Hyppää sisältöön

Turun kaupungin selvitys: Port Arthurin tulva oli monen tekijän summa

Poikkeuksellinen rankkasade, väärin johdetut hulevedet ja suljettu luukku aiheuttivat yhdessä katujen ja pihojen lainehtimisen Portsassa viime heinäkuussa.

Hulevesikaivo kadulla Turun Portsan puutaloalueella.
Portsassa osa vesistä on johdettu tavalla, joka edesauttoi tulvan syntyä. Arkistokuva. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle
Kati M. Rantala

Viime heinäkuussa Turun Port Arthurin alueen yllättäneen tulvan selvitys on saatu valmiiksi.

Turun kaupungin teettämän selvityksen mukaan tulvimiseen vaikutti useampi tekijä. Selvityksen tuloksia avattiin alueen asukkaille torstaina.

Heinäkuun 26. päivänä Turussa satoi iltapäivällä kello neljän ja viiden välillä ennätyksellisen paljon. Erittäin runsaan sateen vuoksi hulevesiverkostoon päätyi äkillisesti valtava määrä sadevettä, joka näkyi Port Arthurin alueen pihojen ja katujen lainehtimisena.

Port Arthur sijaitsee Turun hulevesi- ja jätevesiverkoston purkupisteiden läheisyydessä, eli alueen viemäreissä kulkee normaalistikin paljon vesiä.

Selvityksen mukaan vesimäärää lisäsi se, että Turun viemäriverkostossa on kiinteistöjä, jotka purkavat hulevetensä jätevesiverkostoon. Tästä syystä jätevesiviemäriin virtaa sinne kuulumatonta vettä. Lisäksi Turun ruutukaava-alueella johdetaan paikoin kaupungin katujärjestelmien hulevesiä jätevesiviemäriin.

Väärin johdetut hulevedet

Tulvan jälkeen tehdyissä laajoissa tutkimuksissa selvisi, että tonttijohdot ovat pääosin ehjiä. Kiinteistöjen viemäriverkoston savututkimuksissa todettiin, että joillain kiinteistöillä hulevesiä johdetaan jätevesiviemäreihin, mikä lisää vesimäärää.

Kiinteistöjen kattovesiä puolestaan johdetaan kadulle eikä hulevesiviemäriin. Tämä lisää huleveden virtausta kadulla. Kadulta vesi kulkeutuu pääosin hulevesiviemäriin ja osin jätevesiviemäriin.

Selvityksessä todetaan myös, että tulvat johtuivat eri syistä eri kohteissa.

Robottikameralla toteutetuissa viemärikuvauksissa selvisi, että puhdistamon yhdyskaivon sulkuluukku oli osittain kiinni. Sulkuluukku avattiin välittömästi.

Aiemmin sukeltajan toteuttamissa kuvauksissa luukkua ei oltu havaittu, koska työturvallisuussyistä sukeltaja ei voinut mennä riittävän pitkälle havaitakseen sulkuluukun.

Tutkimusten mukaan alueen runkoviemärit ovat ehjiä.

Vahinkoja voi ennaltaehkäistä

Turun kaupungin selvityksen loppukaneettina todetaan, että viemäritulvien vahingoilta voi välttyä varmistamalla, että kiinteistön hulevedet ei ole johdettu jätevesiviemäriin.

Kiinteistön alimman viemäröinnin korkeus tulee olla padotuskorkeuden yläpuolella.

Selvityksessä muistutetaan, että talojen seinärakenteet tulee olla asianmukaiset ja vedenkestävät. Pihan kaltevuus kuuluu olla kiinteistöstä poispäin ja kiinteistön salaojien ja hulevesijärjestelmän kunnosta täytyy pitää huolta.

Kellarillisten rakennusten kuivatusvesien viemäröintiin suositellaan hulevesipumppaamoa tilanteissa, joissa korkeusero hulevesiviemärilinjan pohjaan on vähäinen.

Myös hulevesiviemärillä on padotuskorkeus. Kovilla rankkasateilla veden pinta saa nousta +10 cm katutason yläpuolelle.

Suosittelemme sinulle