Njuike sisdoaluide

Sámerihppaskuvlla stuoruhat vulget oahpásmuvvat másai-álbmoga kultuvrii Tansaniai

Mátkki áigge nuorat deaivvadit Morogoro bismagotti bargiin, galledit másaibisma Mameo ruoktogilis sihke oahpasmuvvet Suoma Vuolggahussearvvi bargui Morogoros.

Kaksi nuorta naista seisoo matkalaukkujen kanssa junan edessä auringon paisteessa.
Sara Keränen ja Sandra Salminen leaba dollemin Tansaniai. Govva: Priváhta
Susanna Guttorm

Sámerihppaskuvlla nuorat leat dollen vuossárgga mátkái measta nuppe beallái eananjorbadasa, Tansaniai. Sii leat mannamin dakkár báikái go Morogoroi, mii lea Tansania siseatnamis.

Mátkái leat vuolgán Sara Keränen, Sara Kangas-Korhonen, Sandra Salminen, Noora Juurikka, Elli Reinola, Aslak Ánde Syvänperä ja Ánte Piippo. Nuorat leat čoaggán mátkeruđa jagi 2017 rájes. Mátkái sii galge vuolgit jo ovdal, muhto iešguđetlágan vuostegieđageavadagat bohte.

– Ii lean vel doarvái ruhta ja de bođii korona dan maŋŋá, de eat beassan vuolgit, muitala Sandra Salminen, gii lea buriin mielain dollemin vuosttas geardde Afrihká nannámii.

Nuorat leat jagiid mielde čoaggán ruđaid ovdamearkan unna vuovdindáhpáhusain, maidda sii leat ieža ráhkadan ja háhkan dávviriid vuovdimassii.

Mátkkošteapmi bistá sullii moadde jándora

Nuorat girdet vuos girdimášiinnain Dar es Salaam-gávpogii ja das mátki joatkašuvvá biillain sullii 200 kilomehtera Morogoroi.

Mátkki áigge sii deaivvadit Morogoro bismagotti bargiin, galledit másaibisma Mameo ruoktogilis ja deaivvadit gilis maiddái gilihoavddain sihke oahpasmuvvet Suoma Vuolggahussearvvi bargui Morogoros. Bisma Mameo galledii Anára girkobeivviin jagis 2022.

Loga lasi: Sámi girkobeivviide bohte guossit gitta Tanzanias – maasai bismá oaidná ollu ovttaláganvuođaid sámiid ja maasai álbmoga gaskkas

Sara Keränen lea fitnan Tansanias ovdalge jagis 2017. Son diehtá jo, ahte ovdal mátkki ferte ráhkkanit bures.

– Dieđusge ferte smiehtastit dan, ahte doppe leat iešguđetlágan dávddat. Galget leat boahkuhusat ja dálkasat malaria várás fárus, son logahallá.

Nuorat vurdet oahpat mátkkis eambo másai-kultuvrras

Sandra Salminen vuordá mátkkis oaidnit, makkár kultuvra doppe Tansanias lea.

– Dat másaikultuvra lea hui miellagiddevaš, ahte dan vuorddán buot eanemus ja dieđus dan makkár Tansania lea riikan.

Sara Keränen vuordá maid, ahte mátki fállá ođđa vásahusaid ja oktavuođaid.

Nuorat máhccet fas ruovttoluotta geassemánu beallemuttus. Sin mátkki Tansaniai sáhttá čuovvut Facebookkas dakkár joavkkus, man namma lea ”Matkalla maasaiden kylään”.

Sandra Salminen ja Sara Keränen muitaleigga mátkkis bearjadaga 2.6. Dearvva-sáddagis. Jearahallin lea Anja Kaarret.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia