Hyppää sisältöön

Järjestöt varoittavat: yli sata oppilaitosta voidaan joutua lakkauttamaan, jos vapaan sivistystyön rahoituksen rajut leikkaukset toteutuvat

STT:n tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa on keskusteltu jopa 70 miljoonan euron leikkauksista vapaaseen sivistystyöhön. Se olisi kuolinisku yli sadalle oppilaitokselle, alan toimijat varoittavat.

Tampereen seudun työväenopiston päätoimipiste Sampolassa.
70 miljoonan euron leikkaus vastaisi laskennallisesti yli 130 pienimmän oppilaitoksen lopettamista, opetusalan järjestöt toteavat kannanotossaan. Kuvassa Tampereen seudun työväenopiston päätoimipiste Sampolassa. Kuva: Oskari Räisänen / Yle
Kaisa Uusitalo

Vapaan sivistystyön rahoituksen leikkaamisella olisi katastrofaaliset seuraukset, varoittavat alan toimijat.

Koko kentällä leikkaukset voisivat johtaa yli sadan oppilaitoksen sulkemiseen, kirjoitti 14 opetusalan järjestöä tiistaina julkaistussa kannanotossaan. Laskennallisesti esillä olleet leikkaukset vastaisivat noin 130 pienimmän oppilaitoksen lopettamista. Se on noin kolmasosa kaikista oppilaitoksista.

STT:n tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa on keskusteltu 20–70 miljoonan euron leikkauksista vapaaseen sivistystyöhön, eli esimerkiksi kansanopistojen, kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen rahoitukseen.

Aiemmin keväällä valtiovarainministeriön menokartoituksessa leikkausten haarukka oli 50–90 miljoonaa euroa.

Se tarkoittaisi kurssimaksuihin sellaisia korotuksia, joita opistot eivät kestäisi, sanoo Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

– Jos summa vietäisiin kokonaisuutena kurssimaksuihin, opiskelijoiden määrä pienenisi merkittävästi ja iso osa pienemmistä opistoista menisi nurin, Nuottanen toteaa.

Liiton jäsenilleen teettämän kyselyn mukaan kurssihintoja pitäisi korottaa 83–150 prosenttia, jos leikkaukset toteutettaisiin esitetyn haarukan yläpäästä.

Esimerkiksi 60 euron kudontakurssista tulisi siis nopeasti 150 euron kudontakurssi.

Kyselyyn vastanneet kansalaisopistot pitivät realistisina 1–10 prosentin hinnankorotuksia.

– Yksikään vastaajista ei pitänyt mahdollisena, että kurssimaksuja voitaisiin korottaa yli 10 prosenttia vuosittain. Leikkausten vaatimat hinnankorotukset olisivat katastrofaalisia, Nuottanen sanoo.

Korotusten myötä yhä harvemmalla olisi mahdollisuus osallistua opintoihin tai harrastuskursseille. Leikkaukset iskisivätkin eniten juuri työttömiin ja pienituloisiin, Nuottanen sanoo.

Kansanopistot: Koko toiminta vaarantuisi

Kansanopistojen osalta leikkaukset johtaisivat täysin kestämättömään tilanteeseen.

Rahoituksen merkittävää vähentämistä ei voida kattaa opiskelijamaksujen korottamisella. Ne liikkuvat jo nyt ylärajoilla, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistysen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Leikkaukset vaarantaisivat kansanopistojen koko toimintaedellytykset.

– Jos maksuja pitäisi nostaa leikkausten suhteessa, se veisi ne aivan kestämättömälle tasolle. Kansanopistoissa opiskelu on päätoimista ja pitkäkestoista, eikä opintojen ohella ole mahdollista käydä päätoimisesti töissä opintojen rahoittamiseksi, Pantsar sanoo.

Kansanopistoissa opiskellaan koko lukuvuoden mittaisilla linjoilla ja oppilaitoksella usein myös asutaan. Opiskelijoissa on paljon toisen asteen opinnot suorittaneita nuoria, joille vuosi kansanopistossa on väylä jatko-opintoihin.

– Näin mittavilla leikkauksilla tukittaisiin nuorten aikuisten joustavia polkuja työelämään, Pantsar sanoo.

Valtion talousarviossa vapaan sivistystyön toimintaan on tälle vuodelle varattu noin 180 miljoonan euron määräraha. 70 miljoonaa lohkaisisi siitä ison osan.

Alan toimijoiden mukaan rahoitusleikkaukset lisäisivät eriarvoisuutta.

Oppilaitoksia jouduttaisiin lakkauttamaan erityisesti pienemmissä kunnissa, joissa harrastus- ja opiskelumahdollisuuksia on jo ennestään vähemmän kuin isoissa kaupungeissa, 14 toimijan kannanotossa todetaan.

Matalan kynnyksen opiskelusta tulisi yhä harvempien hupia.

VM: Opiskelijoilla varaa maksaa itse

Valtiovarainministeriön kevään menokartoituksessa leikkausmahdollisuutta perusteltiin sillä, että yleissivistävyys- tai harrastustavoitteisesti opiskelevat ovat keskimääräistä useammin korkeasti koulutettuja tai toimihenkilöasemassa työskenteleviä ihmisiä, joilla olisi taloudelliset mahdollisuudet maksaa opintonsa itsekin.

Tilastokeskuksen vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan kaikista vapaan sivistystyön opiskelijoista noin 37 prosentilla oli korkeakoulututkinto, kun koko väestöstä vastaava osuus oli 33 prosenttia.

Työssäkäyviä oli 45 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat eläkeläiset ja opiskelijat.

Opiskelijaprofiili kuitenkin vaihtelee oppilaitoksesta riippuen. Alan yhdistyksissä ihmetelläänkin ministeriön perusteluja leikkauksille. Ministeriön näkemystä opiskeilijoiden maksukyvystä ei pidetä realistisena.

Selvitys tarkasteli koko vapaan sivistystyön kenttää eli kansalaisopistoja, kansanopistoja, kesäyliopistoja, liikunnan koulutuskeskuksia ja opintokeskuksia. Yhteensä Suomessa on vajaat 300 vapaan sivistystyön oppilaitosta, joista 175 on kansalaisopistoja.

Hallitusneuvottelut jatkuvat nyt neljättä viikkoa. Hallitusta muodostava kokoomuksen Petteri Orpo on sanonut, että suoria säästöjä haetaan neljän miljardin euron edestä.

Jo nyt näkyy, ettei ihmisillä ole entiseen tapaan varaa osallistua kursseille, sanoo Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

Suosittelemme sinulle