Hyppää sisältöön

Suomessa on paine uusien kaivosten perustamiseen sekä vanhojen avaamiseen – testaa, tiedätkö miksi niitä halutaan lisää

Suomessa on kriittisiä raaka-aineita, joiden louhimista, jalostamista tai kierrätystä halutaan lisätä Euroopan unionissa.

Suomessa on useita Euroopan isoimpia kaivoksia. Euroopan unioni haluaa lisätä malminetsintää, kaivostoimintaa ja malminjalostamista myös Suomessa. Tältä videolta näet, minkäkokoisia muutamat nykyiset kaivokset ovat. Video: Toni Pitkänen / Yle
Anu Rummukainen

Paine kaivosten ja jalostamoiden lisäämiseksi kasvaa nyt niin Suomessa kuin koko Euroopassa. Se johtuu muun muassa huoltovarmuudesta ja maailman politiikasta.

Huoltovarmuus tarkoittaa sitä, että ihmisillä on saatavilla yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä raaka-aineita kuten esimerkiksi kobolttia, litiumia ja nikkeliä akkuja varten tai fosfaatteja lannoitteisiin ruuantuotantoa varten.

Euroopan komissio päivitti kaksi viikkoa sitten kriittisten ja strategisten raaka-aineiden listat. Strategisella raaka-aineella tarkoitetaan sellaisia aineita, jotka ovat puolustus- tai avaruusteollisuudelle, vihreälle tai digitaaliselle siirtymälle välttämättömiä.

Listoille ovat nousseet uusina kupari, magnesium, akkulaatuinen mangaani ja nikkeli, harvinaiset maametallit magneetteja varten, titaani ja maasälpä.

– Euroopan unioni käyttää noin 20 prosenttia metalleista ja mineraaleista, jotka maasta kaivetaan koko maailmassa. Unioni itse tuottaa 2–3 prosenttia globaalista tarpeesta. Kun maailmankauppa ei toimi hyvin, vaarantuu sekä kansantalous että huoltovarmuus, kertoo Geologian tutkimuslaitoksen erikoistutkija Pasi Eilu.

Joistakin raaka-aineista ei ole pulaa, mutta ne jalostetaan Euroopan ulkopuolella. Euroopan komissio kuvailee geopoliittiseksi riskiksi sitä, että osa jalostamoista on kokonaan Kiinassa.

Linjaukset tarkoittavat myös sitä, että paine vanhojen kaivosten jälleenavaamiseen kasvaa. Tällä hetkellä Suomessa on 45 aktiivista kaivosta.

Suomessa on kriittisiä metalleja

Yaran kaivosalue Siilinjärvellä.
Kuvassa on Yaran Siilinjärven kaivos. Se on moninkerroin isompi kuin Siilinjärven keskusta. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Suomessa on isoja kaivoksia Euroopan mittapuulla. Pohjois-Savossa, Siilinjärvellä sijaitsee Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Se on norjalaisen Yaran omistuksessa ja se tuottaa kaiken fosfaatin, jota Suomessa tarvitaan. Fosfaatteja käytetään esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa. Lannoitteita tulee Venäjältä Suomeen.

Sodankylässä Soklissa on Siilinjärven kaivosta isompi fosfaattiesiintymä, jossa on myös muitakin raaka-aineita, joita ei tuoteta missään Euroopan alueella tällä hetkellä. Sellaisia on esimerkiksi niobium, josta suurin osa tuotetaan nyt Brasiliassa. Soklin esiintymä on Suomen valtion omistuksessa ja alueella ei ole koskaan ollut varsinaista kaivosta. Kaivosta on vastustettu ympäristöriskien vuoksi.

Terrafamen alue Sotkamossa.
Sotkamon Terrafamen kaivos on Euroopan suurin nikkelikaivos. Nikkeli on sekä kriittinen että strateginen raaka-aine Euroopan unionille. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Terrafame Kainuun Sotkamossa on Euroopan suurin nikkelin tuottaja. Sen akkukemikaalitehdas on maailman suurimpia. Lisäksi Terrafame aloittaa vuoteen 2024 mennessä uraanin talteenoton ainoana Euroopassa. Sotkamosta uraani viedään jalostettavaksi muualle, minkä jälkeen sitä voidaan käyttää ydinenergiassa.

EU:n komissio haluaa lisätä kaivoksia, metallijalostamoja ja malminetsintää. Suomi nähdään potentiaalisena maana kallioperän rikkauden takia. EU ehdottaa, että luvitusta nopeutetaan. Tuolloin kaivosprojekteilla olisi 24 kuukauden lupaprosessi ja kierrätyslaitoksilla 12 kuukauden. Nyt luvitusprosessit voivat viedä useiden vuosien ajan.

Lisäksi EU haluaa jäsenmaiden tukevan strategisia projekteja unionin sisällä ja jäsenmaissa. Sellaisiksi luetaan kaivos-, metallijalostus- tai kierrätysprojektit. Toiveeseen sisältyy rahoituksen helpottaminen.

Seuraavaksi jää nähtäväksi, miten Suomessa suhtaudutaan EU:n toiveeseen kaivostoiminnan lisäämisestä.

Testaa nopealla visalla, tiedätkö miksi metalleja tarvitsee louhia kallioperästä

Visassa, voit testata tietämystäsi siitä, mihin Suomen kallioperässä olevia metalleja tarvitaan.

Korjattu 1.4..2023 klo 19:24: lannoitteet eivät ole pakotelistalla.

Suosittelemme sinulle