Hyppää sisältöön

Suomen velkaantuminen poikkeaa muista EU-maista – komissio esittää neljää toimenpidettä tilanteen parantamiseksi

Komissio esitteli maakohtaiset suosituksensa osana talouden kevätpakettia. Vuonna 2022 julkisen talouden velkasuhde pieneni kaikissa jäsenvaltioissa paitsi Suomessa.

Valdis Dombrovskis.
EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis esitteli komission suositukset Brysselissä. Kuva: Olivier Hoslet / EPA
Rikhard Husu

BRYSSEL Komissio kiinnittää erityistä huomioita kuuteentoista jäsenmaahan, joiden alijäämä on yli kolme prosenttia tai joissa julkinen velka ylittää 60 prosentin viitearvon.

Julkinen velka ylitti EU:n salliman rajan kolmessatoista jäsenmaassa. Näistä kolme maata – Ranska, Italia ja Suomi – ei noudattanut EU:ssa sovittua velan vähentämisen viitearvoa.

Edelliseen vuoteen verrattuna julkisen talouden velkasuhde pieneni kaikissa jäsenvaltioissa paitsi Suomessa, komissio toteaa raportissaan.

Komission talouskysymyksistä vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis korostaa, että jäsenmaiden taloustilanne ei anna tässä vaiheessa aihetta liiallisen alijäämän menettelyyn.

Liiallisen alijäämän menettely ohjaa jäsenmaita pienentämään julkista velkaansa ja alijäämäänsä. Äärimäisessä tapauksessa säännöistä poikkeaminen voi johtaa sakkoihin.

EU-maiden on sallittu poiketa kasvu- ja vakaussopimuksen säännöistä koronakriisiin ja Ukrainan sotaan vedoten. Tiukempia toimia voi kuitenkin olla luvassa vuonna 2024, kun EU:ssa palataan tavanomaisempaan taloudenpitoon.

– Jäsenmaiden olisi huomioitava tämä toimeenpannessaan tämän vuoden budjettejaan ja laatiessaan seuraavan vuoden budjettia, Dombrovskis varoitteli.

Suomelle neljä kansallista suositusta

Komissio julkaisi myös vuoden 2023 maaraportit, joissa esitetään toimia taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin puuttumiseksi.

Komissio esittää Suomelle seuraavaa neljää toimenpidettä taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

1. Suomen on purettava voimassa olevat energiatuet vuoden loppuun mennessä julkisen talouden säästöjen aikaansaamiseksi. Komissio kannustaa Suomea harjoittamaan varovaista finanssipolitiikka ja hyödyntämään EU-varoja vihreän siirtymän ja digitalisaation edistämiseen. Sosiaaliturvaa on tehostettava ja työn vastaanottamista on kannustettava.

2. Suomen on jatkettava elpymissuunnitelmansa täytäntöönpanoa ja hyödynnettävä EU:n rahastoja elpymisen ja sietokyvyn vahvistamiseksi.

3. Suomen on korjattava työvoima- ja osaajapula panostamalla uudelleenkoulutukseen ja parantamalla korkea-asteen koulutuksen tarjontaa kysytyillä aloilla.

4. Suomen on vähennettävä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja nopeutettava uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Komissio toivoo Suomelta lupamenettelyiden tehostamista julkisten ja yksityisten investointien helpottamiseksi.

Suosittelemme sinulle