Hyppää sisältöön

Luonnontieteen opinnot jäävät usein kesken – näin kävi myös Joonas Vaaralalle, 26, joka vaihtoi seitsemän vuoden jälkeen lääkikseen

Luonnontieteellinen on yksi aloista, josta valmistuu kaikista vähiten opiskelijoita. Opintojen venymiseen vaikuttavat useat eri syyt.

Joonas Vaarala kertoo, että opintoja ovat viivästyttäneet itsestä riippumattomat ja itsestä riippuvaiset syyt. Videolla hän kertoo niistä lisää. Video: Janne Körkkö, Elisa Kinnunen / Yle
Emilia Pakkala,
Henna Korkala

Joonas Vaarala, 26, on opiskellut fysiikkaa Oulun yliopistossa lähes seitsemän vuotta. Hän aikoo vaihtaa alaa, eikä aio valmistua tämän hetkisestä koulutuksesta.

Syitä on monia. Korona-aika oli raskas, eikä etäopiskelu ollut mieluista. Opintoja ovat hidastaneet terveydelliset haasteet, motivaatio-ongelmat ja huoli tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista.

– Minulla on ollut myös ahdistusta ja masennusta. Olen käynyt psykoterapiassa opintojen aikana ja se on rankkaa työtä. Kun mielessä myllertää, ei jaksa vääntää integraaleja.

Luonnontieteet on yksi aloista, jolta valmistutaan vähiten. Mistä se johtuu?

Yle kysyi asiaa yhdeksästä suomalaisesta korkeakoulusta, jossa opetetaan luonnontieteitä. Vastauksia saatiin kuudesta korkeakoulusta.

Joonas Vaarala nauraa ja katsoo kameraan.
Vaikka opintojen viivästyminen on melko yleistä, Vaarala kertoo sen nolottavan. – Haluaisin aina hoitaa aloittamani asiat kunnialla loppuun. Tässä on kuitenkin ollut pari muuttujaa tiellä, niin yritän olla itselle armollinen. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Opintoja venyttävät useat eri syyt

Oulun, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa, sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa tunnistetaan ilmiö opintojen venymisestä.

Luonnontieteellisillä aloilla opintojen venymisen taustalla ovat usein motivaatio- tai jaksamishaasteet, terveydelliset syyt, epäselvät työllistymismahdollisuudet sekä huoli toimeentulosta.

Merkittäviä syitä ovat myös alanvaihto sekä työelämään siirtyminen. Myös koronan aiheuttama etäopiskelu on voinut vaikuttaa opintojen viivästymiseen.

Korkeakoulujen vastauksissa nousi myös esille, että perusluonnontieteelliset alat, kuten fysiikka ja kemia, toimivat eräänlaisena välietappina lääketieteen opintoihin. Tämän koetaan kuitenkin vähentyneen ensikertalaiskiintiöiden tultua käyttöön.

Opintojen sisältö ei aina vastaa odotuksia

Siinä, millä luonnontieteiden aloilla opinnot jäävät roikkumaan, on kuitenkin eroja. Luonnontieteitä voivat olla muun muassa biologia, fysiikka, maantiede, matematiikka, kemia, geotieteet sekä biokemia.

Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa kemian alalla ei ole huomattu yleistä trendiä opintojen viivästymisen suhteen. Fysiikan alalla tilanne on kuitenkin eri.

Itä-Suomen yliopiston teknillisen fysiikan vastuuhenkilö, yliopistonlehtori Lasse Heikkinen kertoo, että etenkin ensimmäisen vuoden teknillisen fysiikan opiskelijoissa on havaittavissa, ettei opintojen sisältö ole välttämättä vastannut odotuksia.

– Lukiosta saatu mielikuva fysiikasta ja sen opiskelun vaativuudesta ei aina vastaa todellisuutta. Karkeasti arvioiden näitä opiskelijoita on kolmasosa kaikista opiskelijoista, Heikkinen kertoo.

Oulun yliopistosta taas kerrotaan, että esimerkiksi maantiede on yliopistossa hyvin erilaista kuin lukiossa ja siten opiskelijat eivät välttämättä hahmota etukäteen, mitä ovat tulossa opiskelemaan. Oulun yliopistossa biologian ja maantieteen opintojen valmistumisajoissa ei kuitenkaan ole niin suurta viivettä kuin esimerkiksi matematiikassa ja fysiikassa – myös keskeyttäneiden osuus on pienempi.

Opiskelijoita pyritään tukemaan opintopolulla

Korkeakoulut pyrkivät tukemaan opiskelijoita opintojen edistymisessä eri keinoin. Opintojen etenemisestä esimerkiksi keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

Joonas Vaarala hakeutui koulutussuunnittelijan puheille, kun opinnot eivät edenneet suunnitelmien mukaisesti. Hän olisi kuitenkin toivonut koulun puolelta enemmän aktiivisuutta, kun oli nähtävissä etteivät opinnot etene suunnitellusti.

– Olisin toivonut, että joku olisi laittanut vaikka sähköpostia ja kysynyt, onko kaikki ok, tarvitsetko jotain.

Vaarala tiedostaa, että aikuisilla ihmisillä on vastuu hakea apua itse. Silti hän muistuttaa, että suuri osa opiskelemaan tulevista on nuoria, joilla on käsillä täysin uusi elämänvaihe.

– Nuorena poikasenahan minäkin tulin tänne. En tiennyt mistään mitään, ja yhtäkkiä iso vastuu sälytetään niskaan.

Oulun yliopiston käytävällä ihmisiä
Opiskelijan valmistuminen on yliopistoille tärkeää. Monesta korkeakoulusta kuitenkin todetaan, että vielä tärkeämpää on se, että opiskelija löytää oman polkunsa. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Alanvaihdosta keskustellaan, jos opiskelija niin haluaa

Monesta yliopistosta kerrotaan, että opiskelijan kanssa keskustellaan alanvaihdosta, jos opiskelija itse sitä haluaa.

Oulun yliopistosta kuitenkin todetaan, että ensisijaisesti opiskelijaa pyritään tukemaan niin, että oman alan opinnot etenisivät.

– Valmistuminen on yliopistolle tärkeää ja opiskelijalle myös. Mutta opinto-ohjaajan näkökulmasta katsottuna on hyvinkin inhimillistä, että opinnot voivat jäädä kesken, toteaa Oulun yliopiston koulutuspalvelupäällikkö Katri Suorsa.

Tampereen yliopiston teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintoneuvoja Onni Keinänen on samoilla linjoilla. Hän toteaa, että korkeakoulujen tehtävänä on saada mahdollisimman paljon valmistuneita opiskelijoita. Tehtävässään hän kuitenkin näkee tärkeänä ohjata opiskelijaa tekemään tutkinnostaan ja tahdistaan sellaisen, joka hänelle sopii.

– Näkisin myös, että olisin tyytyväinen, jos joku ohjattavistani olisi edennyt urallaan mieluisiin tehtäviin, vaikka hän ei olisikaan valmistunut diplomi-insinööriksi.

Tuntureissa on harvemmin tarvetta fyysikoille kuin lääkäreille

Nyt Joonas Vaarala aikoo hakea opiskelemaan lääketieteelliseen.

Hän kokee olevansa kypsempi kuin 20-vuotiaana, jolloin hän aloitti ensimmäiset opintonsa.

– Siihen aikaan olin vähän liian penikka. Nyt voin kohdata vaikeampia asioita ilman, että ne romahduttavat.

Lääketieteelliseen hakeutuminen ei ollut hänen suunnitelmissaan alusta asti, vaan se kypsyi mielessä pikkuhiljaa. Ala kiinnostaa Vaaralaa ja se tarjoaisi myös mahdollisuuden muuttaa takaisin kotiseudulle Lappiin.

– Tuntureissa harvemmin on fyysikoille tarvetta. Lääkärinä voisin tehdä siellä ihmisläheistä työtä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 23.5. kello 23 saakka.

Suosittelemme sinulle