Hyppää sisältöön

Minne kaikkialle aurinkopaneeleja saa laittaa? Käytännöt eri paikoissa ovat olleet kirjavia, mutta pian tämä muuttuu

Ympäristöministeriöltä ja Museovirastolta on tulossa uusia ohjeita siitä, kuinka aurinkovoimahankkeita voidaan toteuttaa kulttuuriympäristöä ja suojeltuja rakennuksia turmelematta.

Helenin aurinkovoimalaitos Nurmijärvellä.
Aurinkopaneelit ovat hyödyllisiä, mutta niiden sopimisesta maisemaan voi olla montaa mieltä. Kuva: Esa Syväkuru / Yle
Jarmo Koponen

Vihreä siirtymä ja sitäkin enemmän sähkön kallistuminen ovat tehneet aurinkosähkön tuotannosta erittäin suosittua.

Esimerkiksi viime vuonna aurinkopaneeleja tuotiin maahan yli 90 miljoonan eurojen arvosta, eli noin kolme kertaa edellisvuotinen määrä.

Erilaisista aurinkosähköjärjestelmistä on samalla väkisinkin tulossa yhä näkyvämpi osa maisemaa ja katukuvaa.

Toki energiantuotanto on ennenkin näkymiä muokannut. Voimalinjojen aukeat, pylväsrakenteet sekä voimaloiden savupiiput näkyvät kauas. Kuten myös tuulivoimalat.

Nyt teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentamisessa on havahduttu käytäntöjen kirjavuuteen. Merkittäviä maisemavaikutuksia on, sillä laitosten aurinkokennokenttien pinta-ala voi olla jopa kymmeniä hehtaareja.

– Suurin haaste on tiedon puute, koska ei ole valtakunnallista ohjetta tai yksiselitteistä maantapaa tai käytäntöä, jolla teollisen mittakaavan aurinkoenergiahankkeita kaavoitetaan tai luvitetaan. Ei ole oikeuskäytäntöäkään. Ja on paljon eroja maakuntien, kuntien ja ely-keskusten välillä, sanoo ympäristöneuvos Sanna Andersson ympäristöministeriöstä.

Ympäristöministeriön ohella uutta ohjeistusta valmistellaan myös Museovirastossa.

– Meillä on luonnosvaiheessa oleva ohje, jonka otsikko on tällä hetkellä Aurinkopaneelit kulttuuriympäristöissä, kertoo yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen.

Ohjeiden keskeinen tavoite on paimentaa aurinkovoimarakentamista niin, ettei tärkeitä maisemia tai suojeltuja rakennuksia tärvellä. Museoviraston ohje keskittyy rakennuksiin, pihapiireihin ja kaupunkikuvaan.

Luvan tarve kannattaa selvittää etukäteen

Vaikka muutoin aurinkopaneelien asennus esimerkiksi tavallisen omakotitalon katon lappeelle on varsin vapaata, kannattaa aina ennen tilauksen tekemistä varmistaa mahdollinen luvan tarve.

– Kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Tästäkin määräyksestä voidaan rakennusjärjestyksellä vapauttaa, sanoo erityisasiantuntija Paula Mäenpää Kuntaliitosta.

Jos lupa tarvitaan, rakennusvalvonta arvioi tilanteen.

– Luonnollisesti täytyy ottaa huomioon kaavamääräykset. Täytyy ottaa huomioon kaupunkikuva, silloin kun mietitään, istuuko se johonkin. Kulttuuriympäristöt on hyvä ottaa huomioon, eli täytyy miettiä haittaako aurinkopaneelin asentaminen johonkin tiettyyn ilmansuuntaan jotain kauneusarvoja ja arkkitehtonista arvoa, Mäenpää kertoo

Myöskään rakennuksen paloturvallisuus ei saa paneelien takia vaarantua.

Järjestelmien oltava myös purettavissa

– Täytyy myös ottaa huomioon se, että jos vesikatolle rakennetaan aurinkopaneeleita, niin miten se vaikuttaa kattorakenteisiin ja kuormitukseen. Ja miten huollot järjestetään? Joissakin tapauksissa katto voi toimia myös poistumistienä, toteaa Mäenpää.

Suojeltujen rakennusten tapauksessa kunnan rakennusvalvonta pyytää usein ennen päätöksentekoa lausunnon alueelliselta vastuumuseolta.

Museoviraston linjana on, että paneelit tulisi mieluummin sijoittaa muualle kuin keskeisen julkisivun puolelle. Ja jos paneelien asennus sallitaan, tulee varautua myös niiden käyttöiän päättymiseen.

– Tämä niin sanottu palautettavuus on sikäli tärkeää, että tekninen asennus on poistettavissa ilman että aiheutetaan vahinkoa sille pidempi-ikäiselle ja pidempiaikaiselle rakennusosalle, korostaa Jetsonen.

Energiayhtiö Helenin uusi suuri aurinkosähköpuisto Nurmijärvellä oli verkkoon kytkemistä vaille valmis keväällä maaliskuussa.

Suosittelemme