Hyppää sisältöön

Toimeentulotuen saajien määrä jatkoi vähenemistään viime vuonna – vajaa kymmenesosa alaikäisistä asuu toimeentulotukea saavassa kodissa

Ehkäisevää toimeentulotukea saavien yksin asuvien määrä lisääntyi vuonna 2022. THL arvelee, että nousua selittää elinkustannusten nopea kasvu.

Henkilö katsoo Kelan esitteitä eri tuista.
Perustoimeentulotuki on Kelan myöntämää. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
STT

Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä väheni viime vuonna viidellä prosentilla edellisvuodesta, mutta tuen saajia on edelleen paljon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina julkaistun tilastoraportin mukaan Suomen väestöstä reilut seitsemän prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2022.

Alaikäisistä yli yhdeksän prosenttia asui toimeentulotukea saavassa kotitaloudessa. Yli 18-vuotiaissa osuus on alle seitsemän prosenttia.

Tilastosta selviää, että kaikkiaan toimeentulotukea myönnettiin noin 274 000 kotitaloudelle ja noin 400 000 henkilölle. Noin kolme neljännestä toimeentulotuen saajista oli yksin asuvia, ja erityisesti tilastossa korostuvat yksin asuvat miehet.

Vaikka toimeentulotukea saavia kotitalouksia oli viime vuonna edellisvuotta vähemmän, uusien toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi vajaalla parilla prosentilla.

Ehkäisevä tuki poikkeaa trendistä

Toimeentulotukea annetaan sekä Kelan myöntämänä perustoimeentulotukena että kuntien myöntäminä täydentävänä ja ehkäisevänä toimeentulotukena. Laskevasta trendistä poikkesi ehkäisevä tuki, jota saaneiden yksin asuvien määrä nousi viime vuonna.

– Nousua saattaa selittää elinkustannusten ja erityisesti energiakustannusten nopea kasvu. Pienituloisilla ja yksin asuvilla on aika rajallisesti pelivaraa, kun kustannukset merkittävästi ja yllättäen nousevat, tutkimuspäällikkö Paula Saikkonen sanoo tiedotteessa.

Ehkäisevällä toimeentulotuella pyritään ehkäisemään syrjäytymistä. Sitä voidaan myöntää esimerkiksi ylivelkaantuneille tai niille, joiden taloudellinen tilanne on äkillisesti heikentynyt.

Euromääräisesti ehdottomasti eniten maksetaan perustoimeentulotukea, jota myönnettiin viime vuonna yli 700 miljoonaa euroa. Täydentävää toimeentulotukea myönnettiin reilut 30 miljoonaa euroa ja ehkäisevää yli 22 miljoonaa euroa.

Suosittelemme