Hyppää sisältöön

Tekoälykin tietää, että jokaisella äänellä on merkitystä – silti noin 30 prosenttia ei äänestä

Chat GPT -tekoäly antaa neuvoja puolueen ja ehdokkaan valintaan ja kertoo, miksi eduskuntavaaleissa on tärkeää äänestää. Tutkija Sami Borg antaa Chat GPT:n vastauksille yleisarvosanan 7.

Virtuaalihahmo kertoo, miten aiemmissa vaaleissa nukkunutta voi kannustaa äänestämään.
Ville Kinnunen

Keskusteleva tekoälysovellus Chat GPT osaa antaa neuvoja myös eduskuntavaaleissa äänestämistä varten.

Chat GPT:n vastauksia kommentoi sähköpostihaastattelussa politiikan tutkija, Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKSin tutkimuspäällikkö Sami Borg.

Mistä tiedän, mikä puolue on minulle sopiva?

Chat GPT: ”Puolueen valintaan vaikuttaa monia tekijöitä, kuten omat arvot ja mielipiteet eri poliittisista kysymyksistä. On tärkeää selvittää, mikä puolue edustaa parhaiten omia näkemyksiä ja arvoja.

Yksi tapa on tutkia eri puolueiden puolueohjelmia ja kannanottoja eri poliittisista aiheista. Voit löytää nämä tiedot puolueiden verkkosivuilta tai vaalikoneista, jotka auttavat sinua selvittämään, mitkä puolueet ovat lähinnä omia arvojasi.

Voit myös keskustella aiheesta ystäviesi, perheesi ja kollegojesi kanssa, joilla voi olla eri näkemyksiä politiikasta. Poliittiset keskustelut auttavat usein syventämään omaa ymmärrystä poliittisista kysymyksistä ja selventämään omia mielipiteitä.”

Sami Borg: ”Yllättävänkin monipuolinen vastaus. Siinä on vaihtoehtoja seikkaperäiseen sekä nopean perehtymiseen. Pointit ovat jälleen aika yleisiä, ja ne soveltuvat hyvin esimerkiksi nuorille äänestäjille. Erityyppiset mediat vaalien tietolähteinä tulevat kuitenkin aika heikosti esiin.”

Miksi on tärkeää äänestää eduskuntavaaleissa?

Chat GPT: ”Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä tehdään Suomessa tulevina vuosina. Eduskuntavaalit ovat yksi tärkeimmistä tapahtumista Suomen demokratiassa, sillä niiden avulla kansalaiset voivat valita edustajia, jotka päättävät maan asioista.

Äänestäminen on yksi tärkeimmistä tavoista osallistua demokraattiseen päätöksentekoon ja vaikuttaa yhteiskuntaan.

Kun äänestät, ilmaiset näkemyksesi siitä, millainen Suomen tulee olla ja millaisia arvoja yhteiskunnassamme tulee vaalia.

Lisäksi äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaisia lakeja ja päätöksiä tehdään eri asioissa, kuten terveydenhuollossa, ympäristöpolitiikassa, koulutuksessa ja talouspolitiikassa.

Kun suuri osa kansalaisista käyttää äänioikeuttaan, se lisää myös poliittista osallistumista ja edistää demokratian toimivuutta.”

Sami Borg: ”Vastaus korostaa vaikuttamisnäkökulmaa ja ottaa huomioon myös äänestämisen yleishyödyllisen tehtävän äänenä demokratialle hallitsemistapana. Äänestämisen tunne- ja normipohjaisia vaikuttimia vastaus ei oikein tavoita. Useimmiten kansalaiset perustelevat omaa äänestämässä käyntiään sillä, että se on kansalaisvelvollisuus.”

Tekoälyn luoma kuva äänestäjistä valitsemassa itselleen sopivaa ehdokasta.
Tekoälyn näkemys äänestäjästä valitsemassa itselleen ehdokasta. Kuva: Ville Kinnunen / Yle

Miksi kaikki eivät silti äänestä, ja äänestysprosentti jää noin 70:een?

Chat GPT: ”Tähän voi olla monia syitä, joista joitakin ovat:

Kiire ja ajan puute: Monilla ihmisillä on kiireisiä aikatauluja ja vaalipäivänä voi olla hankalaa löytää aikaa äänestämiseen.

Usko siihen, että äänestämisellä ei ole merkitystä: Jotkut ihmiset saattavat uskoa, että heidän äänensä ei vaikuta lopputulokseen tai että politiikka on jo ennalta määrättyä.

Epäilys poliitikkojen kyvykkyydestä: Jotkut ihmiset saattavat olla pettynyt poliitikkoihin ja heidän kykyynsä tehdä todellista muutosta.

Epäilys vaalijärjestelmän oikeudenmukaisuudesta: Jotkut ihmiset saattavat uskoa, että vaalijärjestelmä ei ole oikeudenmukainen tai että ääntenlaskenta voi olla epäluotettavaa.”

Sami Borg: ”Tämä vastaus tavoittaa aika heikosti tutkimustuloksia siitä, miksi osa suomalaisista äänioikeutetuista ei käy äänestämässä. Tärkeimpiä syitä ovat esimerkiksi puolue- ja ehdokasvalinnat vaikeudet, kiinnostumattomuus politiikasta sekä osallistumisnormien omaksumatta jääminen. Vastauksen ensimmäinen lause tosin pelastaa paljon, koska se ei väitä, että luetellut syyt olisivat tärkeimpiä.”

Miten kannustaisit aiemmissa vaaleissa nukkunutta äänestämään nyt?

Chat GPT: ”Tässä joitakin mahdollisia tapoja kannustaa äänestämään:

Kerro, että jokaisella äänellä on merkitystä: Yksittäinen ääni voi vaikuttaa vaalitulokseen, erityisesti jos vaalit ovat hyvin tiukat. Jokainen ääni lasketaan ja vaikuttaa siihen, minkälaisia päätöksiä tulevassa eduskunnassa tehdään.

Muistuta, että äänestämällä voi vaikuttaa oman elämänsä ja tulevaisuutensa suuntaan: Eduskunta päättää asioista, jotka koskevat kaikkia Suomen kansalaisia, kuten terveydenhuoltoa, ympäristöä, koulutusta ja taloutta.

Selvitä, mitkä asiat ovat henkilön mielestä tärkeitä, kuten terveydenhuolto, koulutus, ympäristöpolitiikka jne. Tämä auttaa löytämään ehdokkaan tai puolueen, joka vastaa parhaiten henkilön arvoja ja mielenkiinnon kohteita.

Tarjoa apua ja tietoa: Kerro henkilölle, että voit auttaa häntä löytämään tietoa ehdokkaista, puolueista ja äänestyspaikoista. Tarjoa myös apua esimerkiksi äänestämiseen liittyvissä käytännön järjestelyissä.”

Sami Borg: ”Tässäkin suostuttelu on järkiperäistä ja hyvin asiapitoista. Mikään agitaattori tämä tekoäly ei ole. Tunnepitoiset viestit yhteisestä demokratiavastuusta, joidenkin puolueiden tai ehdokkaiden tukemisen elintärkeydestä tai muista osallistumissyistä puuttuvat.

Suostuttelu on tulevaisuusorientoitunutta, vaikka iso osa äänestäjistä painottaa valinnoissaan myös kokemuksiaan menneen vaalikauden onnistumisista ja epäonnistumisista, esimerkiksi edellisen vaalikauden politiikanteosta.

Arvosana-asteikolla 4–10 antaisin vastauksista kokonaisarvosanaksi 7. Parissa kohdassa vastaukset olivat aika hyviä ja joissakin huonoja, mutta enimmäkseen tyydyttäviä.”

Voit keskustella aiheesta 2.4. kello 23 asti.

Suosittelemme sinulle