Hyppää sisältöön

Väitös: Päihteiden käyttö ei saa olla este psykiatriselle hoidolle

Tuoreen tutkimuksen tulokset osoittavat, että masennusta kannattaa hoitaa aktiivisesti, vaikka potilaalla olisikin hoitoon tullessa runsasta alkoholin käyttöä.

Maassa varjo ihmisestä, joka pitää kiinni kaiteesta.
Tuoreesta väitöstutkimuksesta selviää, että päihde- ja mielenterveysongelmia pitäisi hoitaa samanaikaisesti. Kuvituskuva. Kuva: Mimmi Nietula / Yle
Pasi Punkari

Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa tulisi kiinnittää enemmän huomiota päihdehäiriöiden järjestelmälliseen seulontaan ja niiden huomioimiseen osana muuta hoitoa. Myös lyhytterapian järjestelmällistä käyttöä masennuksen hoidossa olisi lisättävä.

Asia selviää psykiatri Kaisa Luodon tekemästä väitöstutkimuksesta.

Luoto tutki väitöskirjassaan kaksoishäiriöpotilaiden hoitoa ja ennustetta psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hän keskittyi erityisesti masennukseen ja samanaikaiseen alkoholin käyttöhäiriöön.

Kaksoishäiriöstä tai kaksoisdiagnoosista puhutaan silloin, kun päihde- ja muu mielenterveyden häiriö esiintyy samanaikaisesti samalla potilaalla.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että masennusta kannattaa hoitaa aktiivisesti, vaikka potilaalla olisikin hoitoon tullessa runsasta alkoholin käyttöä.

– Väitöskirjatyön tulokset kannustavat kehittämään palveluita niin, että samanaikainen päihteiden käyttö ei ole este tarvittavalle psykiatriselle hoidolle, Kaisa Luoto kertoo yliopiston tiedotteessa.

Luoto työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella vastaanottotoiminnan toimialueella mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastuualuejohtajana. Hänellä on päihdelääketieteen erityispätevyys.

Aineisto koostui psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaista

Väitöstutkimuksen aineisto koostui psykiatrisen erikoissairaanhoidon potilaista, joilla on tyypillisesti monia päällekkäisiä hoitoa vaativia ongelmia.

Masennuksesta ja muista psykiatrisista ongelmista kärsivällä potilasjoukolla masennusta hoidettiin käyttäytymisen aktivoinnilla, joka on kognitiivisen käyttäytymisterapian sovellus. Käyttäytymisen aktivointi on lääkkeetön hoitokeino, jossa masentunutta kannustetaan tekemään mielihyvää tuottavia asioita.

Runsaasti alkoholia käyttävien potilaiden hoidon alkuun lisättiin motivoivaa haastattelua, jolla potilasta pyritään aktivoimaan omien arvojensa mukaisiin muutoksiin.

Hoidon vaikuttavuutta arvioitiin mittaamalla masennusoireiden, toimintakyvyn, elämänlaadun ja alkoholinkäytön muutoksia. Lisäksi selvitettiin runsaan alkoholinkäytön vaikutusta hoidon onnistumiseen.

Tutkimuksessa selvisi, että tällä hoidolla masennusoireet vähenivät ja potilaiden toimintakyky parani enemmän kuin tavanomaista hoitoa saaneiden verrokkien. Myös potilaiden elämänlaatu parani.

Luodon mukaan lääkehoidon ohella psykoterapian tulisi olla osa masennuspotilaiden hoitoa. Pitkän psykoterapian ohella näyttöön perustuvat lyhytterapiat voivat tarjota riittävää apua.

Lääketieteen lisensiaatti Kaisa Luodon psykiatrian alaan kuuluva väitöskirja Improving Care for Patients with Dual Disorders: Depression and co-occurring alcohol use tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 9. kesäkuuta.

Suosittelemme sinulle