Hyppää sisältöön

Samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla – oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija on tavallinen kuntalainen

Kun turvapaikanhakija saa oleskeluluvan Suomeen, hän ei enää saa vastaanottokeskusten palveluita, vaan vastaa omasta toimeentulostaan. Oleskeluluvan saamisen aikataulu on tapauskohtainen.

TE-palvelut kyltti.
Työ on usein oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden sijoittumista ohjaava tekijä. Sen perässä muutetaan. Lapset taas pitävät ihmiset usein ensimmäisellä paikkakunnalla. (Kuvituskuva) Kuva: Tiina Jutila / Yle
Matti Rinnekangas

Kun turvapaikanhakija saa oleskeluluvan, hänestä tulee tavallinen kuntalainen.

Samalla hän siirtyy pois vastaanottokeskuksen palvelujen piiristä ja hänelle kuuluvat tavanomaiset kuntalaisen oikeudet, velvollisuudet ja palvelut.

Erityisoikeutena on kotoutumispalveluiden tuki kolme vuotta oleskeluluvan saamisesta.

Tämä tarkoittaa Vaasan kotouttamispalveluiden johtajan Hanna Kakon mukaan esimerkiksi sitä, että henkilöä ohjataan, opastetaan ja tuetaan itsenäiseen toimintaan eli kerrotaan kuinka yhteiskunta Suomessa toimii.

– Kerrotaan, mitkä ovat henkilön oikeudet ja velvollisuudet ja miten asioidaan eri viranomaisissa, Kakko listaa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotoutumispalveluiden vastuualuejohtaja Britt-Marie Karlsson kertoo, että oleskeluluvan saaneet saavat tukea paitsi kunnalta ja hyvinvointialueelta myös kolmannen sektorin toimijoilta.

Jokainen vastaa toimeentulostaan

Turvapaikkaprosessin kesto on yksilöllinen.

Oleskeluluvan saanut vastaa omasta toimeentulostaan. Osa ihmisistä menee töihin, osa opiskelee tai tekee jotain muuta.

Myös vastaanottokeskuksissa on työssäkäyviä, kuten myös kuntalaisina.

On ihmisiä, jotka pystyvät itsenäisesti elättämään itsensä ja on ihmisiä, jotka tarvitsevat siihen Kelan tukea.

– Eli esimerkiksi asumistukea, toimeentulotukea tai työmarkkinatukea, Kakko sanoo.

Sänkyjä vastaaottokeskuksen huoneessa.
Turvapaikka- ja oleskelulupaprosessien kesto on yksilölllinen. Moni opiskelee sen aikana jo esimerkiksi kieltä. Kuva Mikkelin vastaanottokeskuksesta keväältä 2022. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Kielen opiskelu etusijalla

Seinäjoen pakolaiskoordinaattori Raakel Pöyry kertoo, että moni oleskeluluvan saanut opiskelee ensimmäiseksi suomen kieltä.

Osa on toki oppinut sitä jo turvapaikanhakijana.

Kiintiöpakolaiset tulevat Suomeen puolestaan vasta oleskeluluvan saatuaan. He suuntaavat Pöyryn mukaan ihan ensin kielikurssille.

– Vaikea on mennä työmaalle, jos ei ymmärrä esimerkiksi turvaohjeita, hän sanoo.

Oleskeluluvan saanut voi itse myös valita kotikuntansa.

Kakon mukaan työ on yleisin syy muutolle. Pöyry puolestaan kertoo, että yleinen syy samalle paikkakunnalle jäämiseen on lapset.

– Lapset ovat monesti liima paikkakuntaan, heillä on siellä ystäviä ja tuttuja, hän sanoo.

Ulkomaille tai takaisin kotimaahan ei juurikaan lähdetä, kun oleskelulupa Suomeen on saatu.

– Kotimaasta on paettu vainoa, Kakko sanoo.

Ukrainasta tulleilla erilainen asema

Ukrainasta tulleilla tilanne on muihin turvapaikanhakijoihin verrattuna erilainen, sillä heillä on ollut oikeus hakea kotikuntaa vasta vähän aikaa.

Ukrainalaiset ovat Suomessa tilapäisen suojelun oleskeluluvalla.

– Se on erilainen lupa kuin vastaanottokeskusten turvapaikanhakijoilla, joilla ei ole oleskelulupaa, Kakko kertoo.

Oikeus hakea kotikuntaa tilapäisen suojelun oleskeluluvalla on ollut mahdollista vasta maaliskuusta lähtien. Se edellyttää vuoden yhtäjaksoista oleskelua Suomessa.

Tästä syystä ukrainalaisten siirtymisiä Suomen sisällä ei ole vielä juurikaan tullut.

Suosittelemme