Hyppää sisältöön

Perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat rasismiin selvästi eri tavalla kuin muut – Ylen kysely paljastaa suomalaisten tuntemukset rasismista

Ylen kyselyssä naisista 57 ja miehistä 39 prosenttia vastaa, ettei Suomessa suhtauduta rasismiin tarpeeksi vakavasti. Perussuomalaisten kannattajista näin ajattelee vain kaksi prosenttia.

Taustakuvassa äärioikeiston mielenosoistus ja sen päällä graafi joka näyttää, miten kysymykseen "Suhtaudutaanko rasismiin mielestäsi Suomessa tarpeeksi vakavasti?" on vastattu: 43 % sanoo "kyllä", 9 % "ei osaa sanoa" ja 48 % "ei".
Ylen kyselyn mukaan lähes puolet suomalaisista ajattelee, että Suomessa ei ole suhtauduttu rasismiin tarpeeksi vakavasti. Kuva: Dan Granqvist / Yle, grafiikka: Nanna Särkkä / Yle
Pekka Kinnunen
Avaa Yle-sovelluksessa

Suhtautuminen rasismiin jakaa suomalaisia voimakkaasti. Ylen kyselyssä 48 prosenttia vastanneista arvioi, että Suomessa ei suhtauduta rasismiin tarpeeksi vakavasti. 43 prosenttia vastasi, että rasismiin suhtaudutaan riittävällä vakavuudella.

Rasismiin suhtautumisessa on selkeitä alueellisia eroja.

Suurten kaupunkien asukkaista tamperelaiset näkevät rasismiin suhtautumisessa eniten korjattavaa. Vain joka neljäs tamperelainen arvioi, että rasismiin suhtaudutaan tarpeeksi vakavasti. 64 prosenttia tamperelaisista kaipaa rasismin torjumiseen lisää puhtia.

Helsinkiläisistä noin joka kolmas ja turkulaisista hieman yli kolmannes on tyytyväinen siihen, miten Suomessa suhtaudutaan rasismiin. Helsinkiläisistä ja turkulaisista 61 prosenttia haluaa vahvempaa otetta rasismin estämiseen.

Pääkaupunkiseudulla Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukkaista lähes puolet on tyytyväisiä siihen, miten rasismiin suhtaudutaan ja tyytymättömiä on 41 prosenttia vastanneista.

Suuralueista Helsingissä ja Uudellamaalla hieman yli puolet vastanneista toivoo tiukempaa suhtautumista rasismiin. Pohjois- ja Itä-Suomen asukkaista lähes puolet näkee nykyiset toimet riittävinä ja 45 prosenttia toivoo tiukempaa suhtautumista rasismiin.

Naiset vaativat miehiä enemmän lisää voimaa rasismin torjuntaan. Ylen kyselyyn vastanneista naisista 57 prosenttia katsoo, että Suomessa ei suhtauduta rasismiin tarpeeksi vakavasti. Miehistä näin ajattelee 39 prosenttia.

Nuoret vaativat terävämpää suhtautumista rasismiin kuin vanhemmat ikäluokat. Tyytyväisimpiä ovat 35–49-vuotiaat, joista lähes puolet vastaa, että rasismiin suhtaudutaan Suomessa tarpeeksi vakavasti. 18–24-vuotiaista näin ajattelee vain joka kolmas.

Pienituloisista (10 000–20 000 euroa vuodessa ansaitsevista) hieman yli puolet vahvistaisi rasismin torjuntaa, kun taas suurituloisista (yli 90 000 euroa vuodessa tienaavista) runsas puolet katsoo nykyiset toimet riittäviksi.

Pienituloisissa on paljon nuoria ja opiskelijoita, jotka vaativat voimakkaampia toimia rasismia vastaan.

Suhtautuminen rasismiin jakaa puolueita ja hallitusta.

Petteri Orpon (kok.) neljän puolueen hallituksesta perussuomalaisten ja kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kannattajat ovat erittäin laajasti tyytyväisiä nykyisiin rasismin vastaisiin toimiin.

Perussuomalaisten kannattajista peräti 90 prosenttia vastaa, että Suomessa suhtaudutaan tarpeeksi vakavasti rasismiin ja vain kaksi prosenttia kaipaa lisää toimia. Kokoomuslaisista joka neljäs tiukentaisi suhtautumista rasismiin.

Hallituspuolueista RKP:n kannattajat erottuvat rasismikysymyksessäkin omaan sarjaansa. RKP:n kannattajista puolet toivoo tiukempaa suhtautumista rasismiin.

Voimakkaimmat kriittiset äänet löytyvät oppositiosta. Vasemmistoliiton kannattajista 86, vihreistä 84 ja SDP:n tukijoista 69 prosenttia vaatii vakavampaa suhtautumista rasismiin.

Keskustan kannattajat jakautuvat rasismikysymyksessä kahtia. 45 prosenttia keskustalaisista on tyytyväisiä siihen, miten vakavasti Suomessa suhtaudutaan rasismiin ja 42 prosenttia kaipaa rasismin torjuntaan tiukempaa otetta.

Puolueiden mielipide-erot rasismiin suhtautumisessa heijastelevat sitä, miten tärkeäksi puolueiden kannattajat rasismiaiheen näkevät.

Perussuomalaisten kannattajista vain 13 prosenttia pitää erittäin tärkeänä, että Suomessa ei hyväksytä rasismia missään muodossa. Lähes puolet perussuomalaisista vastasi, että tämä ei ole lainkaan tärkeää tai ei kovin tärkeää.

Vihreiden kannattajista 95, vasemmistoliittolaisista 92, sosiaalidemokraateista 80 ja RKP:läisistä 71 prosenttia määritteli rasismin torjumisen erittäin tärkeäksi.

Kaikista vastaajista kaksi kolmesta arvioi erittäin tärkeäksi, että rasismia ei hyväksytä missään muodossa.

Tässäkin kysymyksessä naisten asenteet ovat selvästi miehiä tiukempia: naisista 75 ja miehistä 54 prosenttia pitää erittäin tärkeänä, että rasismia ei hyväksytä missään muodossa.

  • Tutkimus on tehty Taloustutkimus Oy:n online-paneelissa internet-paneelitutkimuksena. Tutkimuksen kohderyhmä oli Manner-Suomen 15–79-vuotias väestö. Otos muodostettiin satunnaisotannalla.
  • Tiedonkeruu toteutettiin 14.–18.7.2023 välisenä aikana.
  • Tutkimukseen vastasi kaiken kaikkiaan 1 096 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan kohderyhmää edustavaksi.
  • Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta suurimmillaan noin ± 3,2 prosenttiyksikköä.

Voit keskustella tästä artikkelista 25.7.2023 kello 13 saakka. Kommentointi suljetaan aiemmin kuin alun perin oli suunniteltu moderoinnin ruuhkautumisen vuoksi.

Jutun grafiikkaa tarkennettu 25.7.2023 klo 14.00: kahteen grafiikkaan, jotka erittelevät tuloksia vastaajien sukupuolen mukaan, on lisätty tieto vastaajien lukumääristä sukupuolittain.

Suosittelemme sinulle