Hyppää sisältöön

Eläimiin sekaantumisesta tulee Suomessa rikos, mutta rangaistavampaa on ottaa teosta kuva ja järkyttää sillä ihmisiä

Eläintensuojelurikokset ovat tuomioiltaan lieviä ja eläinten oikeudet riippuvat siitä, miten ihmiset aikovat eläintä käyttää. Eläinoikeusjuristit kaipaavat eläimille oikeuksia perustuslakiin.

koira
Varsinkin lievät eläintensuojelurikokset vanhenevat usein ennen tutkimista. Kuva: Antti Haanpää / Yle
Tuukka Tervonen

Ensi vuonna voimaan astuvan uuden eläinten hyvinvointilain tavoitteena on ollut tehdä eläinten kohtelusta nykyistä kunnioittavampaa, mutta eläimet ovat jatkossakin varallisuusoikeuden piirissä olevaa, elävää irtainta omaisuutta.

Itä-Suomen yliopistonlehtori ja rikosoikeuden dosentti Tarja Koskelan mukaan nykyinen määritelmä pitää eläinsuojelurikosten tuomiot usein melko lievinä. Eläin jää aina ihmisen jalkoihin.

Eläinsuojelurikoksia tutkineen Koskelan mukaan eläimet pitäisi nostaa laissa nykyistä parempaan asemaan. Koskela muistuttaa, että eläimet itse eivät voi yhteiskunnassa asemaansa parantaa.

— Eläimet ovat kuitenkin usein hyvin riippuvaisia ihmisestä, Koskela sanoo.

Perustuslakiin kirjatut asiat kuten uskonnonvapaus ja kotirauha menevät eläinten oikeuksien edelle. Sen sijaan eläinten oikeutta hyvään elämään ei ole kirjattu perustuslakiin.

”Jos koekanille vaikka laitetaan iholle tai silmään jotain ainetta, niin sitä ei saa lemmikille tehdä.”

Eläimen oikeudet Suomessa määräytyvät usein sillä perusteella, miten ihminen aikoo eläintä käyttää.

Esimerkiksi luonnossa elävää jänistä suojaa jo perustuslain ympäristöpykälä. Jos taas kani on tuotantoeläin ja sitä kasvatetaan ruoaksi, sitä säätelee eläintensuojelulaki

Lemmikkikanille taas saa tehdä vähemmän asioita kuin tuotantoeläimelle. Kaikista huonoin vaihtoehto Koskelan mukaan on, jos kani on koe-eläimenä.

— Jos koekanille vaikka laitetaan iholle tai silmään jotain ainetta, sitä ei saa lemmikille tehdä.

Kuten kirjassa Eläinten vallankumous, toiset eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset.

Rangaistukset yleensä vain päiväsakkoa

Vaikka lemmikille tai tuotantoeläimelle laittaisikin silmään jotain sinne kuulumatonta tai muuten kohtelisi eläintä kaltoin, rangaistukset ovat lieviä.

— Viimeisen tutkimukseni mukaan 43 päiväsakkoa on keskimäärin rangaistus, asiaa tutkinut Koskela kertoo.

Rahassa puhutaan usein vain muutamien satojen eurojen sakoista, jotka riippuvat tekijän nettokuukausituloista.

Vaikka eläintensuojelurikos olisi kuinka brutaalin kuuloinen tahansa, niistä ei määrätä juuri koskaan ehdotonta vankeutta. Noin joka viidennestä eläinsuojelurikoksesta tuomitaan ehdollista vankeutta.

Eläinsuojelurikoksia ei kuitenkaan aina välttämättä ehditä tutkia, ja ne saattavat vanhentua.

Esimerkiksi taannoisessa palveluskoirakoulutus-rikosjutussa koulutettavia koiria potkittiin, lyötiin päähän ja kuristettiin.

— Tuomioistuin katsoi teot lieviksi eläinsuojelurikoksiksi, ja ne vanhenivat ennen tuomion antamista, Koskela kertoo tapauksen etenemisestä.

Kuvassa on iso musta koira ja kaksi ihmistä nurmikolla. Toinen ihmisistä nostaa kättään koiraa kohti ja toinen seisoo kauempana. Ihmisten kasvot on sensuroitu.
Oikeutta eläimille julkaisi 2021 salaa kuvatun videon suojelukoiriin kohdistetusta väkivallasta. Kuva: Oikeutta eläimille

Koskelan mukaan eläinsuojelurikokset voivat jäädä resurssipulan takia muiden asioiden jalkoihin, eikä varsinkaan lieviä rikoksia usein tutkita.

Uusi laki tekee edelleen eläintenpitokiellon valvonnan vaikeaksi lemmikkien osalta. Jotta eläintenpitokieltoa voidaan valvoa kotirauhan piirissä, se edellyttää eäilyä eläimen kaltoin kohtelusta. Pelkkä epäily eläintenpitokiellon rikkomisesta ei Koskelan mukaan riitä.

Eläinten oikeudet perustuslakiin?

Eläinsuojelurikoksen seuraus eläimelle eli rikoksen uhrille on usein kuolema. Jos ihminen tuomitaan tuotantoeläinten huonosta kohtelusta eläintenpitokieltoon, seuraus kärsineille eläimille voi olla teuraalle joutuminen. Koskelan mukaan tuomioistuin voi varata eläimen omistajalle tilaisuuden myydä eläimet, jolloin hän saa pitää myyntirahat.

Eläintenkohtelun muuttamiseen oikeudenmukaisemmaksi olisi Koskelan mukaan yksi ratkaisu ainakin se, että eläimille säädettäisiin perustuslaissa oikeuksia. Aivan ihmisoikeuksia Koskela ei eläimille ehdota, vaan kyseessä olisivat eläimille räätälöidyt oikeudet.

Suomessa eläinoikeusjuristit ovat ehdottaneet lakimuutosta, jossa lähtökohdaksi otettaisiin eläimien perusoikeudet tuntevina yksilöinä joiden perusoikeuksia ja hyvinvoinnin vaatimuksia ihmisen on täysimääräisesti kunnioitettava

Lainsäädäntö on nyt muuttumassa, mutta uusi laki jäi osittain perustuslakivaliokunnan hampaisiin. Kotirauha on eläimen hyvinvointia tärkeämpi vastaisuudessakin eikä läpi mennyt myöskään uskonnonvapauden vuoksi kielto teurastaa eläimiä ilman etukäteen tainnuttamista, vaan nämä voidaan edelleen tehdä yhtä aikaa.

Uudessa laissa muutama uusi asia tulee rangaistaviksi, kuten esimerkiksi eläimiin sekaantuminen ja koirien sähköpantojen käyttö.

Yle Kioski tiivisti eläinten hyvinvointilain sisällön.

Mitkään rangaistukset eivät kuitenkaan kovene.

Koskela ei sinänsä näe kovempia tuomioita myöskään tarkoituksenmukaisena.

— Yleensähän rangaistusten koventaminen ei ole tehokas keino puuttua mihinkään.

Koskelan mukaan rangaistusten pitäisi kuitenkin olla suhteessa vastaaviin tekoihin. Hän nostaa kyseenalaisena esimerkkinä uuden hyvinvointilain myötä tulevan rangaistavan teon eli eläimeen sekaantumisen.

Vaikka eläimeen sekaantumisesta tuleekin jatkossa rangaistus, teosta otetun kuvamateriaalin levittäminen tulee olemaan eläimeen sekaantumista ankarammin rangaistava rikos, Koskela kertoo.

Näin juridisesti siis ihmisten järkyttäminen on pahempi asia, kuin eläimen mahdollinen kärsimys.

Suosittelemme