Hyppää sisältöön

Lapselle on kova paikka, jos perheellä on vähemmän rahaa kuin muilla – väitös: Köyhyyden kokemukset pitäisi huomioida jo alakoulussa

Tuore väitöskirjatutkimus tutkii, millainen yhteys suomalaislasten ja -nuorten kokemalla köyhyydellä on elämäntyytyväisyyteen.

Kuvassa koululaiset kulkevat jonossa.
Lasten ja nuorten elämäntyytyväisyyteen pitäisi Enna Toikan mukaan kiinnittää huomiota jo alakouluikäisenä. Kuva: Silja Viitala / Yle
Iina Heilala

Turun yliopiston opettajan Enna Toikan tuoreesta väitöstutkimuksesta ilmenee, että lasten ja nuorten koetulla köyhyydellä ja materiaalisella puutteella on selkeä yhteys heidän elämäntyytyväisyyteensä.

Toikka tutki lasten ja nuorten elämäntyytyväisyyttä kolmen eri kyselyaineiston avulla. Kyselyaineistoissa käsiteltiin laajasti lasten arkielämän kokemuksia useilla eri osa-alueilla, joista Toikka keskittyi väitöstutkimuksessaan käsittelemään köyhyyden kokemusta.

Tutkimukseen vastasi lähes 5 400 lasta ja nuorta.

– Olen toiminut sosiaalityöntekijänä lapsiperheiden palvelussa ja lastensuojelun avohuollossa ja siellä tämä ilmiö on tullut hyvin voimakkaasti esiin, Toikka kertoo.

Suomalaisten lasten elämäntyytyväisyys on keskimäärin korkealla tasolla

Tutkimuksen mukaan useampi kuin kahdeksan lasta kymmenestä on tyytyväinen elämäänsä. Aiemmin tehtyjen kansainvälisten vertailujen perusteella suomalaisten lasten elämäntyytyväisyys on keskimäärin korkeaa tasoa.

– Elämäntyytyväisyys korostuu erityisesti nuoremmilla lapsilla. Iän myötä tyytyväisyys laskee ikään kuin luonnollisesti, yliopisto-opettaja Enna Toikka sanoo.

Keskimääräisen korkeasta tyytyväisyydestä huolimatta köyhyyden tunteen ja materiaalisen puutteen vaikutus näkyy myös Suomessa. Toikan mukaan hyvinvoivassa ympäristössä vähemmyyden tunne korostuu.

– Kokemuksia ja ympäröivien ihmisten elämäntyyliä vaille jääminen korostaa tunnetta vähemmyydestä ja se on varmasti yksi selittäjä sille, miksi köyhyyskokemukset ja materiaalinen puute heijastuvat negatiivisesti elämäntyytyväisyyteen.

Nainen hymyilee ja katsoo kameraan
Yliopisto-opettaja Enna Toikka kiinnostui aiheesta omien 90-luvun lamakokemustensa, sekä lastensuojelussa työskentelyn myötä. Kuva: Iina Heilala / Yle

Ongelma olisi hyvä havaita jo varhaisessa vaiheessa

Enna Toikan mielestä lasten köyhyyden kokemusten vaikutusta heidän elämäntyytyväisyyteensä tulisi huomioida jo alakoulussa.

Hänen mukaansa olisi hyvä tiedostaa, että esimerkiksi sillä, ettei lapsi pääse osallistumaan samankaltaiseen toimintaan kuin ikätoverinsa, on vaikutusta hänen elämäntyytyväisyyteensä jo varhaisessa vaiheessa.

– Vaikutukset näkyvät jo silloin eikä vasta varhaisaikuisuudessa kun tulee esimerkiksi yhteiskuntaan kuulumattomuuden ja ulkopuolisuuden tunteita.

Lapsilähtöisempiä toimenpiteitä

Vanhempien tukeminen ja heidän kauttaan lasten elämään vaikuttaminen on Enna Toikan mielestä toimiva tapa hoitaa ongelmaa, mutta hän toivoisi lisäksi myös lapsilähtöisempää lähestymistapaa.

– Olisi hyvä miettiä suoraan lasten elämään ja heidän arkeensa vaikuttavia toimenpiteitä.

Yhdeksi hyväksi esimerkiksi tästä Toikka mainitsee väitöskirjassaankin esillä olevan Suomen harrastamisen mallin.

Harrastamisen Suomen malli on Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamuoto, jonka tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Toikan mukaan on tärkeää keksiä konkreettisia keinoja, joilla kaikki lapset saavat yhteenkuuluvuuden tunteen ja pääsevät mukaan toimintaan.

– Tunne siitä, että olet mukana yhtälailla kuin kaikki muutkin, on hyvin tärkeä lasten ja nuorten omasta tulokulmasta katsottuna.

Suosittelemme sinulle