Hyppää sisältöön

Kansanedustaja Hussein al-Taee vihjasi arabiankielisellä videolla lasten huostaanottopäätöksiä mielivaltaisiksi – näin hän kommentoi väitteitään

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen myöntää, että lastensuojelupalveluissa ei välttämättä ole riittävästi tarvittavaa kulttuurista lukutaitoa.

Tehy ja Super järjestivät mielenosoituksen sateisena perjantaina Helsingissä syyskuussa.
Kansanedustaja Hussein al-Taeen mukaan maahanmuuttajataustaisten perheiden on toisinaan vaikea ymmärtää viranomaisten päätöksiä kielimuurin tai kulttuurierojen vuoksi. Kuva: Silja Viitala / Yle
Päivi Lakka
Avaa Yle-sovelluksessa

Kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) sosiaalisessa mediassa julkaisemien arabiankielisten videoiden väitteet maahanmuuttajataustaisten lasten huostaanotoista ovat herättäneet viime päivinä ihmetystä.

Ylen kääntäjä käänsi kansanedustajan Instagram-videon viestin arabiasta suomeksi.

Al-Taee toteaa videolla, että maahanmuuttajataustaisia lapsia on tälläkin hetkellä paljon lastensuojelun huostassa nuoriso- ja lastenkodeissa.

Hän kuitenkin vihjaa lastensuojelun huostaanottopäätösten olevan enemmän tai vähemmän mielivaltaisia.

– Tulee varmistaa, että tulevaisuudessa maahanmuuttajien kulttuuriset asianhaarat otetaan Suomen lakien puitteissa tarkasti huomioon niin, että me saamme sellaisen lastensuojelulainsäädännön, joka ei ota lapsiamme huostaan mielivaltaisesti vaan ainoastaan tilanteissa, joissa huostaan otettava lapsi on todellakin vaarassa, hän toteaa arabiaksi videolla.

– Kaikki meikäläisten lapset eivät ole riskitapauksia. Nuoriamme ja perheitämme tässä maassa pelottaa.

Väiteet mielivaltaisista huostaanotoista ovat tuttuja islamistisesta propagandasta. Ruotsin viranomaiset ovat olleet pitkään huolissaan lastensuojeluun liittyvistä vääristä tiedoista.

Kysyimme al-Taeelta, onko Suomessa otettu lapsia mielivaltaisesti huostaan? Ja jos on, niin millä perusteella?

Al-Taee vastaa Ylelle sähköpostilla, että Suomi on oikeusvaltio ja suomalaiset viranomaiset toimivat virkavastuulla.

– Suomessa viranomaiset tekevät työtä suurella sydämellä tiukan paineen alla ja annan kaiken arvostukseni heille.

– Kansanedustajat saavat paljon yhteydenottoja näihin tapauksiin liittyen ja haluan rakentaa ymmärrystä ja luottamusta lastensuojelua ja suomalaisia viranomaisia kohtaan, hän sanoo.

Toisinaan perheiden on hänen mukaansa kuitenkin kielimuurin tai kulttuurierojen vuoksi vaikeuksia ymmärtää viranomaisten päätöksiä.

– Haluan erityisesti parantaa uussuomalaisten yhteisöjen ja viranomaisten välistä ymmärrystä, jotta ihmiset eivät kokisi viranomaisten päätösten olevan sattumanvaraisia tai mielivaltaisia.

Hänen mukaansa ensi vaalikaudella tulee puuttua siihen, että lastensuojelun työntekijät tekevät työtä tiukan paineen alla ja liian vähillä resursseilla.

Lapsiasiavaltuutettu: Meillä on rasismia palvelujärjestelmässä

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on huolissaan lastensuojelutoimenpiteiden kasautumisesta maahanmuuttajataustaisiin perheisiin.

Hän viittaa tutkimukseen, jossa tarkasteltiin vuonna 1997 Suomessa syntyneitä lapsia, joiden vanhemmista toinen tai molemmat olivat syntyneet ulkomailla. Erityisesti afrikkalaistaustaisista lapsista peräti 15 prosenttia oli ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle ennen 18 ikävuotta.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen seisoo pressikuvassa.
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kaipaa enemmän keskustelua siitä, miten maahanmuuttahataustaisten perheiden integraatiota, työssäkäyntiä ja hyvinvointia tuetaan sekä köyhyyttä torjutaan. Kuva: Mikko Vähäniitty

Pekkarinen kiistää kuitenkin al-Taeen vihjaukset päätösten mielivaltaisuudesta.

– Ei lastensuojelun viranomaistoiminnassa nyt mielivaltaisuudesta voida puhua. Mutta on totta, että herkkyys puuttua maahanmuuttajataustaisten perheiden elämään on melko suurta.

– On ihan selvää, että kun kiireessä tehdään, niin sinne mahtuu myös ylireagointia, Pekkarinen sanoo.

Lastensuojelulaissa korostetaan Pekkarisen mukaan jo nyt sitä, että lapsen etua arvioitaessa on otettava huomioon lasten uskonnollinen, kulttuurinen ja kielellinen tausta.

Hän kuitenkin myöntää, että lastensuojelupalveluissa ei välttämättä ole riittävästi tarvittavaa kulttuurista lukutaitoa.

– Hyvin herkästi käy niin, että ajattelemme, että perheet eivät osaa huolehtia lapsistaan. Tai että lastensuojelun palvelujärjestelmässä on piiloteltua rasismia ja etnistä profilointia.

– Kyllä meillä on huono-osaisuutta maahanmuuttajataustaisissa perheissä ja meillä oletettavasti on rasismia palvelujärjestelmässä, Pekkarinen sanoo.

Al-Taee on ollut aikaisemminkin julkisuudessa sosiaalisen median ulostulojensa vuoksi. Vuonna 2019 selvisi, että hän oli kirjoittanut Facebook-sivulleen eri kansanryhmiä uhkaavia ja solvaavia viestejä vuosina 2011–2016.

Valtakunnansyyttäjä päätti lopulta olla nostamatta syytteitä kansanedustajan kirjoituksista.

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on Maarit Tastulan haastateltavana lastensuojelun epäkohdista.

Korjattu 28.3.2023 kello 18.39: Otettu jutun leipätekstissä ollut väärä video pois, ja vaihdettu tilalle oikea.

Lisäys 28.3.2023 kello 18.55. Juttuun lisätty tieto, että lasten huostaanottoihin liittyvää disinformaatiota on levitetty pitkään ja ilmiö on Ruotsista tuttu.

Suosittelemme sinulle