Hyppää sisältöön

Suhangon kaivoksen ja purkuputken ympäristö- ja vesitalouslupahakemus jätetty aviin

Ranualta Tervolaan rakennettavan purkuputken osalta yhtiö hakee lupaa ensisijaisesti vaihtoehdolle, jossa purkupaikka sijoittuu noin viisi kilometriä Ossauskosken voimalaitoksen alapuolelle Louesaaren itäpään kohdalle.

Ossauskosken voimalaitos
Purkuputken osalta yhtiö hakee lupaa ensisijaisesti vaihtoehdolle, jossa purkupaikka sijoittuu noin viisi kilometriä Ossauskosken voimalaitoksen alapuolelle Louesaaren itäpään kohdalle. Kuva: Kemijoki Oy
Tiinamaija Rantamartti

Suhanko Arctic Platinum oy on jättänyt Ranuan kaivosta ja Kemijokeen johdettavaa purkuputkea koskevan ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Yhtiö odottaa saavansa lupapäätöksen ensi vuoden puolivälissä.

Ranualta Tervolaan rakennettavan purkuputken osalta yhtiö hakee lupaa ensisijaisesti vaihtoehdolle, jossa purkupaikka sijoittuu noin viisi kilometriä Ossauskosken voimalaitoksen alapuolelle Louesaaren itäpään kohdalle.

Myös yhteysviranomaisena toiminut Lapin ely-keskus on katsonut, että veden laatuun kohdistuvien muutosten kannalta voimalaitoksen alapuolelle sijoittuvat purkuputkivaihtoehdot ovat paremmat kuin voimalaitoksen yläpuoliset ehdotukset.

Purkuputken rakentamista varten tarvitaan noin 20–30 metrin levyinen puuton käytävä. Purkuputki sijoitetaan kokonaisuudessaan maahan noin 1–3 metrin syvyyteen.

Kaivostien rakentaminen alkaa tänä kesänä

Kaivokselle johtavan tien rakentaminen alkaa jo tulevana kesänä, vaikka investointipäätöstä ei ole vielä tehty.

Tien rakennuttaa Väylävirasto, koska osa siitä on nykyiselläänkin yleistä Palovaarantietä. Uuden tieyhteyden pituus on noin 10 kilometriä ja se noudattaa 4,5 kilometrin matkalla nykyisen paikallistien linjausta.

– Väylävirasto kilpailuttaa parhaillaan urakoitsijoita. Kaivosyhtiö maksaa kaikki tien rakentamisen kustannukset. Jos kaivos käynnistyy, valtio hyvittää tietyin ehdoin osan summasta kaivosyhtiölle, kertoo kaivoshankkeen projektipäällikkö Juha Rissanen.

Juha Rissasen mukaan tien rakentamiseen tarvitaan kaksi kesäkautta ja sen on määrä valmistua syksyllä 2024.

Kaivoksen rakentamisen on suunniteltu alkavan vuonna 2024 ja tuotannossa se olisi vuonna 2026.

Suhangon kaivoksen päätuote olisi palladium, mutta yhtiön mukaan alueella on myös platinaa, kuparia, nikkeliä ja kultaa.

Suosittelemme sinulle