Hyppää sisältöön

Vuodeosastoja joudutaan sulkemaan kesällä – hoitajapula piinaa sairaaloita ja terveyskeskuksia

Monella hyvinvointialueella joudutaan sulkemaan vuodeosastoja tai supistamaan muuten toimintoja kesällä. Hoitajien lomien sijaistajat ovat olleet tänäkin vuonna monin paikoin tiukassa.

Lähikuva sairaanhoitajan käsistä ja iäkkään naisen käsistä. Sairaanhoitaja tarkistaa vanhuksen arvot.
Vaikka varsinaisia osastosulkuja ei tarvitsisikaan tehdä, joudutaan monilla hyvinvointialueilla vähentämään vuodepaikkoja tai supistamaan muutoin toimintaa. Kuva: Aleksei Gorodenkov / AOP
Anne Orjala,
Tuomas Hyytinen

Kesälomat ovat alkaneet pyöriä toden teolla. Se heijastuu myös sairaaloihin ja terveyskeskuksiin, jotka kärsivät muutenkin työvoimapulasta.

Varsinais-Suomessa on aiempia kesiä hankalampi terveydenhuollon henkilöstöpula. Sulkuja joudutaan tekemään aiempaa laajemmin niin sairaaloiden kuin perusterveydenhuollon vuodeosastoilla. Supistukset kestävät koko lomakauden.

– Tilanne on kovin herkkä siinä mielessä, että meillä on vaikeampi työvoimatilanne kuin varmasti yhtenäkään kesänä. Meillä on vakituista henkilöstöä hieman vähemmän, ja sijaisten saaminen tänä päivänä on hyvin haastavaa, sanoo Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä.

Vuodeosastoja joudutaan sulkemaan kesällä useilla muillakin hyvinvointialueilla. Yle kysyi asiaa kaikilta 21 hyvinvointialueelta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä Husista. 17 aluetta vastasi. Niistä noin puolessa joudutaan sulkemaan yksi tai useampi vuodeosasto henkilöstöpulan takia.

Näin on Varsinais-Suomen lisäksi esimerkiksi Pohjois-Savossa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Lapissa.

– Vajetta on kaikista ammattiryhmistä, hoitohenkilökunnasta ja lääkäreistä, kertoo palveluyksikköjohtaja Tuija Jääskeläinen Pohjois-Savon hyvinvointialueelta.

Vaikka varsinaisia osastosulkuja ei tarvitsisikaan tehdä, joudutaan monilla hyvinvointialueilla vähentämään vuodepaikkoja tai supistamaan muutoin toimintaa.

Hyvinvointialueilta huomautetaan, että kesäaikaan toiminnan supistaminen on normaalia, jotta kesälomat voidaan pitää.

Osalla alueista tilanne on edelliskesiä vaikeampi, osalla samankaltainen ja ainakin Husissa jopa viime kesää helpompi.

Tilanteen hankaluus vaihtelee eri puolilla Suomea

Pirkanmaalla henkilöstöpula perusterveydenhuollossa on vaikea. Kesäsijaiset ovat peruneet tulojaan ja äkillisiä pidempiaikaisia poissaoloja on useampia.

– Pulaa on erityisesti sairaanhoitajien sijaisista. Erikoissairaanhoidon puolella sijaisia on saatu paremmin. Tietyille erikoisaloille, kuten psykiatriaan sekä raskaille vuodeosastoille ja kolmivuorotyöhön on ollut vaikeinta saada sijaisia, kertoo johtajaylilääkäri Eija Tomás Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella terveyskeskuksissa vuodeosastoille hoitohenkilöstön saaminen on ollut aiempia vuosia haasteellisempaa.

– Yhtään osastoa [terveyskeskuksissa] ei suljeta kokonaan, mutta kahdella osastolla paikkalukua pienennetään, kertoo toimialuejohtaja Tiina Perä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Kanta-Hämeestä kerrotaan, että tilanne on haastava ja vastaa jotakuinkin edellistä kesää.

Johtajaylihoitaja Mari Kuusisto Kymenlaakson hyvinvointialueelta kertoo, että että pulaa on erityisesti kokeneista hoitotyön ammattilaisista.

Kainuun keskussairaalassa suljetaan yksi kirurgian siipi heinäkuuksi.

– Ensisijainen syy on se, että leikkaustoiminta keskikesällä vähäisempää. Se on jokakesäinen käytäntö. Ihmiset eivät halua tulla kiireettömiin leikkauksiin, kertoo palvelualuepäällikkö Jouko Kotimäki.

Husissa on tehty henkilöstöpulan takia yksittäinen osaston yhdistäminen. Sijaistilanne on kuitenkin kokonaisuutena jopa viime kesää parempi.

– Kohtalaisen hyvin on tänä kesänä onnistuttu saamaan sijaisia. Joitakin pieniä paikallisia puutteita on, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi Husista sanoo.

Kiireellinen hoito turvataan

Kesälomakauden supistuksia hyvinvointialueilla paikataan erilaisin järjestelyin, esimerkiksi kotihoidolla. Tarvittaessa potilaita ohjataan sinne, missä on tarjolla vapaita vuodeosastopaikkoja.

– Olemme priorisoineet kotiin vietäviä palveluita. Jos vuodeosastojen paikat eivät riitä, potilaita hoidetaan toisilla osastoilla tai perusterveydenhuollon osastojen ollessa täynnä erikoissairaanhoidossa, kertoo toimialuejohtaja Tuula Rajaniemi Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

– Kaikki sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan jollakin sairaalaosastolla tai vaihtoehtoisesti kotisairaalan turvin potilaan kotona tai muussa senhetkisessä asuinpaikassa, mikäli potilas niin toivoo ja potilaan tila sen sallii, kertoo Eija Tomás Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Kesälomakauden aikanakin turvataan kiireellinen hoito. Esimerkiksi Kymenlaakson keskussairaalassa vähennetään kiireetöntä leikkaustoimintaa ja hoitoa annetaan pääasiassa kiireellisille potilaille sekä päivystyksestä tulleille.

Myös Tyks-sairaalapalveluiden johtaja Mikko Pietilä Varsinais-Suomesta huomauttaa, että päivystyksellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan kuten aiemminkin. Ruuhkilta tuskin kuitenkaan voidaan välttyä.

Pietilän mukaan osastojen sulkeminen kesällä heijastuu jo ennestään pitkiin hoitojonoihin.

Mitä ajatuksia sairaaloiden ja terveyskeskusten tilanne kesäisin herättää? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 27. kesäkuuta 2023 kello 23:een saakka.

Suosittelemme