Hyppää sisältöön

Sähköyhtiöiden tarjottava kuluttajille muutakin kuin pörssisähköä, linjasi Energiavirasto

Energiavirasto antoi linjauksensa sähkön kohtuullisesta hinnasta ja totesi samalla, ettei pörssisähkö voi olla ainoa niin sanottu toimitusvelvollinen sopimustyyppi. Virasto katsoi Helenin toimineen tässä lainvastaisesti.

Sähköjohtoja pistorasiassa.
Energiavirasto linjasi muun muassa toimitusvelvollisen sähkön hinnan kohtuullisuudesta. Kuva: Jani Aarnio / Yle
Minna Pantzar
Avaa Yle-sovelluksessa

Energiavirasto antoi keskiviikkona pitkään odotetut linjauksensa toimitusvelvollisen sähkön kohtuullisesta hinnasta.

Toimitusvelvollinen sähkötuote pitää olla tarjolla jokaiselle ja lain mukaan kohtuuhintaan. Se on tuote muiden joukossa, mutta ainoa jonka kohtuullisuutta Energiavirasto valvoo. Toimitusvelvollisen sähkön myyjä on tyypillisesti alueensa markkinajohtaja.

Viraston tuoreen linjauksen mukaan toimitusvelvollisen sähkön hinta on kohtuullinen, jos se alittaa kilpailuilla markkinoilla olevien toistaiseksi voimassa olevien sopimusten keskimääräisen hinnan.

Pysyvää senttimäärää kohtuulliselle tai kohtuuttomalle hinnalle ei voi antaa, sanoo johtaja Antti Paananen Energiavirastosta.

– Se riippuu markkinatilanteesta. Jos toimitusvelvollisen tuotteen hinta on vähintään muiden markkinoilla olevien tuotteiden keskiarvon tasalla tai sen alapuolella, se on kohtuullinen. Jos hinta menee yli keskimääräisen markkinahinnan, täytyy tapauskohtaisesti arvioida, onko hinnoittelulle perusteita, Paananen toteaa.

Käytännössä toimitusvelvollisten sähkösopimusten hinnan kohtuullisuutta arvioidaan markkinapohjaisesti vertaamalla sitä vastaavan sopimustyypin keskimääräiseen kilpailtuun vähittäismarkkinahintaan.

Lisäksi virasto totesi, että pörssisähkö ei voi olla ainoa tarjolla oleva tuote.

– Itse asiassa kesäkuun alussa sähkömarkkinalakiin tuli jo muutos, jossa sanotaan suoraan, että ainoa toimitusvelvollinen tuote ei voi olla pörssisähkö, Paananen muistuttaa.

Silmälasipäinen mies katsoo suoraan kameraan, taustalla järvimaisemaa.
Jos jonkun yhtiön hinnoittelu on ollut toimitusvelvollisuus asiakkaille kohtuuton, voimme määrätä sen tekemään asiakkaille palautuksia, sanoo johtaja Antti Paananen Energiavirastosta. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

Kantelu Helenistä valmistui : hinnat olivat kohtuullisia

Energiaviraston käsittelyssä on ollut yhteensä 17 kantelua, joista virasto antoi nyt ratkaisun yhteen.

Heleniä koskevassa päätöksessä Energiavirasto totesi, että yhtiön Perussähkö- ja Pörssisähkö-tuotteet ovat olleet hinnoiltaan kohtuullisia muun muassa viime syksyn aikaan, vaikka hinnat nousivat.

– Helenin hinnat vastasivat kilpailtujen markkinoiden hintoja. Kantelu tuli näistä toimitusvelvollisista tuotteista, joita olivat perussähkö ja syyskuusta alkaen pörssisähkö, Paananen sanoo.

Energiaviraston mukaan yhtiö oli kuitenkin toiminut sähkömarkkinalain vastaisesti tarjotessaan pörssisähköä ainoana toimitusvelvollisena sähkönmyyntisopimuksena.

Lisäksi yhtiö sai moitteita tuotteiden hintojen puutteellisesta avoimmuudesta.

Virastossa on edelleen vireillä tutkinnat koskien 16 toimitusvelvollista sähkönmyyjää. Virasto antaa päätökset niihin syksyn aikana.

Viraston linjaukset velvoittavat yhtiöitä

Voiko Helenistä päätellä, että myös muut ovat olleet hinnoittelussaan kohtuullisia?

– Tuohon en pysty ottamaan kantaa. Muissakin tapauksissa Energiavirasto soveltaa johdonmukaisesti antamiaan linjauksia. Katsomme, miten yhtiöiden hinnat ovat seuranneet markkinahintoja. Jos hinnat ovat menneet paljon yli, tutkimme syyn ja sen, onko ylityksille perusteita, Paananen sanoo.

Annetut päätökset koskevat automaattisesti kaikkia yhtiön toimitusvelvollisuuden piirissä olevia asiakkaita. Jos jonkun yhtiön kohdalla todetaan, että hinnoittelu on ollut kohtuutonta yhtiö voidaan velvoittaa korjaamaan asia.

– Voimme velvoittaa korjaamaan hinnoittelua ja voimme myös samalla määrätä yhtiötä palauttamaan liikaa perittyjä maksuja toimitusvelvollisille asiakkaille, Paananen sanoo.

Linjaus kohtuullisesta hinnasta puuttui aiemmin

Sähkömarkkinalain mukaan sähköyhtiön on toimitettava sähköä kohtuulliseen hintaan, mutta viime syksynä tuo kohtuus joutui koetukselle sähkön hinnan noustessa ja monien yhtiöiden tarjotessa uusille asiakkaille enää pörssisähköä.

Energiavirastoon alkoi sadella tutkintapyyntöjä sähkön hinnan kohtuullisuudesta ja siitä voiko pörssisidonnainen tuote olla ainoa vaihtoehto.

Tutkintapyyntölistalla on tuttuja nimiä kuten Helen, Fortum, Oomi, Väre, Vattenfall...

Koska Energiavirasto ei ole aiemmin määritellyt toimitushinnan kohtuullisuutta tai voiko ainoa tuote olla pörssissähkösopimus, he ryhtyivät pohtimaan asiaa.

Kuluttajariitalautakunta: Kalliiden määräaikaisten sopimusten hinta kohtuullisemmaksi

Myös Kuluttajariitalautakunta on linjannut äskettäin sähkön hinnankorotusten ja määräaikaisten sähkösopimusten kohtuullisuutta kahdella täysistuntoratkaisulla.

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen osalta lautakunta linjasi, että hinnankorotus on kohtuuton, jos se nostaa sähkölaskun hintaa yli 15 prosenttia ja samalla vähintään 150 euroa vuodessa.

Määräaikainen kiinteä sähkösopimus puolestaan on kohtuuton, jos vastaavien sopimusten hinta sopimuksen voimassaoloaikana on keskimäärin 15 prosenttia alempi.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisulla ei ole oikeudellista velvoittavuutta.

Korjaus 28.6 klo 17.45 Helenillä on tällä hetkellä tarjolla kaksi toimitusvelvollisuustuotetta: käyttösähkö- ja pörssisähkötuotteet toisin kuin artikkelissa aiemmin mainittiin.

Korjaus 28.6. klo 17.54 myös Fortumilla ja Vattenfallilla on nykyisin muita kuin pörssisähkösopimuksia tarjolla myös toimitusvelvolliselle sähkölle.

Miksi jouduimme maksamaan sähköstä yhtäkkiä niin paljon? MOT perehtyi siihen, miten halvalla tuotettua sähköä myydään kalliilla. Julkaistu maaliskuussa.

Suosittelemme