Hyppää sisältöön

Ruotsalainen malminetsintäyhtiö teki varausilmoituksen Torronsuon kansallispuiston alueelle – kesäkuun alussa se olisi laitonta

Kesäkuun alusta voimaan tulevan uuden lain mukaan malminetsintälupia rajoitetaan kansallispuistojen alueelle.

Kartta jossa näkyy kaivosvarausalue joka ulottuu myös Torronsuon alueelle.
Tukesille jätetyn varausilmoituksen alue ulottuu laajalle Lounais-Hämeessä. Kuva: Laura Merikalla / Yle
Riitta Tapiomäki

Tukes on hyväksynyt ruotsalaisen malminetsintäyhtiön Stedle Exploration AB:n varausilmoituksen, joka kattaa ison alueen Ypäjällä, Jokioisilla, Forssassa ja Tammelassa. Varausilmoitus antaa etuoikeuden malminetsintälupaan kyseiselle alueelle, mutta se ei automaattisesti oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen.

Varausalueen koko on 153,68 km2, eli yli 15 000 hehtaaria. Alue ulottuu laajasti myös Torronsuon kansallispuiston alueelle. Lain mukaan kansallispuistossa luontoa muuttava toiminta on kuitenkin kiellettyä. Sieltä ei saa ottaa maa-aineksia tai kaivoskivennäisiä eikä vahingoittaa maa- tai kallioperää.

Vielä tällä hetkellä kansallispuistossa voidaan kuitenkin alueen hallinnasta vastaavan viranomaisen tai laitoksen luvalla tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja. Tähän on tulossa muutos, sillä uusi luonnonsuojelulaki rajoittaa malminetsintäyritysten toimintaa valtion luonnonsuojelualueilla ja käytännössä estää kaivostoimintaan tähtäävän valmistelutyön kansallis- ja luonnonpuistoissa.

Tukesin päätöksen mukaan varaajan suunnitelmissa on systemaattisesti käydä läpi alueella aiemmin tehdyt työt kuten geologiset kartat, geokemia, geofysiikka ja kairaukset. Varaajan suunnitelmissa on käydä myös maastossa arvioimassa parhaat toimet malminetsintään.

Varaajan suunnitelmissa on jättää alueelle malminetsintälupa, kun alueen aiemmat tutkimukset on käyty läpi ja arviointi tehty. Alueelta toivotaan löytyvän muun muassa litiumia, yttriumia ja skandiumia.

Tukes hyväksyi varausilmoituksen viime viikolla. Maanomistajat ja muut tahot, joita varausilmoitus koskee, voivat huhtikuun 27. päivään mennessä valittaa varausilmoituksesta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Suomea on pidetty kaivosteollisuuden unelmamaana. Kaivosteollisuus ry:n ja Mining Finland ry:n kyselyn mukaan alan investoinnit nousevat noin miljardiin euroon vuosina 2021–23.

Suosittelemme sinulle