Hyppää sisältöön

Ennätysmäärä maahanmuuttajia voi pistää ennusteet uusiksi – ”Jos tahti jatkuu, työeläkemaksuja voidaan alentaa”, arvioi Eläketurvakeskus

Suomen nettomaahanmuutto kasvoi viime vuonna ennätykseen. Enemmistö tulijoista saapui suoraan töihin. Maahanmuuttajien määrän kasvu on eläkevakuuttajien mukaan tärkeä Suomen eläkejärjestelmälle.

Hotellisiivooja imuroi hotellin käytävää.
Viime vuonna Suomeen muuttaneista yli 20 000:lla oli työpaikka valmiina. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Minna Pantzar
Avaa Yle-sovelluksessa

Suomeen muutti viime vuonna ennätysmäärä väkeä. Tämä on yllättänyt eläkejärjestelmän asiantuntijat - iloisesti.

– Kyllä se oli hyvä uutinen työeläkevakuuttajille ja varmasti koko yhteiskunnalle. Viime vuoden luvut riittäisivät jatkuessaan paikkaamaan työikäisten määrän vähentymistä, mikä meillä on sylissä alentuneen syntyvyyden ja eläköitymisen seurauksena, sanoo Työeläkevakuuttajat TELA:n toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Suomen nettomaahanmuutto, eli kun maasta poistuneet vähennetään tänne muuttaneista, oli Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna 34 363. Se on siis uusi ennätys. Luvussa ei ole mukana Ukrainasta tilapäisen suojelun perusteella maahan tulleita.

Lisäksi tulijoista ennätysmäärä eli yli 20 000 tuli suoraan töihin. Heistä noin 4000 tuli EU-maista ja enemmistö eli 16 000 muualta työluvan saaneena. Heillä oli siis valmis työpaikka odottamassa.

Suurin osa heistä tuli työntekijäammatteihin, mutta myös erityisasiantuntijoiksi, tutkijoiksi, kausityöhön ja startup-yrittäjiksi. Loput noin 14 000 tulivat esimerkiksi perheen tai opiskelun takia.

– Näyttää siltä, että osaajapulasta kärsineiden yritysten ponnistelut tuottavat hedelmää, mikä on kansantalouden, julkisen talouden ja pitkällä aikavälillä eläkejärjestelmänkin kannalta tosi hyvä asia, sanoo Siimes.

En leende kvinna med kortrklippt hår och glasögon.
Työeläkevakuuttajien toimitusjohtajan Suvi-Anne Siimeksen mukaan nettomaahanmuuton nouseminen 35 000 tulijaan vuodessa lopettaisi eläkejärjestelmän kestävyyshuolista johtuvan jatkuvan hiusten päästä repimisen. Kuva: Patrik Schauman/Yle

Maahanmuuttajat vahvistavat työeläkkeiden rahoitusta

Tilastokeskuksen väestöennusteessa nettomaahanmuuton Suomeen odotetaan olevan noin 15 000 ihmistä vuodessa.

Jos väestö kehittyy sen mukaisesti, työeläkemaksuja (TyEL) joudutaan nostamaan nykyiseltä 24–25 prosentin tasolta yli 30 prosenttiin vuosisadan jälkipuoliskolla. Jos sen sijaan nettomaahanmuutto olisi 25 000 henkilöä vuodessa, työeläkemaksun nostopaine helpottaisi.

Jos nettomaahanmuutto nousisi vuosiksi eteenpäin noin 35 000:een tulijaan vuodessa, työeläkemaksua voitaisiin laskea nopeastikin.

– Tällä hetkellä yksityisen sektorin työeläkkeissä on noin prosenttiyksikön korotustarve eläkemaksuihin ja jos tämä maahanmuutto olisi näin korkeata pysyvästi, mitä se oli viime vuonna, niin se tarkoittaisi sitä, että koko tämä korotustarve kuittaantuisi ja itseasiassa saman verran voitaisiin alentaa kestävästi maksutasoa, sanoo ennusteyksikön päällikkö Heikki Tikanmäki Eläketurvakeskuksesta.

Kyse on miljardeista.

– Prosenttiyksikön korotustarve tarkoittaa miljardia euroa ja vastaavasti tällainen prosenttiyksikön alennusvara on myös miljardi euroa vuodessa, Tikanmäki laskee.

Työeläke- eli Tyel-maksussa muutokset menevät puoliksi työntekijälle ja työnantajalle. Veroluonteisena maksuna sen korotus kutistaisi ja alennus kasvattaisi käteen jäävää palkkaa.

– Jos tiedettäisiin, että maahanmuuton tahti jatkuu tämänkaltaisena, niin periaatteessa tel-maksua voitaisiin tarkistaa alaspäin aika piankin. Kyllä maahanmuutto nykyisellä profiilillaan selkeästi vahvistaa työeläkkeiden rahoitusta, Tikanmäki sanoo.

Ennustaminen jatkosta vain on kovin epävarmaa.

– Näyttää siltä, että ainakin lyhyellä aikavälillä runsas maahanmuutto olisi jatkumassa. Pidemmän aikavälin ennustaminen on kuitenkin vaikeaa ja se riippuu siitä millaista politiikkaa täällä tehdään ja mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu.

Heikki Tikanmäki, ennusteyksikön päällikkö, Eläketurvakeskus.
Eläketurvakeskuksen ennusteyksikön päällikkö Heikki Tikanmäki laskee, että viime vuoden tasoinen nettomaahanmuutto parantaisi eläkejärjestelmän rahoitusta nopeasti ja merkittävästi. Kuva: Vesa Laitinen, Eläketurvakeskus

Työperäinen maahanmuutto parantaisi myös kestomurhe kestävyysvajetta

Nettomaahanmuuton odotuksia suurempi kasvu kertoo siitä, että työvoimapulasta kärsivät yritykset ovat ryhtyneet hakemaan osaajia ulkomailta.

Kansainvälistä rekrytointia on tuettu myös valtion toimin.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvotteluihin toimittaman taustapaperin mukaan työperusteisen maahanmuuton kasvattaminen pysyvästi 10 000 hengellä pienentäisi kestävyysvajetta noin 0,5 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansantuotteeseen eli runsaalla miljardilla eurolla nykyrahassa.

Talouskasvustakin ollaan huolissaan. Osaajapula työntekijäammateista asiantuntijoihin katsotaan jo merkittävimmäksi esteeksi yritysten toiminnan, kasvun ja kansainvälistymisen tiellä.

Esimerkiksi Intian rinnalle valittiin viime kesänä Brasilia, Vietnam ja Turkki niin sanotuiksi kärkikohdemaiksi, joihin kohdistetaan nyt erityisiä ponnisteluja osaajien houkuttelemiseksi Suomeen.

Kärkikohdemaissa on muun muassa osaajahoukuttelun asiantuntijat, jotka pyrkivät lisäämään Suomen näkyvyyttä ja kiinnostavuutta sekä luomaan paikallisia verkostoja tukemaan eettistä ja sujuvaa rekrytointia.

– Jos tulevalla hallituksella on siihen halua, tekemistä voi vielä viedä uudelle tasolle. Voisimme luoda esimerkiksi valtion tukeman rekrytointiväylän tietylle alalle suoraan lähtömaasta. Esimerkiksi Saksassa hoitoalan opiskelijoille tarjotaan saksalaisen sairaanhoitajatutkinnon osia ja saksan kielen opintoja jo lähtömaassa. Tämä nopeuttaa sairaanhoitajaksi pätevöitymistä Saksassa, sanoo työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Katri Niskanen.

Intiassa Suomi on tehnyt itseään näkyväksi jo aiemmin ja se saattaa jo näkyä siinä, että Intiasta Suomeen töihin ja opiskelemaan hakevien määrä on kasvanut.

Johtava asiantuntija Katri Niskanen
Työ- ja elinkeinoministeriön johtavan asiantuntijan Katri Niskasen mukaan tänä vuonna ei ehkä päästä ihan yhtä koviin tulijämääriin, koska osa ennätysmäärästä johtui korona-ajan patoutuneesta kysynnästä. Nousun tulijamäärissä ennustetaan silti jatkuvan ellei politiikkatoimissa tai suhdanteissa tapahdu jotain sellaista mikä vie toiseen suuntaan. Kuva: Hans-Peter Dhuy / Yle

Moni osaaja myös jää tänne.

Lue lisää: Huippuosaaja Subrata Mishra hehkuttaa Suomen yhtä ainutlaatuista piirrettä: ”En ole koskaan saanut valitusta siitä, että en puhu suomea”

Työeläkevakuuttajien Siimes kannustaa ministeriötä jatkamaan ponnisteluja.

– Pidemmän aikavälin näkökulmasta on tosi tärkeää, että ollaan paikanpäällä kertomassa ja saadaan ihmiset kiinnostumaan. Ei sitä meidän puolesta kukaan muu tee. Meillehän on sote-puolelle jo tullut paljon ihmisiä esimerkiksi Aasiasta. Elinkeinoelämä on varmaan toivonut tätä jo monta vuotta, joten on ihan tosi tosi positiivista että asia menee eteenpäin.

Ylen aamussa keskusteltiin perjantaina työmarkkinapolitiikasta ja myös työperäisestä maahanmuutosta. Keskustelemassa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ja Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Lisäksi haastattelussa pääluottamusmies Piia Kyrö Kymenseudun osuuskaupasta

Korjaus kello 9.55: Korjattu grafiikan lähde Eläketurvakeskukseksi.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 6. kesäkuuta kello 23 saakka.

Suosittelemme