Njuike sisdoaluide
Potretti: Matti Riipi.
Matti Riipi lea Sattasniemi bálgosa boazoisit. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Sámebálgosat vázze eret čoahkkimis boazoparlameanttas – BO ođđa ságadoallin válljejuvvui Matti Riipi

Antti Äärelä lea válljejuvvon Bálgosiid ovttastusa várreságadoallin.

Maiju Saijets
Anni-Saara Paltto
Sáárá Seipiharju
Sáárá Seipiharju

Juuso: Duogážis leat guhkit áigge dovddut ja vásáhusat

Tuomas Aslak Juuso Säätytalon edessä 23.5.2023.
Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso muitala, ahte Sámediggi bargá Sámi boazodoalu ovdii beaivválaččat. Govva: Suvi-Tuuli Fofonoff / Yle

Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso lea čuvvon otná beaivve dáhpáhusaid Roavvenjárggas. Son jáhkká, ahte sámebálgosiid eretvázzima duogážis leat guhkit áigge dovddut ja vásáhusat.  – Sámiid ruovttuguovllus eanetlohku bálgosiin ii leat leamaš duhtavaš Bálgosiid ovttastussii ja leat atnán ártegin dan, ahte sápmelaš ii oro heivemin Bálgosiid ovttastusa jođiheaddjin, lohká Juuso. Juuso mielas lea oalle earenoamáš, ahte sámebálgosat álget dál ieža ovddastit iežaset dahje gohcit ovdduideaset Sámi bálgosat -searvvi bokte. – Dieđusge Sámediggi bargá Sámi boazodoalu ovdii beaivválaččat ja leat doaibmit, mat aktiivvalaččat geahččalit sápmelaččaid ja sámi boazodoalu bealis ovddidit áššiid.

Sáárá Seipiharju

Matti Riipi: sámebálgosiidda leat uvssat rabas

Ođđa ságadoalli Matti Riipi illuda válljejumis ja boazodolliid luohttámušas.

Son šálloša dan, ahte sámebálgosat vázze eret čoahkkimis jienasteami maŋŋá. Su mielas livčče dehálaš, ahte maid sii livčče mielde Bálgosiid ovttastusa stivrras.

– Sidjiide leat uvssat rabas. Jus sii háliidit ásahit evttohasa stivrrii, de dat lea sidjiide sihkkarit vejolaš, dadjá Riipi.

Ođđa ságadoalli háliida ovddidit boazodoalu ráđđádallansajádaga ja proseassa.

– Min ealáhusa sáhtášii váldit buorebut vuhtii ráđđádallanproseassain. Mis lea earálágan ráđđádallansajádat go stuorra eanageavaheddjiin. Dat lea dehálaš ja stáhta lea maid mearkkašahtti rollas dan ovddideamis.

Äärelä: "Gal mun luohttevaš mielain vuolggán dasa"

Antti Äärelä ii lean vuordán, ahte válljejuvvo várreságadoallin.

– Gal mun luohttevaš mielain vuolggán dasa. Várreságadoalli báiki lea árbevirolaččat gullan sámebálgosii, iige dat dál rievdan.

Äärelä mielas lea dehálaš geahččat ovddasguvlui, ja lohká sus leat ain buorit gaskavuođat sámebálgosiidda.

– Stivrras ovttasbargu lea lihkostuvvan bures, ahte dat ii sáhte leat sivva, kommentere Äärelä sámebálgosiid eret vázzima.

Sáárá Seipiharju

BO ii ovddas šat Muttošjávrri bálgosa

Muttošjávrri bálgosa boazoisit Osmo Seurujärvi hálai Bálgosiid ovttastusa čoahkkimis iežas bálgosa ovddasteaddjin.

– Muttošjávrri bálgosa mielas Bálgosiid ovttastus ii leat barggustis vuhtiiváldán ovttaveardásaččat ja áššái gullevaš vugiin sámiid boazodoalu sajádaga dahje ovddu.

Seurujärvi imaštallá ságadoalli válljejumi. Son ii ádde, man vuođul válljejedje Matti Riipi ságadoallin.

– Dál dahkkojuvvon válljejupmi čájeha, ahte ii leat dárkkuhus rievdadit ovttastusa doaimma nu, ahte ovttaveardásašvuohta ja sámiid boazodoalu sajádat váldojuvvošii vuhtii áššái gullevaččat, dadjá Seurujärvi sáhkavuorustis.

Son lohká, ahte Bálgosiid ovttastus ii ovddas šat Muttošjávrri bálgosa, iige bálgosa sápmelaš boazodoalu mange oktavuođas.

– Dan dahká min bálggus ieš dahje Sámebálgosat-searvi.

Seurujärvi muitala, ahte Muttošjávrri bálggus ii namat evttohasa Bálgosiid ovttastusa stivrii.

Sáárá Seipiharju

Antti Äärelä várreságadoallin

Lappi bálgosa boazoisit Antti Äärelä lea válljejuvvon Bálgosiid ovttastusa várreságadoallin.

Sáárá Seipiharju

Tiina Sanila-Aikio: Bálgosiid ovttastus ii hálit bargat sámeboazodoalu ovdii

Potretti: Tiina Sanila-Aikio.
Tiina Sanila-Aikio mielas son ii leat dáhpen. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Sámi bálgosat -searvvi ságadoalli ja bálgosiid ovttastusa várreságadoalli Tiina Sanila-Aikio lei nuppi ságadoallievttohas. Son dáhpii jienasteami, vaikko 11 sámebálgosa dorjo su válljejumi ságadoallin. – Dat ii leat dušše dat válljejupmi, muhto duogážis leat maiddái eará áššit. Dat áššit leat čájehan dan, ahte bálgosiid ovttastus ii sáhte iige hálit bargat sámeboazodoalu ovdii. – Dat válljejupmi čájehii maiddái dan, ahte sámebálgosat eai gánnet leat doppe, go áššit steampalastojuvvojit máttabálgosiin. Sanila-Aikio mielas son ii leat goittotge dáhpen, dál sus leat eanet návccat bargat sámeboazodoalu ovdii.  – Min ulbmilin lea dál geahččalit hukset nu jođánit go vejolaš iežamet sámeboazodoalu hálddahusa ja vuodjit garrasit min ovdduid.

Sáárá Seipiharju

Sámebálgosat vázze eret čoahkkimis

Buohkat eai lean duhtavaččat Matti Riipi válljejumis. Sámebálgosat eai lean duhtavaččat ságadoalliválljejupmái, danin sii vázze eret jahkečoahkkimis. Sii eai jáhke, ahte Bálgosiid ovttastus ovddidivčče sámebálgosiid áššiid.

Sáárá Seipiharju

Ođđa ságadoallin válljejuvvui Matti Riipi

Bálgosiid ovttastusa jahkečoahkkimis leat válljen ođđa ságadoallin Sattasniemi bálgosa boazoisit Matti Riipi.

Son doaibmá ságadoallin jagiid 2024–2026.

Anni-Saara Paltto

Parlameanta joatkašuvvá maŋŋebárgga ođđa ságadoalli válljemiin

Ihttin maŋŋebárgga bálgosiid jođiheaddjit čoahkkanit mearridit Bálgosiid ovttastusa boahttevaš doaimmain.

Dán jagi bálgosiid isiđat válljejit ođđa ságadoalli jagiide 2024–2026, go dálá ságadoalli Kemin-Sompio bálgosa boazoisit Mika Kavakka almmuhii giđđat luohpat ságadoalli báikkis.

Yle Sámi dieđuid mielde ságadoalligilvui leaba almmuhan háluska Sattasniemi bálgosa boazoisit ja Bálgosa ovttastusa stivrra lahttu Matti Riipi ja Bálgosiid ovttastusa dálá várreságadoalli Tiina Sanila-Aikio.

Suomas leat 54 bálgosa, maid ovddasteaddjit čoahkkanit válljet Bálgosiid ovttastusa ságadoalli, várreságadoalli ja 12 stivrra lahtu bálgosiid ovddasteaddjiid čoahkkimis. Čoahkkin álgá diibmu 12.

Anni-Saara Paltto

Bohccuid dálkkodeapmi ii gal baldde boazodoalliid

Juha Tornensis lähikuvassa.
Giehtaruohttasa bálgosa boazodoalli Juha Tornensis lea juo geahččalan dálkkodeami gáldema oktavuođas. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Bohccuid dálkkodeapmi gáldema oktavuođas lea ságastahttán oluge badjeolbmuid gaskkas. Giehtaruohttasa bálgosa boazodoalli Juha Tornensis dadjá, ahte vuos orui, ahte ii dálkkodeamis gal boađe mihkkege.

– Miihan ferte doaibmat doppe gos ain soaitá boahtit ovdan dat gáskin dilálašvuohta. Dál goit gullui, ahte boazoolbmuin lea vejolašvuohta addit dan dálkasa.

Tornensis lea juo geahččaladdan bohcco dálkkodeami gáldedettiin ovttas šibitdoaktáriin.

– Guoktehan das fertejit goit leat álot dan gáskin operašuvnnas, soaitá ahte goalmmát nai dárbbaha leat, jus dan galgá dálkkodit álgit, smiehtada Tornensis.

Muttošjávrri boazodoalli Jussa Seurujärvi oaivvilda, ahte lea buorre go dákkár ášši dutkojuvvo.

– Livččii buorre, jus ieš basttášii addit dan dálkasa. Muhto badjeolbmuid galgá skuvlet dasa, ahte mo dat dáhpáhuvvá. Muhto gal mun jurddašan, ahte mis lea diehtu ja dáidu geavahit dan, dadjá Seurjärvi.

Jussa Seurujärvi lähikuvassa.
Muttošjávrri boazodoalli Jussa Seurujärvi liiko fitnat Boazoparlameanttas, go beassá deaivvadit olbmuiguin. Govva: Anneli Lappalainen / Yle
Anni-Saara Paltto

Boahtte jagi álggu rájes bohccuid ferte dálkkodit gáldema oktavuođas

Eläinlääkäri Hanna Nurmi Kemijoen rannassa Rovaniemellä.
Pelkosenniemi-Savukoski gielddašibitdoavttir Hanna Nurmi lea guorahallan nákkosdutkamušastis bohccuid dálkkodeami gáldema oktavuođas. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

Boazodoallit leat beassan odne gullat Boazoparlameanttas das, mo bohccuid gálden rievdá boahtteáiggis. Boahtte jagi álggu rájes láhka rievdá nu, ahte elliid galgá dálkkodit earret eará gáldema oktavuođas.

Pelkosenniemi-Savukoski gielddašibitdoavttir Hanna Nurmi lea guorahallan nákkosdutkamušastis bohccuid dálkkodeami ovdal. Nurmi muitala, ahte su mielas buoremus gáldenáigi lea dalle, go čoaggán fas vuimmiid ragatáiggi maŋŋá.

– Jus boazu ii leat birra jagi meahcis, gáldemii buorre áigi lea maid dalle go dat lea vehá juo hárjánan olbmuide ja olbmo gieđahallamii, čilge Nurmi.

Nurmi muitala, ahte jus bigálusain šaddá gáldet ja boazu luoitiluvvo dalán meahccái, de dalle galggašii addit maid bávččasdálkasa.

– Jus boazu lea vaikke vuodjinheargi ja olbmuide hárjánan lojit boazu, de bálluid livčče buorre maid jámihit, ja vuordit ahte jámihanávnnas váikkuha albmaláhkái, ja de addit vel bávččasdálkasa, dadjá Nurmi.

Badjeolbmot ožžot dás duohkoge iežas gáldet doaŋggaiguin bohccuid. Jagi álggus galggaše goit addit bohccui maid dálkasa, vai boazu ii dárbbaš dovdat nu stuorra bákčasa.

– Šibitdoavttir dárbbašuvvo dasa, ahte son luobaha bávččasdálkasa. Dasa mii ferte gávdnat ovttas čovdosiid, mat leat lága mielde. Bálgosa iežas šibitdoavttir sáhtašii leat dat, guhte luobaha dáid dálkasiid badjeolbmuide.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia

Saavâjođetteijen tuáimá tääl Jarmo Katajamaa. Sun uáiná seervist pyeri puátteevuođâ.

Sámediggi bovdii Kanáda ambassadevra Jeanette Stovel galledit Sámi. Son lea dán vahkus beassan oahpásmuvvat sámeáššiide ja oaidná ovttasbarggu eamiálbmogiid gaskkas šattolažžan.

Válgachatii bohte oktiibuot badjel 300 kommeantta. Válgachat-ságastallan lágiduvvui maŋŋebárgga eahkes neahtas.