Hyppää sisältöön

Opintoraha olisi nyt yli 400 euroa, jos se olisi kivunnut hintojen mukana – opiskelijajärjestöt vaativat sadan euron korotusta

Opiskelija Sarianna Waldén sanoo, että arjen ei pitäisi olla pelkkää raatamista työnteon ja opiskelun välillä. Vaalikeskusteluissa opiskelijoiden taloudellisista huolista puhuttiin vähän.

Sarianna Waldén kertoo ajatuksiaan opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta. Videolla kerrotaan myös, että juttu käsittelee opintorahaa, opintolainaa ja opiskelijoiden hyvinvointia.
Joonatan Reunanen
Avaa Yle-sovelluksessa

Kelan tilastojen mukaan korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa on vaihdellen leikattu ja korotettu 30 viime vuoden aikana. Opintotukea muutettiin vuonna 2017 lainapainotteiseksi, opintorahaa leikattiin ja opintorahan indeksikorotukset jäädytettiin.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ja Suomen opiskelijakuntien liitto (SAMOK) eivät ole tyytyväisiä opintorahan kehityskulkuun ja haluavat tulevan hallituksen korottavan sitä sadalla eurolla.

Kysyimme opiskelija Sarianna Waldénilta, mitä hän ajattelee opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta.

Videolla Sarianna Waldén kertoo ajatuksiaan opintolainasta ja opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta.

– Ajattelen, että monilla opiskelijoilla on vaikeuksia pärjätä.

Waldén kertoo, että hän on nostanut tähän mennessä enimmäismäärän opintolainaa – noin 20 000 euroa. Hän perustelee valintaansa sillä, että hän ei halua käyttää kaikkea vapaa-aikaansa työntekoon.

Waldén ei ole ollut huolissaan opintolainastaan, koska tähän saakka korko on ollut matala, mutta viime aikoina häntä on alkanut mietityttämään korkojen nousu.

Hän lisää, että 20 000 euron opintolaina on summana pelottava, ja pohtii onko oikein, että opiskelijat lähes pakotetaan ottamaan lainaa.

– Opiskelijan arjen ei pitäisi olla raatamista opiskelun ja työnteon välillä.

Videolla olevasta grafiikasta näkee, että opiskelijoilla oli 2000-luvun puolivälissä eniten alle 10 000 euron opintolainoja. Opintolainojen suuruudet ovat kuitenkin kasvaneet nopeasti, ja yli 20 000 euron lainoja on nykyään aikaisempaa paljon enemmän.

Kuinka paljon sadan euron korotus auttaisi?

Videolla Sarianna Waldén kertoo, kuinka paljon hänelle jää käteen asumistuesta ja opintorahasta. Hän myös pohtii tulisiko opintolainaa joutua nostamaan.

– Totta kai se olisi ihan hyvä lisä kuukaudessa.

Waldén kertoo, että hänellä kuluu ruokaan rahaa noin 200 euroa kuussa. Asunnon vuokranmaksun jälkeen hänelle jää opintorahasta ja asumistuesta sata euroa käteen.

– Pärjään ihan hyvin, kun opintorahaan ja asumistukeen lisätään kuukausittainen opintolainasumma.

Kuukausittainen opintoraha on vaihdellut kolmenkymmenen viime vuoden aikana, ja tällä hetkellä opintoraha on noin 268 euroa.

Kelan tilastoista selviää, että opintoraha olisi nyt lähes 402 euroa, jos se olisi ollut 1990-luvulta asti sidottuna kansaneläkeindeksiin. Indeksiin sitominen tarkoittaa sitä, että opintorahaa olisi korotettu hintojen nousun mukana.

Monia Kelan maksamia tukia korotetaan vuosittain hintojen nousun perusteella, mutta opintorahan korotus on tehty melko harvoin.

Mitä ajattelet opiskelijoiden hyvinvoinnista?

Videolla Sarianna Waldén kertoo ajatuksiaan nykyisestä opintotukijärjestelmästä ja opiskelijoiden hyvinvoinnista.

– Mielestäni opiskelijoiden tilanne on kuormittava, varsinkin jos joutuu käymään töissä.

Waldénin mielestä opiskelijoiden pitäisi saada enemmän tukea elämään, jotta he voivat keskittyä täysipäiväisesti opiskeluun.

Opiskelijoilta vaaditaan hänen mukaansa liikaa, kun pitäisi opiskella 40 tuntia viikossa, tehdä töitä ja valmistua ajallaan.

– Koen tilanteen ristiriitaiseksi.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 12. huhtikuuta kello 23 asti

Suosittelemme