Hyppää sisältöön

Näin ministeriö kommentoi asumistuen leikkaamista hallitusneuvottelijoille: Työssäkäyviltä nipistämällä voisi säästää yli 400 miljoonaa euroa

Hallitusneuvottelijat ovat pyytäneet ministeriöltä tietoja erilaisista keinoista säästää asumistuesta. Asumistuen leikkaaminen on ollut osana kokoomuksen ja kristillisdemokraattien ohjelmia.

Siivooja moppaa lattiaa käytävällä.
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan asumistuen leikkaaminen työssäkäyviltä voisi vaikuttaa etenkin matalapalkka-alojen työntekijöiden saatavuuteen alueilla, joissa asuminen on kallista. Kuva: Nella Nuora / Yle
Marica Paukkeri

Asumistuen ansiotulovähennyksen poistolla voitaisiin säästää vuosien 2024–2027 aikana yli 400 miljoonaa euroa. Tämä käy ilmi sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvotteluja varten toimittamista materiaaleista.

Ansiotulovähennys eli niin sanottu suojaosa korottaa tulojen ylärajaa, jonka alle jäädessään kotitalous voi saada tukea. Vähennys on 300 euroa aikuista asukasta kohden. Ansiotulovähennys kasvattaa tukeen oikeutettujen kotitalouksien joukkoa.

Vähennys otettiin käyttöön vuonna 2015. Käyttöönoton jälkeen ansiotuloja saavien tuensaajien osuus on kasvanut. Kelan tilastojen mukaan viime joulukuussa tuensaajista työssäkäyviä oli noin viidennes. Kela määrittelee työssä oleviksi ne kotitaloudet, joiden tuloista yli puolet on palkkatuloja.

Asumistuesta leikkaamisen ongelma on, että leikkaukset voivat kostautua toimeentulotuen tarpeen lisääntymisenä. Asumistuen saajista neljännes saa myös toimeentulotukea.

Vaikka kaikista toimeentulotuen saajista lähes joka kymmenennellä on myös ansiotuloja, sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan toimeentulotukimenot kasvaisivat ansiotulovähennyksen poiston myötä vain maltillisesti.

STM:n laskelma asumistuen suojaosan poiston vaikutuksista

Suojaosan poiston vaikutus, miljoonaa euroaVuosi 2024Vuosi 2025Vuosi 2026Vuosi 2027
Säästö yleisessä asumistuessa- 65,0- 131,9-133,4- 135,1
Kasvu toimeentulo-tuessa+ 4,5+ 9,0+ 9,0+ 9,0
Todellinen säästö- 60,5 milj.- 122,9 milj.- 124,4 milj.-126,1 milj.

Ministeriö ei ota lausunnossaan suoraan kantaa ansiotulovähennyksen poiston puolesta tai sitä vastaan.

Se toteaa poiston heikentävän työnteon kannustavuutta ja että sillä voisi olla vaikutusta myös etenkin matalapalkka-alojen työvoiman saatavuuteen alueilla, joissa asuminen on kallista. Samalla ministeriö huomauttaa, että tällä tavalla toteutettuna leikkaukset eivät iskisi kaikkein pienituloisimpiin.

Osa säästövaihtoehdoista sen sijaan saa täystyrmäyksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kriittinen isoja leikkauksia kohtaan

Asumistuen leikkauksista todennäköisesti keskustellaan parhaillaan käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa. Tuesta säästämistä ovat omissa ohjelmissaan esittäneet hallitusneuvotteluihin osallistuvista puolueista ainakin kokoomus ja kristillisdemokraatit. Myös perussuomalaiset on tuonut esiin jossain määrin samansuuntaisia uudistushaluja.

Kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat halunneet säästää asumistuesta satoja miljoonia euroja. STM:n suosittelemassa mallissa säästöt jäisivät kuitenkin merkittävästi pienemmäksi.

Ministeriö suhtautuu kriittisesti asumistuen yleiseen ja huomattavaan leikkaamiseen.

Jos leikkaukset toteutettaisiin esimerkiksi hyväksyttävien enimmäisasumismenojen määrää tai niistä korvattavaa osuutta pienentämällä, toimeentulotukimenot kasvaisivat merkittävästi.

Sosiaali- ja terveysministeriön laskelmien mukaan käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että mikäli hallitus haluaa säästää esimerkiksi 200 miljoonaa vuodessa enimmäisasumismenoja alentamalla, tukea pitäisi leikata 290 miljoonalla, jotta se paikkaisi toimeentulotuen kasvaneet kustannukset.

Ministeriön mukaan kummatkin leikkauskeinot sekä lisäisivät toimeentulotuen tarvetta että kasvattaisivat sen saajien määrää.

– Nämä seuraukset ovat täysin esimerkiksi sosiaaliturvakomitean työlle asetettujen tavoitteiden vastaisia eikä sosiaali- ja terveysministeriö kannata näin huomattavia ja vaikutuksiltaan haitallisia leikkauksia, STM:n asiakirjassa summataan.

Ministeriö ei myöskään suosittele säästöjen hakemista toimeentulotuesta korvattavista asumismenoista. Ministeriön mukaan esimerkiksi toimeentulotuen asumismenojen omavastuun palautus tarkoittaisi suoraa leikkausta toimeentulotuen määrään, mikä heikentäisi ihmisten vähimmäisturvan riittävyyttä.

– Paine hakea kustannuksiin tukea myös hyvinvointialueiden vastuulle kuuluvasta täydentävästä toimeentulotuesta lisääntyy. Muutos lisäisi oletettavasti vuokranmaksuvaikeuksien, häätöjen ja vuokravelkojen lisääntymistä, ministeriö listaa omavastuun palautuksen muita vaikutuksia.

Mutta mistä ministeriö sitten hakisi säästöjä?

Indeksijarru säästäisi kymmeniä miljoonia hallituskauden aikana

Vaikka ministeriö sanoo ei huomattaville leikkauksille, asumistuesta löytyy myös nipistettävää. Sosiaali- ja terveysministeriö olisi valmis pienentämään kansaneläkeindeksiin sidottuja vuosittaisia korotuksia prosentilla.

Toimella olisi mahdollista saavuttaa vuosien 2024–2027 aikana noin 63 miljoonan euron nettosäästöt. Summassa olisi huomioitu toimeentulotuen tarpeen kasvu.

STM:n mukaan muutos pienentäisi ihmisten ostovoimaa, mutta se ei aiheuttaisi kohtuutonta ja nopeaa tukitason laskua.

– Tämä ratkaisu olisi sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan paras esillä olleista tavoista kohdentaa säästöjä asumistukimenoihin, lausunnossa todetaan.

Indeksijarrulla saavutettavissa olevat säästöt ovat kuitenkin hyvin kaukana siitä, mitä puolueet ovat tavoitelleet. Kokoomus arvioi talouspoliittisessa ohjelmassaan voivansa säästää asumistuesta yhteensä puoli miljardia vaalikauden aikana. Kristillisdemokraatit taas pisti vaihtoehtobudjetissaan vielä paremmaksi: asumistuesta haettaisiin 300 miljoonan euron säästöjä vuodessa.

Kun toimeentulotuella kuitatut asumiskulut otetaan huomioon, erilaisia asumisen tukia maksettiin viime vuonna yhteensä lähes 2,6 miljardia euroa.

Ylen aiemmin haastattelema Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen puolsi säästöjen hakemista ansiotulovähennyksen poistosta. Näin Jauhiainen perusteli kantaansa.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 31. toukokuuta kello 23:een saakka.

Suosittelemme