Hyppää sisältöön

Suurin osa hakkuualueiden puutaimikoista saa hyvän lähdön, mutta osalla alueista taimia istutetaan liian säästeliäästi

Kaksi kolmasosaa taimikoista perustetaan huolella ja puusto kasvaa normivauhtia, selviää Suomen metsäkeskuksen tarkastuskierroksista.

Puuntaimi maassa.
Koko maassa istutetaan tänä keväänä noin 170 miljoonaa puuntaimea. Arkistokuva. Kuva: Toni Pitkänen / Yle
Jouni Tanninen

Noin kuudesosalla hakkuualueista uusia puuntaimia istutetaan liian niukasti. Metsäkeskuksen mukaan parilla prosentilla hakkuupinta-alasta ei näy taimikon alkuakaan edes kolme vuotta puunkorjuun jälkeen.

Tiedot perustuvat pistokokeisiin, joissa tarkastettiin noin 1 900 hehtaaria metsää. Uudistusvelvollisista alueista 15 prosenttia eli 290 hehtaaria arvioitiin virheelliseksi, eli kasvukelpoisia puuntaimia ei ollut lain vaatimaa määrää.

Sellaisia uudistamisaloja, joilla ei ollut tehty mitään ja taimikon kasvuun lähtö oli epävarmaa, oli vain noin kaksi prosenttia tarkastuskohteista.

Kaksi kolmasosaa kaadetuista metsistä kuitenkin saa uudet taimet ajoissa. Koko maassa istutetaan tänä keväänä noin 170 miljoonaa puuntaimea.

Sekametsä pienentää tuhoriskiä

Pirkanmaalla taimia istutetaan tänä vuonna arviolta 5 500 metsähehtaarille. Tätä nykyä kuusen osuus on noin 75 prosenttia ja männyn reilut 20.

Koivua istutetaan neljälle prosentille ja loppuihin pääosin lehtikuusta.

Metsätuhot ovat viime vuosina lisääntyneet, minkä vuoksi on suositeltavaa kasvattaa usean eri puulajin sekametsiä. Sekametsät kestävät erilaisia tuhoja paremmin kuin yhden puulajin metsät. Niistä on hyötyä myös eri lajeille ja luonnon monimuotoisuudelle.

– Metsänuudistamistyöt tehdään useimmiten keväällä ja alkukesällä, koska uudistuminen onnistuu silloin varmimmin, metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes sanoo Suomen metsäkeskuksen tiedotteessa.

Syksyllä saa juurensa maahan enää runsaat kymmenen prosenttia taimista. Puutarhoissa suositellaan monesti syysistutusta maan kosteuden takia.

Metsissä tilanne on toinen: etenkin hienojakoisilla mailla sulaminen ja jäätyminen vuoron perään nostaa helposti taimet maasta. Vaikka puu jäisi henkiin, runko kasvaa usein kaarelle.

Suosittelemme