Hyppää sisältöön

Helsinki suunnittelee tekosaarta, jolle tulisi 12-kerroksisia taloja rikkaille – tarkoitus on houkutella lähiöön varakasta väkeä

Puotilan tekosaarelle rakennettaisiin jopa 12-kerroksisia taloja. Rakentaminen vaatisi koko alueen muokkaamista.

PRO Puotilanranta -ryhmän puheenjohtaja Risto Salmia epäilee, että tekosaari tukkisi virtaumia Vartiokylänlalahdelle ja rehevöittäisi alueen vesistöä entisestään.
Reeta Cremin
Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingin kaupunki kaavailee tekosaarta Puotilan venesataman edustalle Itä-Helsinkiin.

Saari tehtäisiin noin sadan metrin päähän nykyisestä rannasta Rastilansillan kupeeseen, ja sille voisi rakentaa hyvin tiiviisti jopa 12-kerroksisia taloja.

Alueen asukkaille suunnitelma on tullut yllätyksenä.

– Me olemme yleiskaavasta nähneet, että siinä on tummaa pikseliä. Emme kuitenkaan tajunneet, että se pikseli tarkoittaa tämmöistä Manhattania, PRO Puotilanranta -ryhmän puheenjohtaja Risto Salmia sanoo.

Asukkaat vastustavat tekosaarta

Tekosaaren rakentaminen vaatisi suuria ruoppauksia ja koko alueen muokkausta.

PRO Puotilanranta -ryhmä on huolissaan alueen merellisestä luonnosta, sillä tekosaari kapeassa salmessa tulisi asukkaiden mukaan sulkemaan meren virtaumia Vartiokylänlahden perukoille.

– Meillä nousi karvat pystyyn tästä suunnitelmasta. Merialueita ei enää pitäisi vallata Helsingissä, kun tiedetään, että tämmöinen rakentaminen on tuhoisaa kalastukselle ja merenalaiselle elämälle, Salmia sanoo.

Puotilan venesataman tyhjiä venelaitureita.
Tekosaari tulisi Rastilansillan kupeeseen keskelle lahtea. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Alueen veneilijöistä, melojista, asukkaista ja luonnonsuojelijoista koostuva PRO Puotilanranta -ryhmä pitää Salmian mukaan koko hanketta turhan ylitiöpäisenä.

– Tämä tekosaari tuntuu aivan utopistiselta ja tarpeettomalta tänne herkkään luontoon, puheenjohtajana toimiva Salmia sanoo.

Helsinki: kyse normaalista rantarakentamisesta

Asemakaavoituksen yksikön päällikkö Tuomas Hakala Helsingin kaupungilta kertoo, että Puotilanrannan kaava liittyy Helsingin suuriin rakentamistavoitteisiin. Joka vuosi pitää tehdä 8000 uutta asuntoa.

– Tavoitteiden saavuttamiseksi meidän pitää rakentaa paljon.

Hakalan mukaan alueen kokoon nähden Puotilanrantaan ei olla rakentamassa erityisen paljon.

– Se on normaalia rantarakentamista, mitä tällä hetkellä Helsingissä tehdään.

Maaperä alueella on kuitenkin Hakalan mukaan aika heikkoa. Siksi tekosaaren avulla on haettu poikkeavaa rakentamista, joka mahdollistaa oikean määrän asuntoja.

Hakala ei usko, että tekosaarella olisi liiemmin vaikutusta merenlahden virtaumiin. Kaupunki myös tutkii luontoarvot ja virtaamat.

– Nykyisellä venesatamalla ei ole mitään kriittisiä luontoarvoja. Vesi myös virtaa lahden pohjukasta merelle, eikä toiseen suuntaan, Hakala sanoo.

Helsingin kaupungin kaavahavainnekuva Puotilan venesataman tilalle tulevista kerrostaloista ja tekosaaresta.
Pro Puotilan rantapuisto -ryhmän kaavaehdotus Puotilanrannalle. Paljon puistoa ja vähän taloja.
Näet kaupungin ehdotuksen liikuttamalla kursoria oikealle. Asukkaiden ehdotuksen näet, kun siirrät kursorin vasemmalle. Lähde: Helsingin kaupunki ja PRO Puotilanranta.

Asukkailta oma suunnitelma, jossa vähemmän taloja

Asukkaat ovat olleet niin pöyristyneitä kaupungin suunnitelmasta, että he ovat tehneet oman suunnitelmansa alueen kehittämisestä.

Asukkaiden suunnitelmassa ei ole tekosaarta ollenkaan ja muutenkin rakentaminen alueelle olisi maltillisempaa.

Kaupungin suunnitelmissa on tekosaaren lisäksi myös täyttää merta muutoin ja siirtää rantaviivaa 50 metriä merelle. Uuden maa-alan päälle rakennettaisiin myös lisää asuntoja.

Yhteensä nykyisen venesataman alueelle tulisi tekosaari mukaan lukien asuntoja 2700 uudelle asukkaalle. Tällä hetkellä alueella on vain veneitä, eikä yhtään asukasta.

PRO Puotilanrannan puheenjohtaja Salmia pudistelee päätään. Näin kapea kaistale ja 2700 asukasta, hän päivittelee.

– Kyllä me haluamme, että aluetta kehitetään. Haluamme tänne myös asuntoja, mutta kuivalle maalle ja niin, että kaikista asunnoista näkyisi meri ja alueen merellisyys säilyisi, Salmia sanoo.

Peitteillä suojattuna veneitä Puotilan venesataman talvisäilytyspaikassa.
Tällä hetkellä Puotilan venesatamassa on veneiden talvisäilytystä. Näiden veneiden paikalle suunnitellaan nyt taloja. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kaupunki pyrkii estämään segregaatiota

Asemakaavoituksen yksikön päällikkö Tuomas Hakala muistuttaa, että Helsingin kaupunki pyrkii uuden rakentamisella vaikuttamaan alueiden houkuttelevuuteen ja sitä kautta kaupunkirakenteeseen.

– Ei riitä, että tehdään yksi vapaarahoitteinen talo siihen rantaan. Sen vaikuttavuus alueen muuhun kehitykseen on mitäänsanomaton.

Hakala ei halua sanoa sitä itse, mutta Puotilanrannan rakentamisessa kyse on siis segregaation eli alueellisen eriytymisen estämisestä. Siitä, että pyritään sekoittamaan erilaisia ihmisiä, rikkaita ja pienituloisempia niin, että saataisiin alueiden päiväkoteihin ja kouluihin kaikenlaisia oppilaita.

Aikaisemmin koko Vartiokylänlahden rannat olivat kaupungin haaveissa idän merellinen portti. Houkutteleva alue, joka olisi houkutellut alueelle varakkaampaa väkeä paljon.

– Sen piti olla kokonaisuus: hieno merenlahti, jossa on laadukasta asumista molemmilla puolin lahtea, Hakala sanoo.

Yksi kaava toisensa perään alueelta on kaatunut poliittisessa käsittelyssä viime vuosina.

– Luontoarvot ovat ajaneet kaiken yli Itä-Helsingin rantarakentamisessa. On hyvin vaikea edistää kaavaa, jos tehdään vain vähän jotain. Ei sillä ole vaikutusta kaupunkirakenteeseen, Hakala sanoo.

Kiistakapulana myös veneily

Asukkaiden omassa suunnitelmassa rannalle jätettäisiinkin kunnolla tilaa veneille ja puistolle. Itäisen Helsingin yhteisessä rantapuistossa olisi urheiluvälineitä, ehkä rantakahvila ja leikkipuisto.

Tällä hetkellä alueella on PRO Puotilanrannan Salmian mukaan talvisäilytyspaikat 700 veneelle. Kaupungin suunnitelmassa venepaikkoja talvisäilytykseen olisi enää vain 50.

– Moni saattaisi lopettaa veneilyn siihen, jos se tehdään niin vaikeaksi. Kaupungin pitäisi sietää se, että veneet kuuluvat kaupunkiin, Salmia sanoo.

Asukkaiden suunnitelmassa veneiden talvisäilytyspaikkoja olisi edelleen vielä 500.

Puotilan venesataman jäätynyttä edustaa ja veneen kiinnitystolppia.
Puotilan rannalla on tätä nykyä suuri venesatama ja veneiden talvisäilytystä. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Kaavan tekijän Tuomas Hakalan mukaan kaupungin lähtökohtana on tasapainottaa asumista eri alueilla.

– Läntinen Helsinki pärjää kyllä, mutta itäiseen Helsinkiin pitäisi tehdä haluttua ympäristöä ja korkeatasoista asuntotuotantoa. Puotilanranta on niitä harvoja paikkoja, jossa näyttää, että se vielä voisi onnistua.

Historialliset maisemat tuhottaisiin Puotilassa

Alueen asukkaita silti hirvittää uudenlainen rakentamisen tehokkuus. 12-kerroksiset talot ylettäisivät PRO Puotilanranta -ryhmän laskelmien mukaan 40 metriin.

Salmian mukaan se tarkoittaisi, että läheisen Puotilan kartanon puiston puut olisivat samalla tasolla kuin uusien rakennuksien huiput.

– Nämä korkeat uudet talot dominoisivat sitten tätä maisemaa. Kun ajatellaan, että Puotilan kartanon alue on ollut tuon näköinen 1700-luvulta, niin on aika kurjaa, että nyt se tuhotaan, Salmia sanoo.

Kaavaluonnosta käsitellään toukokuussa Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa. Rakentaminen alueella alkaisi aikaisintaan vuonna 2026.

Juttua korjattu 15.4. kello 10.24: Jutussa kerrottiin aiemmin, että alueella olisi laituripaikat 700 veneelle ja kaupungin suunnitelmassa venepaikkoja olisi tulevaisuudessa enää 50. Korjattu tieto, että kyse on veneiden talvisäilytyspaikoista.

Suosittelemme