Hyppää sisältöön

Lakeja valmistellaan liian kovassa kiireessä ja liian vähin resurssein, sanoo arviointineuvosto

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut suosituksia seitsemän vuotta. Sen mukaan säädösvalmistelu on yhä liian kiireistä.

Vihreäkantinen Suomen laki -kirja. Kirjan päällä on puheenjohtajan nuija.
Suomen lainvalmistelussa on puutteita, vaikka se on valtioneuvoston tärkeimpiä tehtäviä. Kuva: Arja Lento / Yle
Teija Santaharju

Lainsäädännön arviointineuvosto antoi katsauksen lainvalmistelun ja lakiesitysten vaikutusarviointien laadusta vuodelta 2022. Vuosikatsaus sisältää lisäksi havaintoja lainvalmistelusta Antti Rinteen (sd.) ja Sanna Marinin (sd.) hallitusten kausilta, tiedottaa valtioneuvosto.

Lainvalmistelu on yksi valtioneuvoston tärkeimmistä tehtävistä, mutta tehtävän tärkeys ei näy säädösvalmistelun resursoinnissa tai johtamisessa.

Arviointineuvosto on toistuvasti kiinnittänyt huomiota siihen, että säädösvalmistelua tehdään kiireessä ja niukoin resurssein. Arviointineuvoston havaintojen mukaan säädösvalmistelua tehdään usein yksin, jolloin säädösvalmistelijoiden tuki ja apu saattavat jäädä riittämättömäksi.

Arviointineuvoston havaintojen mukaan puutteet lakiesityksissä vuonna 2022 olivat hyvin samanlaisia kuin edellisvuosina. Huomiota kiinnitettiin eniten esitysten määrällisiin arviointeihin, vaihtoehtojen puutteelliseen tarkasteluun sekä riskien ja epävarmuuksien kuvaamiseen.

Vaikutukset olisi tunnistettava

Parannettavaa on muun muassa yritysvaikutusten arvioinnissa, erilaisiin ihmisryhmiin kohdistuvien vaikutusten tunnistamisessa sekä tiedonhallinnan muutosten arvioinnissa, sanoo arviointineuvosto.

– Vaikutusarviointien ja lainvalmistelun laadussa on nähtävissä positiivista kehitystä, mutta vielä on parantamisen varaa, arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen toteaa.

Vuonna 2022 lainsäädännön arviointineuvosto antoi yhteensä 42 lausuntoa lakiesityksistä ja yhdestä valtioneuvoston asetusluonnoksesta. Arviointineuvosto antaa lausuntoja yhteiskunnallisesti merkittävimmistä ja laajimmista lakiesityksistä.

– Arviointineuvoston lausuntojen suosituksia ei oteta riittävästi huomioon lopullisissa lakiesityksissä. Arviointineuvosto on antanut lausuntoja jo seitsemän vuoden ajan. Ministeriöiden tulisi jo kyetä suunnittelemaan lainvalmistelun aikataulu niin, että lainvalmistelijoilla on riittävä aika arviointineuvoston lausunnon jälkeiseen viimeistelytyöhön, Kostiainen sanoo.

Lainsäädännön arviointineuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja lakiesityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista. Arviointineuvosto ei ota kantaa esityksen sisältöön, vaan arvioi esityksen vaikutusarvioinnin laatua. Tavoitteena on parantaa lainvalmistelun ja erityisesti lakiesitysten vaikutusarviointien tasoa.

Suosittelemme sinulle