Hyppää sisältöön

Jyväskyläläisiltä jyrkkä ei nuorisopalveluiden ja perusopetuksen säästöille – katso, mistä asukkaat olisivat valmiita tinkimään

Säästökohteita koskeneen kyselyn vastausaika päättyi Jyväskylässä viime viikon lopulla.

Kaupungintalo-teksti ulko-ovessa.
Jyväskylän pitäisi tasapainottaa talouttaan kymmenillä miljoonilla euroilla lähivuosina. Kuva: Petri Aaltonen / Yle
Heli Kaski

Jyväskylässä kaupunkilaiset ovat ottaneet sankoin joukoin kantaa mahdollisiin kaupungin säästökohteisiin. Kaupungin mukaan yli 3600 asukasta on nyt evästänyt päättäjiä.

Jyväskylä tilasi ulkopuoliselta konsulttiyhtiöltä säästöjen etsimis- ja seulomistyön. Kuntalaiset pääsivät kertomaan kantansa konsultin tekemiin säästöehdotuksiin.

Kyselyssä tarkasteltiin säästökeinoja, joilla on suora vaikutus asukkaiden palveluihin.

Kaupunki kertoo tiedotteessaan, että asukaskyselyn vastauksissa painottuivat lasten ja nuorten palvelut.

Taustalla on Jyväskylän kaupungin talouden tasapainottaminen, jolla haetaan noin 40 miljoonan euron säästöjä tai lisätuloja vuosien 2024, 2025 ja 2026 aikana.

Verojen korotuskin sai kannatusta

Ehdotetuista säästöistä vähiten kannatusta saivat nuorisopalveluiden palveluverkon karsiminen sekä perusopetuksen oppituntien määrän vähentäminen ja ryhmäkokojen kasvattaminen.

Myös lasten ja nuorten liikuntavuorojen muuttaminen maksulliseksi sekä kouluverkon supistaminen olivat asukkaista ei-toivottuja säästökeinoja.

Kyselyyn vastanneet jyväskyläläiset olivat valmiita hakemaan säästöjä tai löytämään lisätuloja supistamalla Valon kaupunki -tapahtumaa viikonlopun mittaiseksi, luopumalla kansalaisopiston painetusta oppaasta, nostamalla kaupunkirakenteen taksoja sekä luopumalla Vehkalammen jalkapallokentän talvilämmityksestä. Myös verojen korotukset saivat kannatusta.

Säästöjä ehdotettiin haettavaksi hallinnostakin tarkastelemalla henkilöstömäärää sekä luottamushenkilöiden määrää ja kokouspalkkioita.

Hippos-hankkeeseen kyselyyn vastaajat suhtautuivat osin kriittisesti. Kulttuurin ja taiteen rahoitusta sekä lippuhintoja oltiin valmiita tarkastelemaan. Esille nousi myös omaisuuden myynti ja tilojen käytön tehostaminen.

Investoinneisssa jyväskyläläiset toivoivat perusparannuksia kaupungin katuverkkoon ja lisää rahaa lähiliikuntapaikkoihin.

Kyselyssä kannatusta saivat Halssilan päiväkodin rakentaminen ja kulttuurin laajempi yhteishanke, jossa kirjasto ja tietyt museot saisivat yhteiset tilat.

Investointien osalta asukkaat olisivat valmiita karsimaan liikuntapalveluiden sisäpelihallista, Ristonmaan päiväkodista, Aalto Alvarin viimeisen vaiheen toteutuksesta sekä Palokan liikuntahallin rakentamisesta.

Järjestöt ja seurat toivovat maksuttomia tiloja

Kaupunki kysyi kantoja säästöistä erikseen myös järjestöiltä ja seuroilta.

Järjestöjen ja seurojen vastauksissa korostui tilojen maksuttomuus sekä tiiviimpi yhteistyö muun muassa viestinnässä ja markkinoinnissa.

Kyselyyn vastasi 167 järjestöä tai seuraa.

Asukas- ja järjestökyselyn lisäksi Jyväskylä on tiedustellut mielipiteitä henkilöstöltäänkin. Tässä kesän yli jatkuvassa kyselyssä on ilmennyt, että henkilöstön mielestä työhyvinvointia voisi lisätä ja siten sairauspoissaoloja vähentää vaikkapa laajentamalla etätyömahdollisuutta, joustavilla työajoilla ja palkattomilla vapailla.

Säästökeinoiksi henkilöstö on ehdottanut ainakin kokouskulujen karsimista, sähköisen asioinnin lisäämistä ja tilojen nykyistä laajempaa ulosvuokrausta.

Päätöksiä tehdään syksyllä

Jyväskyläläisten antama palaute säästöistä etenee kaupungin päättäjille ja virkamiehille tulevan päätöksenteon tueksi.

Kaupunginhallitus antaa lautakunnille 5. kesäkuuta talousarviokehyksen, jonka pohjalta niiden pitää valmistella syksyllä talousarvioesityksensä.

Kaupunginjohtaja kokoaa lautakuntien näkemykset talousarvioesitykseksi lokakuussa.

Kaupunginhallitus tekee oman esityksensä talousarviosta lokakuussa ja se on kaupunginvaltuuston lopullisessa käsittelyssä marraskuussa.

Marraskuussa päätetään myös tulevan vuoden verotuksesta.

Onko sinulla uutisvinkki tai kuvasitko uutistilanteen? Lähetä vinkki jyvaskyla@yle.fi

Lisää uutisia ja ajankohtaisia aiheita Keski-Suomesta Ylen nettisivuilla ja Yle Areenassa.

Areenassa voi kuunnella myös tuoreimmat radiouutiset Keski-Suomesta ja katsella alueelliset tv-uutiset.

Suosittelemme sinulle