Hyppää sisältöön

Norppa on Saimaan symboli, jonka kohtaaminen ilahduttaa monia

Saimaannorpan olemassaolo tuottaa Luonnonvarakeskuksen kyselyn mukaan iloa. Norpan säilyminen Saimaalla on monelle vastaajalle erityisen tärkeää, minkä lisäksi se on symboli myös luonnonsuojelulle.

Saimaannorppa ui eläintarhan altaassa.
Letkeästä olemuksestaan huolimatta kivillä paistattelevia hylkeitä ei tule häiritä. Kuva: Petri Vironen / Yle
Henni Jokinen

Luonnonvarakeskuksen kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ajatuksia ja asenteita saimaannorppaa kohtaan: norpan kohtaaminen ilahduttaa monia suomalaisia.

Ilo siitä, että hylje on olemassa ja säilyy myös tulevaisuudessa, oli osalle vastaajista erityisen tärkeää.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Eija Pouta kertoo, että vastaajista noin puolelle hylkeen havaitseminen niin luonnossa, kuin Norppalivenkin kautta on tärkeää ja iloa tuottavaa.

Kyselyn otannassa painotettiin Saimaan alueen asukkaita. Vastaajia oli yhteensä noin 1 500, joista noin 600 oli Saimaan alueen asukkaita.

Norppa ei tuota iloa pelkästään leppoisana köllöttelijänä – myös norpan symbolinen arvo on suuri. Kyselyn mukaan norppa nähdään sekä luonnonsuojelun symbolina että Saimaan järvialueen symbolina.

Saimaan köllöttelijä ei tuota kuitenkaan pelkkää iloa

Vaikka alueella asuvat tai Saimaalla vierailleet kokivat lähes kaikki norppaan liittyvät asiat tärkeämmiksi kuin suomalaiset yleensä, noin 14 prosenttia vastanneista ei koe norpan olemassaoloarvoja tai sen havaitsemiseen liittyviä kokemuksia yhtä tärkeiksi.

Vähemmän positiivisesti norppaan suhtautuu osa alueen maanomistajista. Vastanneista paikallisista neljällä prosentilla on saimaannorpasta kielteisiä kokemuksia.

Norpan olemassaoloon liittyviä arvoja painottavat eniten nuoret kaupunkilaiset, jotka eivät olleet käyneet Saimaalla. Tähän liittyy Luonnonvarakeskuksen mukaan osaltaan ihmisten luonnon monimuotoisuuden arvostus. Vastaajista norpan olemassaoloon liittyviä arvoja nosti esiin reilu kolmannes.

Kysely toteutettiin osana EU:n rahoittamaa Yhteinen saimaannorppamme –Life-hanketta. Metsähallitus koordinoi hanketta ja siihen osallistuu useita suomalaisia korkeakouluja, tutkimuslaitoksia, luontojärjestöjä ja viranomaistahoja.

Suosittelemme