Hyppää sisältöön

Tutkimus: Moni nukkui huonommin ja naposteli enemmän siirryttyään etätöihin

Etätyössä työkyvyn heikkeneminen saattaa jäädä työnantajalta huomaamatta.

Niina Kellinsalmi etätyössä, varsinainen työpiste makuuhuoneessa
Kuva: Marko Melto / Yle
STT

Etätyön yleistyminen on lisännyt työntekijöiden vastuuta omasta terveydestään ja työkyvystään. Työterveyslaitoksen (TTL) tuoreessa tutkimuksessa etätyöntekijöiden elintavat olivat korona-aikana pääosin hyvällä tasolla, mutta suurimpana terveysuhkana näyttäytyi liian vähäinen yöuni.

TTL selvitti kuuden asiantuntijaorganisaation työntekijöiden kokemuksia huhti–syyskuussa 2021, jolloin etätyöaikaa oli kestänyt yli vuoden verran. Lähes puolet vastaajista koki hankaluuksia työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

– Teknologiavälitteinen etätyö koettiin intensiiviseksi ja kuormittavaksi. Myös palautuminen koettiin haastavaksi. Asiat saattoivat jäädä työpäivän jälkeen pyörimään mieleen, TTL:n johtava tutkija Virpi Ruohomäki kertoo STT:lle.

Lyhyet yöunet yleistyivät

Tutkimuksen kyselyosuuteen osallistui noin 700 etätyöntekijää.

Keskimäärin etätyöntekijöiden elintavat olivat varsin hyvällä tasolla ja he arvioivat työkykynsä hyväksi.

– Kaiken kaikkiaan näytti siltä, että osalla elintavat paranivat, osalla heikkenivät ja osalla pysyivät ennallaan, Ruohomäki sanoo.

Suurimpana terveysuhkana näyttäytyi vähäinen yöuni. Vaikka 42 prosenttia vastaajista kertoi yöuniensa parantuneen etätyöaikana, myös alle kuuden tunnin unia nukkuvien osuus oli tavanomaista suurempi. Vähäinen nukkuminen oli yhteydessä etätyöhön liittyviin hankaluuksiin ja epävarmuuksiin.

Tutkittavat liikkuivat yhtä paljon kuin työntekijät keskimäärin, mutta joka neljäs oli vähentänyt liikuntaa etätyöhön siirtymisen jälkeen. Kolmannes kertoi napostelevansa. Alkoholin riskikäyttäjiä tutkittavien joukossa ei ollut keskimääräistä enemmän.

Käytännössä on vaikea erotella, missä määrin elintapojen muutokset johtuvat etätyöstä ja missä määrin muista koronapandemian vaikutuksista. Esimerkiksi stressi on voinut vaikuttaa muutoksiin elintavoissa.

Työkyvyn heikkeneminen voi jäädä piiloon

Vaikka monet tutkimuksen tuloksista liittyivät elintapoihin, Työterveyslaitos painottaa myös työnantajien vastuuta ihmisten jaksamisesta. Etätyörutiinien rakentamiseen tarvitaan työnantajan pelisääntöjä ja ohjausta.

Tutkimuksessa epäterveellisiä elintapoja oli etenkin niillä työntekijöillä, joilla oli hankaluuksia etätyön ja muun elämän yhteensovittamisessa tai jotka olivat tyytymättömiä etätyöympäristöön.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 29.3. klo 23:een asti.

Suosittelemme sinulle