Hyppää sisältöön

Tampere kaataa metsää uusien asukkaiden tieltä – uhanalaiset lajit ja kunnianhimoiset päästötavoitteet eivät estä rakentamista

Kaupin suositun virkistysalueen lähimetsään suunnitellaan asuntoja ja liiketiloja. Ympäristöpäällikkö Kati Skippari myöntää, että kasvava kaupunki ja luonnon suojeleminen ovat vaikea yhtälö.

Videolla tamperelaiset kuntapoliitikot ja kaupungin ympäristöpäällikkö pohtivat rakentamisen ja hiilineutraalin kaupungin yhteensovittamista. Video: Kai Pohjanen / Yle.
Kai Pohjanen

Puut ryskyvät ja metsää kaatuu Tampereen Teiskontien pohjoispuolella, jos suunniteltu asemakaava toteutuu.

Kaavoitettu alue sijaitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan (TAYS) alueen itäpään ja Ruotulan golfkentän välissä, ja sinne suunnitellaan asuntoja 2 500 tamperelaiselle sekä liike- ja toimistorakennuksia. Alueelle arvioidaan tulevan noin 450 työpaikkaa, jotka keskittyvät lähinnä lääketieteeseen.

Mediparkiksi nimetty alue on käytännössä kokonaan metsää, jolla on merkittäviä luontoarvoja. Sieltä löytyy esimerkiksi uhanalaista lahokaviosammalta, liito-oravia sekä viitasammakkoja. Ne ovat kaikki erittäin herkkiä lajeja.

Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja Tiina Mikkonen Kaupin metsässä
Yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtajan Tiina Mikkosen (vihr.) mielestä Kaupin virkistysalueen lähimetsien kaavoittamisen edellytyksenä on se, ettei Kauppiin kajota nyt, eikä tulevaisuudessa. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Lajien suojeleminen on pyritty huomioimaan kaavaa suunniteltaessa. Tätä korostaa myös Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja, vihreiden Tiina Mikkonen.

– Merkittävää on myös se, että asemakaavassa annetaan ikään kuin lupaukset siitä, että tuonne vielä syvemmälle kaupungin metsiin ei enää mentäisi, vaan aluetta suojellaan.

Kaupunki kasvaa, miten luonto huomioidaan?

Tampereen väkiluku kasvaa vuosittain lähes yhden kaupunginosan verran. Kasvu ja luonnon suojeleminen samaan aikaan ovat vaikea yhtälö. Tämän myöntää myös Tampereen kaupungin ympäristöpäällikkö Kati Skippari.

– Kaupunkiin tarvitaan koko ajan erilaisia uusia asuinalueita. Jos haluamme säilyttää metsät myös tuleville sukupolville, meidän täytyy keksiä erilaisia ratkaisuja ja yrittää huomioida tämä maankäytön suunnittelussa.

Esimerkiksi nyt suunniteltavalla alueella tavoitteena on kestävän kehityksen mukainen ja hiilineutraali rakentaminen. Myös ympäristön merkittävät luontoarvot pyritään huomioimaan.

Tampereen kaupungin ympäristöpäällikkö Kati Skippari Frenckelin edustalla
Tampereen kaupungin ympäristöpäällikkö Kati Skippari pitää Kaupin aluetta ainutlaatuisena lähes kaupungin keskustassa sijaitsevana metsäalueena. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Tampereella on kunnianhimoiset tavoitteet hiilineutraaliudesta

Tampereen kaupunki on sitoutunut pyrkimään hiilineutraalisuuteen ripeämmässä tahdissa kuin muu Suomi. Kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisen Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan vuonna 2020. Sitä päivitetään kahden vuoden välein, ja viimeisin päivitys tehtiin lokakuussa.

Hiilineutraalius tarkoittaa käytännössä sitä, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Yksi tärkeimmistä hiilinieluista Suomessa ovat juuri metsät.

Tasapainoilua uuden rakentamisen ja metsien hiilinielun ylläpitämisen välillä riittää vastaisuudessakin.

Rakentamisella on vaikutuksensa, Tiina Mikkonen sanoo. Kaatamalla metsää kaupunki menettää hiilinieluja.

Hänestä Tampereella tehdään jo ”ehkä liian innokkaasti” suunnitelmia, joissa puistoaluetta tai kaupunkiviheralueita oltaisiin kaatamassa.

– Tilalle tulee sitten semmoista aika tylsää puurivistöä. Tämä on yleisesti huolestuttava kehityssuunta, Mikkonen sanoo.

Tampereen yhdyskuntalautakunnan jäsen Tiina Leppänen Raholan metsikössä
Yhdyskuntalautakunnan jäsen Tiina Leppänen (ps.) kysyy, ovatko 2500 ihmisen kodit ja 450 työpaikkaa oikeassa hyötysuhteessa luontoon ja talouteen. Hän pohtii, voisiko nyt toistensa kyljessä olevan kaava-alueen ja Kauppi-Niihaman säilyttää yhä yhtenäisenä. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Perussuomalaisia yhdyskuntalautakunnassa edustava Tiina Leppänen pitää kaupungin viheralueiden virkistys- ja luonnonsuojeluarvoa tärkeänä. Hän pohtii, ovatko nyt kaavoitettavalle alueelle tulevaisuudessa tehtävät panostukset liian suuria, niin taloudellisesti kuin luonnon kannalta.

– Raitiotien itäinen haara maksaa yli 80 miljoonaa. Suhteutettuna siihen, että tälle alueelle ja sen viereen golfkentän päälle rakennettavalle alueelle tulee noin 9 000 asukasta, otammeko me tämän käyttövaran luonnon kustannuksella.

Metsää Kaupin virkistysalueella Tampereella
Kaavoitettavan Mediparkin alueen pohjoispuolelle avautuu Kauppi-Niihaman laaja 900 hehtaarin virkistys- ja luontoalue. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Kaupungin ympäristöpäällikkö Kati Skippari kertoo, että kaupungin hurjan kasvuvauhdin myötä täydennysrakentaminen ei yksin riitä.

Uutta on rakennettava joskus myös luontoalueille.

– Kyllähän rakentamisella on väistämättä luonto- ja ympäristövaikutuksia. Kuitenkin, jos ihmiset saataisiin käyttämään enemmän ratikkaa ja muita julkisia kulkuneuvoja, henkilöautojen ja parkkipaikkojen tarve vähenisi. Se auttaisi osaltaan hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista, Skippari sanoo.

Kauppi-Niihaman aluetta säilytetään virkistyskäytössä kaupunkipuisto-hankkeen voimin

Kaupin laaja 900 hehtaarin luontoalue on merkittävä osa Tampereen kansallinen kaupunkipuisto -hanketta.

Eri puolille Tamperetta leviävälle kaupunkipuistolle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, johon kirjataan kaupunkipuiston erityiset arvot ja tavoitteet sekä toimenpiteet niiden säilyttämiseksi, hoitamiseksi ja kehittämiseksi.

Kuusipuita taivasta vasten
Tampereen kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluu Kauppi-Niihaman ohella esimerkiksi Pyynikki. Kuva: Kai Pohjanen / Yle

Luvat kansallisiin kaupunkipuistoihin antaa ympäristöministeriö.

Tampere on täydentänyt ministeriölle lähettämäänsä hakemusta, jossa se kertoo millaisiin kaavoihin ja suojelupäätöksiin kaupunkipuisto perustuu ja kuinka kaupunkipuistoksi rajatun alueen luonnon- ja kulttuuriperinnön elementtien säilyminen turvataan.

Millaisia ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida maanantaihin kello 23 asti.

Suosittelemme sinulle