Hyppää sisältöön

Pätkiikö netti? Traficomin uusi sovellus kerää tietoa todellisista yhteysnopeuksista

Laadukkaat nettiyhteydet eivät aina toteudu haja-asutusalueella tai kovan kuormituksen vuoksi.

Ilkka Ritvanen

Operaattorit mainostavat satojen megojen nopeuksia, mutta jokainen käyttäjä tietää, että välillä internetliittymä voi olla tuskallisen hidas.

– Erityisesti matkaviestiverkkojen osalta se haaste on se, että nopeudet saattavat vaihdella. Esimerkiksi sellaiseen aikaan kun katsotaan videosisältöjä, niin voi olla että nopeus tuppaa laskemaan ja loppumaan kesken, sanoo liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Markkinatieto-kokonaisuuden päällikkö Joonas Orkola.

Traficomin mukaan viime vuoden lopulla nopeat, eli vähintään 100 megan latausnopeutta tarjoavat matkaviestiverkot kattoivat Suomen kotitalouksista 94 prosenttia ja maapinta-alasta 20 prosenttia. Arviossa ei kuitenkaan oteta huomioon esimerkiksi maastosta tai verkon kuormittumisesta aiheutuvaa nopeuden alenemista.

Nyt Traficom on tuomassa markkinoille työkalua, jolla on mahdollista kerätä tietoa verkon todellisista, toteutuneista nopeuksista.

Vuosien ajan kehitelty Bittimittari on päällisin puolin kuluttajalla tarkoitettu internetin laatua ja nopeutta mittaava ohjelma. Samalla se kuitenkin kerää mittausten perusteella tietoa nopeuksista eri puolilta Suomea.

Tulkitsee tuloksia käyttäjälle

Internetyhteyksien nopeuden mittaamiseen on paljon sovelluksia. Bittimittarissa on kuitenkin Traficomin mukaan panostettu helppokäyttöisyyteen.

– Käyttäjän kannalta varmaan se suurin ero siinä, että sovellus ei tuota pelkästään numeroa, jonka tulkitseminen käyttäjälle. Se myös kertoo siitä, kuinka hyvin liittymä sopii omaan käyttöön, Joonas Orkola Traficomista sanoo.

Palvelu kysyy käyttäjältä tämän netinkäytöstä ja antaa mittauksen jälkeen arvion siitä, miten yhteys toimii esimerkiksi videopuheluissa tai verkkopeleissä.

Pitempään saatavilla olleet nopeusmittarit, joita esimerkiksi operaattorit tarjoavat, kertovat yleensä vain nopeudet.

Ne ovat myös saattaneet Orkolan mukaan painottaa mittauksissaan hetkellisiä huippunopeuksia todellisen käyttönopeuden sijaan.

– Erot eivät yleensä ole suuria, mutta joissain poikkeustapauksissa ne voivat olla merkittäviä, Orkola sanoo.

Saatavilla selaimeen ja älypuhelimeen

Bittimittari on saatavilla verkkoselaimen lisäksi myös mobiilina sovelluskaupoista.

Nopeuden mittaamisen lisäksi sovelluksessa voi tehdä kiinteän nettiliittymän laatutestin, joka kestää useita tunteja ja antaa raportin, jota voi käyttää operaattorille tehtävässä reklamaatiossa.

Netistä löytyy tämän jutun kirjoittamishetkellä myös bittimittari.com-niminen palvelu. Sille ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Traficomin palvelun kanssa, joka löytyy osoitteesta bittimittari.fi.

Palvelu oli tämän jutun kirjoitushetkellä verkkosivujen mukaan vielä rakentamisvaiheessa. Se on kuitenkin jo täysin käytettävissä.

Tietoa julkistetaan karttamuodossa

Bittimittarin kehittäminen alkoi vuonna 2019 osana yleiseurooppalaista hanketta.

– Meillä on eurooppalainen asetus, joka joka ohjaa siihen, että kaikissa maissa tulisi olla vertailtavaa tietoa laajakaistojen toimivuudesta, Joonas Orkola sanoo.

Palvelussa kerätään tietoa siitä, miten nettiyhteydet toimivat eri puolilla Suomea. Kun tietoa kertyy riittävästi, on sitä tarkoitus julkistaa esimerkiksi karttapalvelun muodossa.

– Jotain tieto varmasti julkistetaan jo tämän vuoden puolella, mutta karttapalvelun julkistaminen menee ensi vuoden puolelle.

Jokaisella on oikeus viiteen megaan

Laki sähköisen viestinnän palveluista määrää, että jokaisella tulisi Suomessa olla mahdollisuus saada kotiinsa tai yrityksensä toimipaikkaan vähintään viiden megan yhteys. Velvoitteessakin on joustoa, mutta ainakin 3,5 megan nopeuden tulisi “toteutua pääsääntöisesti aina”.

Viisi megaa ei kuitenkaan riitä esimerkiksi sujuviin videoneuvotteluihin. Nopeusongelmia on erityisesti harvaan asutuilla alueilla, joilla ollaan pelkkien mobiiliyhteyksien varassa.

Traficomissa toivotaan, että Bittimittarin keräämä tieto auttaa myös operaattoreita kehittämään palveluitaan.

– Verkkoja rakennetaan markkinaehtoisesti, eli siellä missä se viisi megaa on saatavilla, ei Traficomin valvoma asetus vaadi nopeampaa. Toki pyrimme edistämään sitä, että nopeampia verkkoja rakennetaan, Joonas Orkola sanoo.

Helpottaa reklamaatioita

Kuluttajaliitossa pidetään Traficomin uutta palvelua tervetulleena.

– Tällainen puolueeton palvelu tietenkin helpottaa niitä mahdollisia keskusteluja oman operaattorin kanssa siitä, että toteutuvatko ne luvatut nopeudet, vaikuttamistyön päällikkö Tiina Vyyryläinen sanoo.

Vyyryläinen näkee hyvänä Traficomin tavoitteen panostaa Bittimittarin helppokäyttöisyyteen. Yhteiskunnallisesti on hänen mukaansa iso ongelma, että osa ihmisistä ei pysy mukana digitaalisten palveluiden kehityksessä.

– Siinä on iso työ, että saamme vaikka tietoliikennepalveluja koskevat sopimukset, ehdot ja nopeuksia koskevat asiat niin niin selkeiksi että kaikki kuluttajat ymmärtävät ne, hän sanoo.

Etätyö vaatii lisää kaistaa

Laajakaistan yleispalveluvelvoite on tällä hetkellä viisi megaa, vaikka jo kymmenen vuotta sitten liikenne- ja viestintäministeriössä puhuttiin velvoitteen nostamisesta kymmeneen megaan.

Myös Kuluttajaliitossa pidetään viiden megan rajaa liian matalana.

– Meidän yhteiskuntamme digitalisoituu koko ajan ja kaistaa tarvitaan enemmän. Esimerkiksi etätyö on vaikuttanut tarpeeseen, Vyyryläinen sanoo.

Suosittelemme sinulle