Hyppää sisältöön

Ehdotus raottaa ovea kaupunkien pienydinvoimaloille: turvaetäisyydet kutistuvat laitosten mukaan

Säteilyturvakeskus ehdottaa, että ydinreaktoreiden turvaetäisyydet arvioitaisiin tapauskohtaisesti. Vanhat kiinteät kilometrirajat ovat STUKin mukaan turhan suuret pienydinvoimaloille.

Havainnekuva Ultra Safe Nuclear -yhtiön suunnittelemasta pienreaktorikokonaisuudesta.
Havainnekuva Ultra Safe Nuclear -yhtiön pienreaktorista, jota Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto havittelee. Kuva: Ultra Safe Nuclear
Petteri Juuti

Pienydinvoimalan voisi sijoittaa tulevaisuudessa kenties jopa asutuksen lähelle, jos sen turvallisuudesta on riittävät takeet.

Nykyisellään ydinvoimalan ympärille vaaditaan koosta riippumatta viiden kilometrin suojavyöhyke ja 20 kilometrin varautumisalue.

– Nuo etäisyydet ovat pienydinvoiman kannalta varmasti ylimitoitettuja. Nyt puramme tuon ehdon, jotta pienreaktoreita voidaan alkaa kaavoittamaan, Säteilyturvakeskuksen (STUK) johtaja Jussi Heinonen sanoo.

Seuraava video havainnollistaa, mitä puhtaasti kilometreihin perustuva mitoitus tarkoittaa käytännössä. Loviisan ison ydinvoimalan ympärille laajat turva-alueet vielä mahtuvat. Tilanne on vallan toisenlainen Helsingin kantakaupungin laitamilla Salmisaaressa, johon energiayhtiö Helen on väläyttänyt pienydinreaktorin sijoittamista.

Nykyiset turvaetäisyydet sopivat Loviisan ydinvoimalan ympärille, mutta Helenin ajatus Salmisaaren pienreaktorista olisi niiden puitteissa mahdoton. Video: Google, Petteri Juuti / Yle

Maanalaiselle laitokselle voisi riittää minimaalinen suojavyöhyke

Nyt Säteilyturvakeskus on lähettänyt lausuntokierrokselle ehdotuksen uudesta määräyksestä.

Siinä turvarajat arvioidaan tapauskohtaisesti esimerkiksi kunkin laitoksen koon, tyypin ja sijainnin perusteella.

Energiayhtiö laatii turvallisuusselvityksen turvarajoineen, ja STUK arvioi riittääkö se. Esimerkkejä siitä, kuinka lyhyiksi turvarajat voisivat kutistua, ei vielä tipu.

– En tässä vaiheessa halua antaa mitään etäisyyksiä, mutta suojavyöhyke voi olla hyvinkin pieni ja varautumisaluekin paljon nykyistä pienempi, STUKin ylitarkastaja Jukka Henttinen sanoo.

Kenties radikaalein ääneen lausuttu sijoitusvaihtoehto on Helenin ajatus maanalaisesta reaktorista Salmisaaressa. Henttinen arvioi, että turvarajat voivat lyhentyä, jos reaktori sijoitetaan maan alle. Helenin ajatus ei siten ole välttämättä mahdoton.

– Voi olla, että suojavyöhykettä ei silloin tarvita ollenkaan tai että se on vain sellainen minimaalinen laitosalueen kohdalla, mutta asia pitää arvioida tietysti tapauskohtaisesti.

Vaikka pienydinvoimalan turvarajat olisivat pienemmät, vaatimukset niiden säteilymäärille onnettomuustilanteessa ovat yhtä tiukat kuin ison ydinvoimalan onnettomuustilanteessa.

– Kun näitä aletaan määritellä, lähtökohta on tietenkin se, että turvallisuudesta ei tingitä. Ihmisten ja ympäristön kannalta turvallisuus pidetään samana kuin isompien voimaloiden kohdalla.

Energiayhtiöt odottavat jo teknologian ja lainsäädännön kehitystä

Energiayhtiöt toivovat pienistä modulaarisista reaktoreista (SMR) vähäpäästöistä ja tasaista energialähdettä aikaisimmillaan vuosikymmenen vaihteessa. Erityisesti kaukolämmön tuotanto suosisi pienreaktorin sijoittamista lähemmäksi asutusta.

Suomessa esimerkiksi Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT aikoo hankkia pienreaktorin tutkimuskäyttöön ja VTT kehittää omaa kaukolämpöä tuottavaa reaktoria.

Havainnevideo näyttää, millainen voisi olla neljästä 50 megawatin reaktorista koostuva kaukolämpölaitos. Video: VTT

Merkittäviä hidasteita on kaksi. Ensinnäkin reaktorit ovat vielä kehitysvaiheessa. Toiseksi Suomen lainsäädäntö on tehty suuria ydinvoimaloita varten, eikä se sellaisenaan sovellu hyvin pienreaktoreiden maailmaan.

STUKissa uskotaan, että uuden määräyksen myötä energiayhtiöt voisivat jo aloittaa reaktorihankkeiden suunnittelun – siis tavoiteaikataulun mukaan vuoden 2024 alussa. Kaavoitus on suunnittelun ensimmäisiä vaiheita ja muutoksen jälkeen se voisi olla mahdollista myös lähemmäksi kaupunkien asutusta.

Muilta osin lainsäädäntöä muutetaan ydinenergialain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Sen pitäisi STUKin mukaan ehtiä valmiiksi ennen kuin pienreaktorisuunnitelmia tekevät yhtiöt ehtivät törmätä muihin vanhan lain ongelmiin.

STUKin määräysluonnoksen voit lukea kokonaisuudessaan lausuntopalvelu.fi -verkkopalvelussa.

Mitä ajattelet pienydinvoimaloista kaupungissa? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 23.6.2023 kello 23:een asti.

Suosittelemme