Hyppää sisältöön

Työntekijät kertovat lähes monopoliaseman hankkineen Evidensian ongelmista: ”En enää kehtaa kertoa, missä olen töissä”

Eläinlääkäribisnes on Suomessa keskittynyt yhdelle ketjulle: Evidensialle. Kehitys huolestuttaa alan opiskelijoita, viranomaisia ja myös Evidensian työntekijöitä.

yleiskuva - Ruusu -niminen ragdoll-kissa luovuttaa verta eläinsairaalassa.
Aiemmin Evidenssialla työskennellyt eläinlääkäri kokee, että tilanteesta kärsivät sekä henkilökunta että asiakkaat. Arkistokuva Evidensian eläinsairaalasta. Kuva: Esa Syväkuru / Yle
Leena-Kaisa Laakso

Eläinlääkäribisnes keskittyy vahvasti Suomessa. Ylivoimaisesti suurin on ketjujätti Evidensia, joka on voimistanut markkina-asemaansa viime vuosina.

Kehitys huolestuttaa alan opiskelijoita sekä viranomaisia, mutta myös Evidensian työntekijöitä.

Yle haastatteli tätä juttua varten Evidensiassa aiemmin työskennellyttä lääkäriä sekä yhtiössä yhä työskentelevää eläintenhoitajaa. He eivät halua esiintyä jutussa tunnistettavasti, mutta heidän henkilöllisyytensä on Ylen tiedossa.

Eläinlääkäri oli Evidensialla töissä muutaman vuoden. Hän kokee, että yhtiön nykytilanteesta kärsivät sekä henkilökunta että asiakkaat.

– Oma kokemukseni on ollut monin tavoin järkyttävä, ja toivun siitä vielä pitkään. Mikäli yrität pitää tasapuolisuudesta ja lain pykälistä kiinni, otetaan sinut silmätikuksi. Yksikään eläinlääkäri ei ole niin arvokas kuin se, että taivut klinikan kohteluun hiljaa aina, lääkäri suomii.

Hänen mukaansa asiakashinnat nousivat vuodessa 2–4 kertaa, mutta palkat eivät.

Rescue koira eläinlääkärissä
Evidensialla on Suomessa lähes 50 eläinlääkäriasemaa, ja se työllistää 1600 henkilöä. Kuvituskuva. Kuva: Seppo Ahava / Yle

Myös alalla kymmenen vuotta toiminut eläintenhoitaja kertoo hinnankorotuksista ja haasteista.

– Kuvaavaa on, etten enää kehtaa kertoa, missä olen töissä, hän sanoo.

Eläintenhoitaja kertoo, että klinikalla on ollut kolme tai neljä hinnankorotusta viimeisen kahden vuoden aikana. Hänen mukaansa hinnat ovat nousseet yli kolmanneksen, mutta palkat eivät.

– Palkat määräytyvät sattumanvaraisesti, eikä kukaan tiedä, mitä niiden pohjana on. Luvattuja palkkataulukoita ei meille ole tullut. Aloittajien palkka on todella alhainen. Työehtosopimusta ei ole, eikä näin indeksikorotuksiakaan.

Evidensian Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Ilari Kujala vastaa kritiikkiin sähköpostitse.

Hänen mukaansa yritys pyrkii aina kilpailukykyiseen ja reiluun palkkaukseen ja noudattaa työolojen osalta lakeja ja määräyksiä korkeampia standardeja.

– Mahdollisiin epäkohtiin suhtaudumme yrityksenä aina vakavasti ja ratkaisukeskeisesti. Kannustamme, että työntekijämme nostavat kokemansa epäkohdat esille, sillä vain avoimen keskustelun kautta voimme kehittää toimintaamme yhä paremmaksi.

Opiskelijat nousevat vastarintaan

Alan opiskelijat pelkäävät, että pian klinikoiden toimintaa ohjaa talous eikä lääketiede ja että lähes monopoliasemassa oleva toimija pystyy sanelemaan palkoista ja työoloista.

Harva uskaltaa valittaa, jos vaihtoehtoista työnantajaa ei ole.

– Tuntuu aika luotaantyöntävältä ja pelottavalta, jos kehitys jatkuu ja kohta kaikki klinikat ovat ketjujen omistuksessa. Huolestuttaa, että alaa hallitsevat pian kasvottomat korporaatiot, sanoo eläinlääketieteen opiskelija Eveliina Koivula, 22.

Eläinlääkäriopiskelija Eveliina Koivula kertoo, miksi eläinlääkäribisneksen keskittyminen on hänen mielestään huono asia koko alalle.

Helsingin eläinlääketieteen opiskelijoista lähes 70 prosenttia kokee alan keskittymisen erittäin huolestuttavaksi, selviää Eläinlääketieteellisen kandidaattiyhdistyksen tänä vuonna tehdystä kyselystä.

Nyt opiskelijat näkevät, että on aika nousta vastarintaan.

– Olemme heränneet asiaan viimeisten vuosien aikana ja koettaneet lisätä tietoisuutta. Siitähän se kaikki lähtee, että tiedetään omat oikeudet ja että on yhtenäinen rintama taistelemassa työolojen ja palkkakehityksen puolesta, Koivula sanoo.

Pelkona mustalle listalle joutuminen

Eläinlääkäribisneksen keskittyminen nousi esiin 2021, kun markkinoita jo tuolloin johtanut Evidensia osti markkinakakkosen, Omaeläinklinikan.

Evidensialla on Suomessa lähes 50 eläinlääkäriasemaa 31 eri paikkakunnalla ja se työllistää 1 600 alan työntekijää. Yrityksen liikevaihto nousi tiedotteen mukaan kaupan myötä noin 90 miljoonaan euroon.

Suomen Evidensia on osa kansainvälistä IVC Evidensiaa. Se on suuryritys, jolla on yli 2 200 yksikköä 19 maassa ja 28 000 työntekijää.

Yksityisen puolen eläinlääkäreillä ei ole työehtosopimusta. Työolot ja palkat voivat näin ollen vaihdella paljonkin, ja määräävässä asemassa oleva toimija voi tätä hyödyntää.

Tällä hetkellä Suomen 13 päivystävästä pieneläinsairaalasta 11 on Evidensian omistuksessa.

– Jos pääkaupunkiseutua ei oteta huomioon, on Evidensialla päivystävien pieneläinsairaaloiden monopoli Suomessa, eläinlääkäriaktiivi Mikael Haapalehto sanoo. Hän toimii Suomen kunnaneläinlääkäriliiton hallituksessa sekä Suomen eläinlääkäriliiton valtuuston jäsenenä.

Haapalehdon mukaan moni on kertonut, ettei parempien työolojen puolesta voi taistella, kun toista työnantajaa ei ole tarjolla.

– Pelkona tuntuu olevan, että vaikeana henkilönä oleminen voisi viedä jonkinlaiselle mustalle listalle, mikä haittaisi jatkossa eläinsairaalatyön saamista ja urakehitystä.

Haapalehdon mielestä työntekijöiden etujen valvonta on tällä hetkellä vaikeaa, koska työehtosopimusta ei ole. Hän onkin toimittanut kesäkuussa Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojeluviranomaiselle 35-kohtaisen pyynnön tarkastaa ja neuvoa mahdollisissa olojen ja työsuhteiden ongelmakohdissa.

Chihuahua Topo eläinlääkärin tutkittavana.
Klinikoiden keskittyminen Evidensialle on laskenut ansiotasoa ja heikentänyt työehtojen kehitystä. Kuvituskuva. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Markkinat keskittyneet voimakkaasti

Toimihenkilöliitto Erton syyskuussa 2022 tekemän palkkakyselyn mukaan alan keskittyminen on johtanut hoitajien ansiotason heikkenemiseen ja heikentänyt alan työehtojen kehitystä.

Kyselyn mukaan Omaeläinklinikan keskiarvopalkat laskivat yrityskaupan jälkeen. Kyselyn mukaan Evidensian maksama keskipalkka oli 130 euroa muita alan keskipalkkoja pienempi.

Evidensian Ilari Kujalan mukaan keskiarvopalkkoihin vaikuttavat muun muassa työtehtävät ja kokemusvuodet.

– Uransa alkuvaiheessa olevien työntekijöiden osuus vaikuttaa merkittävästi keskiarvopalkkaan. Koulutamme vuosittain merkittävän määrän uransa alussa olevia oppisopimusopiskelijoita.

Oppisopimusopiskelu koskee vain eläintenhoitajia.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yrityskauppavalvonnasta vastaava johtaja Sanna Syrjälä pitää huolestuttavana sitä, että markkinat ovat voineet ja voivat edelleen vapaasti keskittyä yhden tai muutaman toimijan haltuun ilman yrityskauppavalvonnan kontrollia.

KKV ei kuitenkaan ole voinut puuttua tilanteeseen, sillä Evidensian yrityskaupoissa eivät kilpailulain mukaiset liikevaihtorajat täyttyneet eikä viranomainen voinut tutkia yrityskauppoja.

Kaupanteon aikana molempien kaupan osapuolten Suomesta kertyneen liikevaihdon tuli ylittää 20 miljoonaa euroa.

KKV:n mukaan markkinat ovat keskittyneet voimakkaasti viimeisen viiden vuoden aikana. Taustalla on eläinlääkäribisneksen kasvu, joka tekee alasta sijoittajille kiinnostavamman.

Evidensian Kujala näkee, että kaikki samalla alalla toimivat yritykset ovat jollain tasolla toistensa kilpailijoita.

– On kuitenkin todella tärkeää muistuttaa, että teemme runsaasti yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kanssa. Lähetepotilaat ovat vaativaa hoitoa edellyttäviä tapauksia, joiden hoitamiseen peruspraktiikkaa tekevällä pieneläinlääkärillä ei ole sopivaa osaamista, laitteistoa tai puitteita, hän sanoo.

Yritys haluaa myös lisätä yhteistyötä jatkossa.

Kujalasta on selvää, että yrityksen koko määrittää myös toimintamahdollisuuksia. Merkittävimpänä koon tuomana mahdollisuutena hän näkee eläinlääketieteen edistämisen.

– Käytännössä tämä tarkoittaa jatkuvaa investoimista työntekijöidemme kouluttamiseen, uusiin eläinlääketieteellisiin laitteisiin sekä näitä tukeviin moderneihin toimitiloihin.

Nämä vaativat suuren kokoluokan yritystä.

– Näemme, että viime vuosien aikana tehdyt investoinnit ovat palvelleet koko maamme eläinlääkinnän toimialaa ja sen kehittymistä. Tulemme jatkossa jatkamaan samalla polulla.

Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Mikko Turku kertoo, että tilannetta seurataan tarkkaan. Kyse on sekä eläinlääkärien työoloista ja palkkauksesta että hintakilpailusta.

– Isolla toimijalla on työolosuhteita, työehtoja ja palkkausta ajatellen hyvinkin määräävä asema nopeasti. Yksittäinen työntekijä jää aika pieneksi, ja hänellä ei välttämättä ole mahdollisuutta vaikuttaa omiin työehtoihin, työolosuhteisiin tai palkkaukseen kuin kuuluisi, Turku sanoo.

Pukuun pukeutunut tummatukkainen ja silmälasipäinen mies katsoo kameraan ja hymyilee pienesti.
Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Mikko Turku. Kuva: Suomen eläinlääkäriliitto

Turku pitää haasteena myös sitä, että isot toimijat pystyvät vaikuttamaan voimakkaasti hinnoitteluun ja siihen, minkälaisia hoitoja tehdään.

– Ylätasolta tulee määräys, että toimitaan näin, eikä yksittäinen eläinlääkäri ehkä pysty harjoittamaan omaa ammattia niin itsenäisesti kuin pitäisi.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 15.7.2023 klo 23:een asti.

Suosittelemme sinulle