Hyppää sisältöön

Olkiluoto 3:n käynnistyminen vaikuttaa haitallisesti ympäristöön – jäähdytysveden määrä lähes kaksinkertaistuu

Olkiluodon ydinvoimalat käyttävät jäähdytysvettä parin keskikokoisen joen virtaaman verran. Mereen palautuva jäähdytysvesi lämmittää merialuetta useiden kilometrien päässä purkupaikasta.

Kolmosyksikön säännöllinen tuotanto nostaa Olkiluodon ydinvoimaloiden jäähdystysveden tarpeen liki kaksinkertaiseksi. Kuva: Jari Pelkonen / Yle, video: Katja Halinen / Yle
Mika Viljanen

Huhtikuun puolivälissä käynnistynyt Olkiluoto 3 -ydinvoimala tuottaa noin 1 600 megawatin teholla sähköä ilman, että prosessissa syntyy kasvihuonekaasupäästöjä.

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän suurimman yksittäisen voimalaitosyksikön käynnistymisellä on kuitenkin haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Merkittävin niistä on voimalan jäähdytykseen käytettävän meriveden lämpeneminen.

Kartta Olkiluodon sijainnista Eurajoella.
Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto lisää merkittävästi jäähdytysveden käyttöä ydinvoimala-alueella. Kuva: Jouni Koutonen / Yle, MapCreator

OL3 on Olkiluodon laitoksista selvästi suurin ja sen käynnistyminen lisää jäähdytysveden käyttöä lähes kaksinkertaiseksi.

Jäähdytykseen tarvittavan meriveden määrä on valtava. Yhteensä Olkiluodon kolme ydinvoimalaitosta tarvitsevat sitä noin 120–130 kuutiometriä sekunnissa. Määrä on yli puolet Kokemäenjoen keskivirtaamasta. Olkiluoto 3:n osuus tästä vesimäärästä on noin 57 kuutiometriä.

Kalastotutkimus käynnissä

Ydinvoimalan jäähdyttämiseen käytettävän meriveden mukana imeytyy väistämättä kaloja ja muuta eliöstöä.

Jo vuonna 2018 hallinto-oikeus määräsi, että asiaa pitää tutkia. Kalastoselvitys käynnistyi, kun Olkiluoto 3 aloitti säännöllisen sähköntuotannon huhtikuussa.

Vuoden verran kestävällä tutkimuksella halutaan selvittää jäähdytysveden käytön kalataloudellisia vaikutuksia. Käytännössä siis tutkitaan, millaisia määriä kaloja ja mitä kalalajeja jäähdytysveden mukana voimaloihin kulkeutuu.

Mika Sivil kuvattuna Turun Itsenäisyydenaukion puistikossa.
Kalatalousbiologi Mika Sivil Varsinais-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että nyt selvitetään ensimmäistä kertaa kalanpoikasten kulkeutumista ydinvoimaloiden jäähdytysveteen. Kuva: Hannu Vähämäki / Yle

Selvitys jakaantuu kahteen osaan. Voimaloiden tulovesikanavien suulla kerätään näytteitä alle sentin mittaisista kalanpoikasista. Samalla jäähdytysvedestä kiintoaineita keräävistä suodattimista tutkitaan isompia kaloja.

Kalanpoikasista kerätään tänä kesänä näytteitä niin kauan kuin niitä on liikkeellä. Isompien kalojen osalta selvitys kestää vuoden.

– Käytännössä kaikki jäähdytysveden mukana kulkeutuvat kalat kuolevat ja ne viedään mädätyslaitokselle, mikä vähäisessä määrin poistaa ravinteita merestä, sanoo kalastusbiologi Mika Sivil Varsinais-Suomen ely-keskuksesta.

Merkittävin kalalaji, joka jäähdytysveden käytöstä kärsii, on ahven. Niitä tuhoutuu aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella muutamia satoja kiloja vuodessa.

– Määrä ei ole hirveän iso, mutta nyt tällä uudella selvityksellä hankitaan lisää tietoa asiasta. Vaikutuksia kalanpoikasiin ei ole aiemmin tutkittu, mutta nyt saamme tietoa myös niistä, Sivil kertoo.

Myös meren lämpenemistä seurataan

Olkiluodon ydinvoimaloiden jäähdytykseen käytettävä merivesi palautuu mereen noin 10 astetta lämpimämpänä laitosten läpi kuljettuaan.

Tämä näkyy meriveden lämpenemisenä vielä noin 3–5 kilometrin päässä jäähdytysveden purkupaikasta.

Turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmi Teollisuuden Voimasta ei usko, että Olkiluoto 3:n käynnistyminen ja samalla lämpimän vesimassan lisääntyminen merkittävällä tavalla huonontaisi merialueen ekologista tasapainoa.

Teollisuuden Voiman turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmi Olkiluodossa.
Turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmi korostaa, että TVO suhtautuu äärimmäisen vakavasti ympäristöturvallisuuteen. Kuva: Katja Halinen / Yle

Nurmen mukaan aikaisempien kokemusten perusteella TVO:n on helppo pysyä ympäristöluvan ja vesiluvan asettamissa ehdoissa.

– Jos kävisi niin, että lämmitämme merta enemmän kuin on sallittu, rajoittaisimme laitoksen tehoa. Vielä emme ole olleet lähelläkään sellaista tilannetta, Nurmi toteaa.

Lupaehtojen mukaan liukuvana viikkokeskiarvona mitattuna meriveden lämpötila ei saa ylittää 30 astetta 500 metrin päässä purkukanavasta mitattuna. Myös jäähdytykseen käytettävän meriveden määrää ja sen aiheuttamaa lämpökuormaa on lupaehdoissa rajoitettu.

TVO on alittanut luvan asettamat maksimilukemat selvästi. Esimerkiksi viime vuonna merivettä käytettiin jäähdytykseen noin 3,3 miljoonaa kuutiometriä, kun luvan asettama maksimimäärä on noin 4,4 miljoonaa kuutiometriä. Myös mereen aiheutettu lämpökuorma on alittanut lupaehdot selvästi.

Merialueen tilaa tarkkaillaan jatkuvasti

Olkiluodon edustan merialueen lämpenemisen vaikutuksia on tutkittu pitkään.

Kalastotutkimuksia on tehty muutaman vuoden välein, ja samoin seurannassa ovat muun muassa lämpötila, veden kemialliset muuttujat sekä vesieliöt.

Yksi konkreettinen seuraus ympäristössä näkyy talvisin, sillä jäähdytysveden purkualue pysyy sulana koko talven. Se myös pidentää vesikasvillisuuden ja levien kasvukautta voimaloiden edustalla.

TVO:n mukaan jäähdytysveden aiheuttamat muut biologiset vaikutukset ovat vähäisiä.

– Suhtaudumme ympäristöturvallisuuteen erittäin vakavasti. Ydinvoima on luottamusbisnes. Meillä on suuri halu hoitaa kaikki turvallisuusasiat viimeisen päälle, toteaa TVO:n turvallisuusjohtaja Veli-Pekka Nurmi.

Voit keskustella aiheesta 3. kesäkuuta kello 23 asti.

Suosittelemme