Hyppää sisältöön

Hatsalan yläkoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa, etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen

Kuopion Hatsalan yläkoulusta esitetään noin 860 oppilaan 12-sarjaista yläkoulua. Väistötiloiksi on rakennettava ensin Mölymäelle uusi yläkoulu, jonne Minna Canthin koulu muuttaa myöhemmin.

Hatsalan koulu.
Hatsalan klassillinen koulu. Kuva: Joni Kumpunen / Yle
Keijo Salokangas

Kuopion kasvun ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt Hatsalan uuden yläkoulun hankesuunnitelman. Asia etenee seuraavaksi kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Koulusta esitetään 12-sarjaista, noin 860 oppilaan yläkoulua, joka rakennettaisiin Hatsalan nykyisen koulun alueelle. Lautakunta esittää myös Mölymäelle rakennettavan Minna Canthin koulun hankesuunnittelun aloittamista.

Mölymäelle rakennettava koulu tarvitaan väistötiloiksi Hatsalan uuden koulun rakentamisen ajaksi. Hatsalan koulun on tarkoitus toimia nykyisissä tiloissa, kunnes Mölymäelle rakennettu koulu on valmis. Mölymäen koulu edellyttää asemakaavan muutoksen, mikä vaikuttaa hankkeiden aikatauluihin.

Hatsala voisi olla käytössä syyslukukaudella 2029

Yläkouluselvityksessä uuden Hatsalan koulun valmistuminen on aikataulutettu syksylle 2029, mikä vaatisi sitä, että Mölymäelle rakennettavan yläkoulun olisi oltava käytössä syksyllä 2027.

Hatsalan koulun investointikustannukset ovat tavoitehintalaskelman mukaan 34 miljoonaa euroa. Arvio sisältää tontille rakennettavat melusuojausrakenteet. Koulun irtokalustuksen sekä toiminnan edellyttämien koneiden, laitteiden ja varusteiden kustannusarvio on 3,5 miljoonaa euroa. Hatsalan nykyisen koulun purkamisen arvioidaan maksavan noin miljoona euroa.

Hatsalan klassillisen koulun vuonna 1965 valmistunut rakennus on elinkaarensa päässä. Uutta koulua kaavailtiin aluksi Hatsalan koulun moottoritien viereiselle sivulle. Tässä vaihtoehdossa väistötiloja rakentamisen ajaksi ei olisi tarvittu. Ongelmaksi tuli kuitenkin alueen ilmanlaatu.

Kaupunki hankki ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon koulun rakentamisesta Hatsalan alueelle niin, että melu- ja ilmanlaatu otetaan huomioon. Tältä pohjalta hankesuunnittelu käynnistettiin uudelleen syksyllä 2022.

Suosittelemme