apulaskuri. (Isät lasten asialla)

Laskurille olisi käyttöä lastenvalvojilla, tuomioistuimilla, avustajilla ja myös vanhemmilla itsellään. (Oulun käräjäoikeus)

Etävanhemmat ja Yhden vanhemman liitto eri linjoilla

Oikeusministeriön työryhmän ehdotus saa täystyrmäyksen Etävanhempien liitolta.

Lähtökohtana vuoroasumisessa pitää mielestämme luonnollisestikin olla, ettei kumpikaan vanhemmista maksa elatusapua, koska lapsen elatukseen kuuluvat tarpeelliset kulut puolittuvat vanhempien kesken. (Etävanhempien liitto)

Yhden vanhemman perheiden liitto on vastakkaisella linjalla. Se vaatii elatustukea huomattavasti alhaisemmalla kynnyksellä.

Vuoroasumisen valitseminen ei saa vähentää sosiaaliturvaetuuksia pienituloisilta perheiltä. Esitämme alle 13-vuotiaan elatuslaskelmaan automaattiset korotukset 7-vuotis- ja 13-vuotissyntymäpäivinä. (Yhden vanhemman perheiden liitto)

Vuoroasumisen valitsevat Kelan selvityksen mukaan todennäköisimmin hyvätuloiset vanhemmat, sillä vuoroasuvasta lapsesta aiheutuvat kulut ovat suuremmat kuin muissa asumistavoissa.

Epäselvät ohjeet voivat aiheuttaa riitoja

Kela muistuttaa lausunnossaan, että virallisesti lapsi voi olla kirjoilla vain yhdessä paikassa, olipa kyse sitten vuoroasumisesta tai ei. Siksi esitykseen tarvitaan täsmennyksiä.

Elatustukioikeutta tarkasteltaessa lapsen katsotaan asuvan siellä, missä hänellä on virallinen asuinpaikka. Elatustukeen ei ole oikeutta, jos lapsi on kirjoilla elatusvelvollisen luona. (Kela)

Suomen asianajajaliitto toivoo selkeämpiä ohjeita, jotta juristit osaisivat tulkita sitä. Näin vältyttäisiin turhilta riidoilta.

Ohjeen lukija ei pysty ohjeen ja laskentaesimerkkien perusteella saamaan selville, kummalle vanhemmalle elatustuki puutteellisen elatuskyvyn tilanteissa tullaan maksamaan vai maksetaanko se osittain molemmille. (Suomen asianajajaliitto)

Eduskunnan apulaisoikeus asiamies Maija Sakslin muistuttaa lausunnossaan, että kyse on suosituksista. Ne kuitenkin parantavat vanhempien mahdollisuutta saada yhdenvertaista kohtelua lastenvalvojien luona.

Eroperheissä vanhemmat joutuvat edelleen vääntämään, kuka saa olla lähivanhempi – Hallituksen tavoitteena on mahdollistaa kaksi virallista kotia

Asianajajaliitto ehdottaa ratkaisua tilanteeseen, jossa lähivanhempi muuttaa toiselle paikkakunnalle ja huoltajuuskiistat vaikeutuvat

Tästä voit kuunnella, miten voi käyda eron tullessa:

Suosittelemme sinulle