Hyppää sisältöön

Ylen tiedot: Ansiosidonnaista ollaan porrastamassa ja leikkaamassa, mutta sen enimmäispituuteen ei olla koskemassa

Hallitusneuvottelijat pyrkivät julkaisemaan ohjelmansa jo tällä viikolla. Suurin osa neuvottelupöydistä on saanut työnsä valmiiksi.

Hallituksen muodostaja kokoomuksen Petteri Orpo.
Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että hallitusneuvottelut alkavat olla loppusuoralla. Kuva: Eeva-Maria Brotherus / Lehtikuva
Hannu Tikkala
Avaa Yle-sovelluksessa

Hallitusneuvottelut ovat kääntymässä loppusuoralle, jos Säätytalossa olevat puolueet saavat lopullisen sovun yhteisestä ohjelmasta.

Jotakin neuvottelutilanteesta kertoo se, että niitä käydään enää vain kolmessa pöydässä, joista yksi on puheenjohtajien pöytä.

Puheenjohtajien pöydässä siunataan hallitusohjelman lopulliset kirjaukset, ja käsitellään vaikeimpia kiistakysymyksiä.

Ylen tietojen mukaan neuvottelut on saatu valmiiksi myös työllisyyttä ja työmarkkinoita käsittelevässä pöydissä, joskaan puheenjohtajat eivät olleet vielä aamulla siunanneet päätöksiä keskenään.

Yksi työelämää koskevista muutoksista koskee ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Ylen tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa ollaan päätymässä malliin, jossa ansiosidonnaista porrastettaisiin ja leikattaisiin, mutta sen enimmäiskestoon ei puututtaisi.

Käytännössä tämä voisi tapahtua esimerkiksi työssäoloehtoa ja omavastuupäiviä lisäämällä sekä lomakorvausten jaksotuksen palauttamisella. Ylellä ei ole kuitenkaan yksityiskohtaista tietoa siitä, miten leikkaus ja porrastus ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tehdään.

Ansiosidonnaisen porrastamisella yleensä viitataan siihen, että työttömyysturva olisi aluksi korkeampi ja se laskisi työttömyyden jatkuessa. Tämän on ajateltu kannustavan työttömiä aiempaa aktiivisempaan työnhakuun.

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa maksetaan enimmillään 300 tai 400 päivää. Työttömäksi jäänyt voi saada ansiosidonnaista 400 päivää, jos hän on työskennellyt yli kolme vuotta ennen työttömyyden alkamista.

Yli 58-vuotiaat voivat saada ansiosidonnaista 500 päivää, jos he ovat työskennelleet viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Myös Helsingin Sanomat on kirjoittanut ansiosidonnaisen porrastamisesta.

Ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan tehtävät muutokset liittyvät Säätytalossa olevien puolueiden laajempaan tavoitteeseen saada Suomeen 100 000 uutta työllistä.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa kannustinloukkujen purkamista eli puuttumista sosiaaliturvaan. Ylen tietojen mukaan Säätytalolla olevat puolueet suunnittelevat isoja muutoksia asumistukeen.

Tulevan hallituksen on uumoiltu puuttuvan myös työntekijöiden lakko-oikeuteen. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa tiukennuksia siihen, millaisia sanktioita laittomista lakoista tai työnantajan työsuluista voisi seurata.

Lakkoja pidetään laittomina silloin, kun työehtoihin kohdistetaan työtaistelutoimia työehtosopimuksen ollessa voimassa.

Tämän lisäksi neuvotteluissa on keskusteltu tukilakkoihin puuttumisesta. Tukilakolla osoitetaan tukea toisen alan tai toimipisteen työtaistelulle.

Elinkeinoelämän keskusliitto on toivonut myös puuttumista poliittisiin lakkoihin, joilla ammattiyhdistysliike yleensä pyrkii puuttumaan työelämää koskeviin poliittisiin päätöksiin.

Herättikö juttu ajatuksia? Voit kommentoida sitä keskiviikkoon 14.6.2023 kello 23 asti.

Suosittelemme