Hyppää sisältöön

Raumasta tulossa uusi linkki Pohjois-Irlannin ja Kotkan välille – Kaupunki valmistelee Suomen liittymistä E16-tiehen

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä.

Rauman kaupunki kuvattuna ylhäältä käsin. Taustalla talojen takana nostokurkia.
Raumasta kaavaillaan E16-tien Suomen alkupistettä. Kuva: Soila Ojanen / Yle
Kati M. Rantala

Rauman kaupunki on valjastettu vauhdittamaan E16-tien ulottamista Suomeen.

Eurooppatiet ovat Euroopan valtioita yhdistäviä ja maiden rajat ylittäviä, kansainväliseen E-tieverkkoon kuuluvia teitä.

Rauman kaupunki valmistelee parhaillaan hanketta, jossa E16-tietä jatkettaisiin Ruotsin Gävlestä Raumalle ja edelleen Tampereen, Lahden ja Kouvolan kautta Kotkaan.

Ehdotettu jatko Suomen puolella on noin 400 kilometriä pitkä. Se kulkee pääosin valtateitä 12 ja 15.

Ehdotettu väylä täyttää koko pituudeltaan E-tieverkon tekniset vaatimukset ja on toteuttamiskelpoinen. Yhteys ei vaadi uusia tieinvestointeja, vaan ainoastaan uuden E-tiemerkinnän.

– Selvitystyön yhteydessä on käyty keskusteluja väylän varrella sijaitsevien maakuntaliittojen ja suurimpien kaupunkien edustajien kanssa. Näiden keskustelujen ja pidettyjen työpajojen perusteella lähtökohtana on, että Suomessa E16-alkupiste on Raumalla. Päätepiste sijaitsee Kotkan Mussalossa, johon nykyinen valtatie 15 päättyy, kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa tiedotteessa.

Tällä hetkellä E16 alkaa Pohjois-Irlannin Londonderrystä ja jatkuu Glasgowin, Edinburgin, Bergenin ja Oslon kautta Gävleen.

Rauman kaupunki toimittaa yhdessä muiden hankkeessa mukana olevien kaupunkien ja maakuntaliittojen kanssa Liikenne- ja viestintäministeriölle viimeistään syksyllä 2023 esityksen E16-tien jatkamiseksi Suomen puolelle.

– Erityisen myönteistä on, että kaikki hankkeen vaikutusalueella olevat suuremmat kaupungit ja maakuntaliitot puoltavat hankkeen viemistä eteenpäin, Esko Poikela sanoo.

Jos ministeriö puoltaa hanketta, E16-jatke Suomen puolelle voidaan viedä Euroopan talouskomission tieliikenteen työryhmän käsittelyyn syksyllä 2024.

Suosittelemme