Hyppää sisältöön

Ely-keskus: BASF:n akkumateriaalitehtaan uudet ympäristötoimet voivat mahdollistaa tehtaan käynnistämisen

BASF hakee uutta ympäristölupaa Harjavallan akkumateriaalitehtaalleen. Tehtaalle suunnitellaan järjestelmää, joka ottaisi talteen lähes kaiken prosessissa syntyvän sulfaatin.

Harmaa teollisuushalli BASF:n rakennustyömaalla Harjavallassa
BASF:n akkumateriaalitehdas on yhä ilman ympäristölupaa. Uusi hakemus on parhaillaan aluehallintoviraston käsittelyssä. Arkistokuva. Kuva: Kati Rantala / Yle
Mika Viljanen

Vuosia kestänyt epätietoisuus BASF:n Harjavallan akkumateriaalitehtaan käynnistymisestä jatkuu yhä, mutta nyt tilanne näyttää yhtiön kannalta valoisammalta.

Varsinais-Suomen ely-keskus pitää tuoreessa lausunnossaan mahdollisena, että uusien ympäristötoimien myötä tehdas voitaisiin käynnistää.

BASF sai Harjavallan tehtaalleen ympäristöluvan jo vuonna 2020, mutta se kaatui hallinto-oikeudessa. Myös korkein hallinto-oikeus katsoi, että tehdas voisi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Keskeinen syy olivat sulfaattipitoiset päästöt Kokemäenjokeen.

Viime syksynä yhtiö jätti uuden ympäristölupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lähes kaikki sulfaatti talteen

Nyt BASF on löytänyt ratkaisun, jossa sulfaatti saadaan kiteyttämällä 96-prosenttisesti talteen tehtaan prosessivesistä. Kiteytyslaitos valmistuisi muutaman vuoden kuluttua.

Kiteytyslaitoksen rakentamisen ajan jätevedet kuljetettaisiin sellaiseen jätevedenpuhdistamoon, jolla on ympäristölupa käsitellä ja ottaa vastaan runsaasti sulfaattia sisältäviä jätevesiä.

BASF aikoo myös parantaa tehdasalueen pohjavesien suojelutoimia, sillä se sijaitsee osittain tärkeällä pohjavesialueella.

Lausunnon BASF:n uusista ympäristösuunnitelmista antaneen Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan akkumateriaalitehtaan toiminnan ympäristövaikutuksissa on vielä joitain kysymysmerkkejä. Ne liittyvät muun muassa kiteytetyn sulfaatin välivarastoimiseen alueella ja sulfaatin loppukäyttöön.

Suosittelemme