Hyppää sisältöön

Älypuhelin ja uni

Ruutuaika ennen nukkumaan menoa vaikuttaa uneen, mutta tietyt älypuhelimen sovellukset voivat jopa lisätä unta. Koneen avulla voit arvioida eri sovelluksien vaikutuksia.

Antti Tauriainen,
Henri Forss

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Essi Sokura, Liinu Lavikainen ja Tuula Kyrölä kertovat puhelimenkäytöstään. Video: Ari Haimakainen / Yle, Arttu Kuivanen / Yle, Juha-Petri Koponen / Yle, Paulus Markkula / Yle, Antti Tauriainen / Yle.

Essi Sokura ei osaa enää nukahtaa ilman podcastin kuuntelua.

Liinu Lavikainen ja Tuula Kyrölä välttelevät uutisia ja vakavia aiheita iltaisin, koska kokevat niiden häiritsevän unta.

Käytämme älypuhelinta paljon sängyssä ja sen vaikutuksia on saatu selville Oulun yliopistossa. Älypuhelimen sovellusten käyttö voi jopa parantaa nukahtamista ja unenlaatua.

Erityisesti kirjoittaminen sängyssä heikensi unta muuhun käyttöön verrattuna. Tutkimuksessa seurattiin ihmisten eri sovellusten käyttöä ja sen vaikutusta unenlaatuun ja nukahtamiseen.

Tässä jutussa kerromme, mitä tutkijat huomasivat vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen datasta jälkikäteen. Esimerkiksi rauhoittavan musiikin kuuntelu älypuhelimesta saattoi jopa helpottaa nukahtamista.

Näet jutusta koneen, grafiikan ja taulukon avulla, miten eri sovellustyypit vaikuttivat tutkimusryhmän uneen.

Juttuun haastatellut älypuhelimen käyttäjät eivät liity Oulun yliopiston tutkimukseen.

Osa sovelluksista voi pidentää unta ja laskea sykettä

Oulun yliopiston jokapaikan tietotekniikan tutkimusyksikön yliopistotutkija Aku Visuri oli mukana tutkimuksessa, joka käsitteli eri sovellustyyppien ja käyttöajankohdan vaikutusta uneen.

Osa tuloksista yllätti itse tutkijoitakin. Esimerkiksi kalenterin tai viestintäsovellusten käyttö sängyssä voi rauhoittaa sykettä verrattuna puhelimen käyttöön yleisesti.

– Lähes poikkeuksetta ne vaikuttivat positiivisesti uneen eli saattoivat nopeuttaa nukahtamista ja pidentää yön uniaikaa.

Tutkimuksen alussa oli oletus, että esimerkiksi kirjoittamisen ja lukemisen vaikutuksilla olisi merkittävä ero unen laatuun. Tulokset kertoivat toista.

– Ei sinällään ollut merkittävää lukiko vai vastailiko viesteihin. Vastaaminen saattoi kuitenkin parantaa unenlaatua, Visuri toteaa.

Puhelimen sänkyyn tuominen ei välttämättä aina ole haitallista. Video: Juha-Petri Koponen / Yle, Paulus Markkula / Yle, Antti Tauriainen / Yle.

Mielenkiintoista tuloksissa oli myös se, että nukahtamisviive kasvaa kertoimen kanssa, kun puhelinta käyttää sängyssä.

Tällaisia olivat tutkimuksen unen laadun mittarit:

  • Unen viivästymisellä tarkoitetaan, kauanko nukkumaan menemisestä kestää nukahtamiseen. Koneen tulos kertoo muutoksen unen viivästymiseen.
  • Unen kokonaispituudella tarkoitetaan sitä, kauanko on nukkunut. Koneen tulos kertoo muutoksen unen kokonaispituuteen.
  • Keskisyke on sykkeen keskiarvo unen aikana. Matalampi syke on parempi. Keskisykettä tai sykevälivaihtelua kone ei huomioi.
  • Sykevälivaihtelulla tarkoitetaan kuinka paljon aika sydämen lyöntien välillä vaihtelee. Mitä korkeampi sykevälivaihtelu on, sitä paremmassa kunnossa tahdosta riippumaton hermosto on. Autonominen hermosto ohjaa muun muassa sydämen ja rauhasten toimintaa.

Kuinka eri sovellustyypit vaikuttavat uneen?

SovellustyyppiVaikutus uneen
Selain (Chrome, Firefox)pidentää nukahtamisviivettä ja pidentää unen pituutta
Sosiaalinen media (Instagram, Snapchat, Facebook)neutraali vaikutus, pidempi käyttö heikentää unenlaatua
Tuottavuus (kalenteri)voi parantaa unenlaatua
Uutisetlyhytkestoinen käyttö heikentää unta, pidempikestoinen käyttö pidentää unta
Viestisovellus (Whatsapp, Telegram)parantaa unenlaatua
Viihde (Imgur, Netflix)heikentää unenlaatua
Musiikki ja ääni (Spotify)nopeuttaa nukahtamista ja pidentää unta
Media ja video (Youtube)voi pidentää unta
Elämäntapa (Tinder)kasvattaa nukahtamisviivettä, mutta pidentää unta

Kokeile, millaisia vaikutuksia eri sovellusten käytöllä voi olla unenlaatuun ja nukahtamiseen

Tutkimuksessa kerätyn tiedon pohjalta teimme koneen, jolla voit tarkastella millaisia muutoksia eri sovellukset aiheuttivat tutkimushenkilöden tavalliseen uneen.

Nämä tulokset ovat yleistyksiä ja sovellusten vaikutukset ovat yksilöllisiä.

Tutkimukseen osallistuneiden keskimääräiset unen laadun mittarit olivat muun muassa:

  • Unen viivästyminen 18 min 40 s
  • Unen kokonaispituus 7 h 22 min

Tutkimukseen osallistuneiden nukahtaminen viivästyi siis tavallisesti lähes 19 minuuttia ja tavallisesti he nukkuivat keskimäärin 7 tuntia 22 minuuttia.

Kone laskee sovelluksen aiheuttaman muutoksen näihin arvoihin. Jos valitset useampia sovelluksia, kone laskee vaikutusten keskiarvon.

Sokura, Lavikainen ja Kyrölä kertovat ajatuksistaan älypuhelimen käytöstä ennen nukkumaanmenoa. Video: Ari Haimakainen / Yle, Arttu Kuivanen / Yle, Juha-Petri Koponen / Yle, Paulus Markkula / Yle, Antti Tauriainen / Yle.

Vaikutus on merkittävin sängyssä ja juuri ennen nukkumaan menoa

Tutkimukseen osallistujien älypuhelimen käyttöä seurattiin erikseen asennetulla sovelluksella ja unen laatua mitattiin älysormuksen avulla. Sovellusten käyttöä ja unenlaatua seurattiin yhteensä neljän kuukauden ajan kahdessa osassa vuosina 2019 ja 2020.

Eri sovellustyyppien ja käyttöajankohdan vaikutuksia saatiin selville tutkimalla 86 henkilön uni- ja sovellustenkäyttötietoja.

Suurin vaikutus älypuhelimen käytöllä on, kun sitä käytetään sängyssä juuri ennen nukkumaan menoa. Muina aikoina ainoastaan sovellusten liikakäytöllä on selkeää merkitystä.

– Liikakäyttöä on hankala arvioida. Jokainen varmasti huomaa, jos se alkaa vaivata itseä. Jos harkitsee, että onko tämä liikakäyttöä, se kenties sitä on, Visuri lisää.