Hyppää sisältöön

Suojelupoliisi: Ukrainaan taistelemaan lähteneitä äärioikeistolaisia on palannut takaisin Suomeen

Suojelupoliisi ei kommentoi sodasta palanneiden äärioikeistolaisten tarkkaa lukumäärää. Supon mukaan sota-alueella toimiminen lisää ääritoimijoiden radikalisoitumisen todennäköisyyttä.

Ukrainalaissotilaita Donetskin aluella.
Supon mukaan Suomesta on Venäjän hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen lähtenyt Ukrainaan yksittäisiä äärioikeistolaisia. Kuva ei liity tapaukseen. Kuvassa ukrainalaisia sotilaita kävelemässä Storozheven kylässä Donetskin alueella 21. kesäkuuta 2023. Kuva: Genya Savilov / AFP
Jesse Mäntysalo

Suojelupoliisi vahvistaa, että Ukrainaan sotimaan lähteneitä äärioikeistolaisia on palannut takaisin Suomeen.

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Suomesta on lähtenyt Ukrainan sota-alueelle vapaaehtoisia taistelijoita, joiden joukossa on Supon mukaan ollut yksittäisiä äärioikeistolaisia.

– Monet vuoden 2022 aikana lähteneistä ovat palanneet Suomeen. Tämä pitää sisällään myös äärioikeistolaisia vapaaehtoisia, Suposta kerrotaan.

Lähteneiden tai palanneiden äärioikeistolaisten tarkkaan määrään virasto ei halua ottaa kantaa. Se ei myöskään kommentoi, onko Ukrainassa edelleen Suomesta lähteneitä äärioikeistolaisia.

Radikalisoitumisen riski

Supo on uhka-arviossaan todennut, että konfliktialueella toimiminen lisää myös suomalaisten ääritoimijoiden radikalisoitumisen todennäköisyyttä.

Suojelupoliisi ei kommentoi, millä tavalla Suomeen palanneita äärioikeistolaisia tarkkaillaan mahdollisen radikalisoitumisen varalta.

– Operatiivisesta työstämme emme voi kertoa.

Uhka-arviossa mainitaan, että todennäköisimmän terrori-iskun uhkan Suomessa aiheuttavat äärioikeistolaista tai radikaali-islamistista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienryhmät.

Supon mukaan merkittävin kyky väkivaltaan on todennäköisesti henkilöillä, joilla on aikaisempaa väkivaltataustaa.

Supo arvioi, että lyhyellä aikavälillä sota Ukrainassa mahdollisesti kasvattaa suomalaisen äärioikeiston väkivaltakyvykkyyttä.

Riskiä väkivaltakyvykkyyden kasvamiseen todennäköisesti lisäävät sota-alueelta leviävät laittomat aseet.

Supo kertoo, että Ukrainaan sotaan vapaaehtoisena matkustavien määrä on vähentynyt Venäjän hyökkäyksen alkuajoista. Tämä näkyy myös ääriliiketaustaisissa vapaaehtoisissa.

– Yleisesti ottaen Suomesta konfliktialueelle matkustaneet ovat lähteneet pääasiassa tukemaan Ukrainaa.

Supon mukaan kaikki Ukrainaan lähteneet eivät todennäköisesti osallistu aseelliseen toimintaan, vaan osa keskittyy esimerkiksi materiaalisen tuen toimittamiseen.

Uhka voimistunut

Suojelupoliisista kerrotaan, että äärioikeistolaisen terrorismin uhka on yleisesti viime vuosina voimistunut Suomessa.

– Suojelupoliisi on tunnistanut yksittäisiä henkilöitä tai ryhmiä, joilla on sekä halu että kyky väkivaltaiseen toimintaan nimenomaan äärioikeistolaisen ideologian innoittamana.

Uhkan kasvun nähdään liittyvän ainakin osittain muista länsimaista saatuun inspiraatioon.

– Suomessa uhkan muodostavat erityisesti salassa toimivat yksittäiset henkilöt ja pienryhmät. Verkkoympäristön vaikutus radikalisoitumisessa sekä ideologioiden ja toimintatapojen leviämisessä on olennainen.

Supon mukaan Suomessa toimii useita järjestäytyneitä äärioikeistoryhmiä, jotka organisoivat esimerkiksi mielenosoituksia, musiikkitapahtumia ja kamppailulajiharjoituksia.

Tällaisten näkyvästi toimivien ryhmien ei arvioida itsessään pyrkivän terroristiseen toimintaan, mutta ne luovat potentiaalisen kasvualustan yksittäisten henkilöiden radikalisoitumiseen.

Kankaanpään tapaus on kansainvälisestikin poikkeava

Aiemmin tällä viikolla Yle kertoi terrorismirikoksista epäillyn Kankaanpään uusnatsiporukan yhteyksistä muihin äärioikeistoryhmiin.

Supo kertoo Kankaanpään ryhmän toimintamallin edustavan hyvin äärimmäistä akselerationistisen äärioikeistolaisuuden suuntausta, jossa pyritään kiihdyttämään yhteiskunnan romahtamiseen johtavaa väkivaltaa terrori-iskujen avulla.

Tapaus on kansainvälisestikin poikkeuksellinen.

– Tyypillisempiä ovat olleet yksittäisten toimijoiden ampuma-aseilla toteuttamat iskut. Tässä tapauksessa poikkeuksellista kansainvälisestikin on ollut suunnitelmallisuus, Supo lausuu.

Suojelupoliisi julkaisi viime vuotta käsittelevän vuosikirjansa 30.3.2023. Vuosikirjaan sisältyy myös päivitetty terrorismin uhka-arvio.

Suosittelemme