Hyppää sisältöön

Kotihoidon ateriapalveluissa on huomattavia laatueroja

THL:n kyselyssä selvitettiin kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Sotkamossa on otettu käyttöön biovaaka.
Tyytyväisyydessä ateriapalveluihin oli iso eroja hyvinvointialueiden välillä. Kuva: Juhani Ronkainen/Sotkamon kunta
STT

Viidennes kotihoidon asiakkaista on tyytymättömiä saamaansa ateriapalveluun, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamasta kyselystä.

Tyytyväisyydessä oli kuitenkin iso eroja hyvinvointialueiden välillä. Tyytymättömien asiakkaiden osuus vaihteli reilusta kolmanneksesta vähän yli kymmeneen prosenttiin. Eniten tyytymättömyyttä oli Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, vähiten Keski-Pohjanmaan alueella.

Kyselyssä selvitettiin myös ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden tyytyväisyyttä ruokaan. Tyytymättömien osuus oli kotihoitoa pienempi, 14 prosenttia.

– Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että kotihoidon ateriapalvelussa on huomattavia laatueroja. Hyvä ravitsemustila on iäkkäiden toimintakyvyn kannalta keskeinen tekijä, joten asiaan on jatkossa kiinnitettävä enemmän huomiota, sanoo THL:n johtava asiantuntija Sari Kehusmaa tiedotteessa.

THL:n projektikoordinaattorin Suvi Leppäahon mukaan tulosten alueellista vertailua on tehtävä harkiten, koska kaikilla alueilla vastausaktiivisuus ei ollut korkea.

Toiveiden huomioimisessa parannettavaa

Kyselyssä selvitettiin asiakkaiden kokemuksia myös neljästä muusta kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen palveluasumiseen liittyvästä asiasta: palvelun riittävyydestä, hoitajien ystävällisyydestä, turvallisuuden kokemuksesta ja toiveiden huomioimisesta. THL:n mukaan suurimmaksi osaksi näihin asioihin oltiin tyytyväisiä.

Kyselyn vastaajat olivat erityisen tyytyväisiä hoitajien ystävällisyyteen. Kotihoidon asiakkaista 96 prosenttia oli tyytyväisiä hoitajien ystävällisyyteen, ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista 92 prosenttia.

Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa noin yhdeksän kymmenestä oli tyytyväisiä turvallisuuden kokemukseen.

Sen sijaan toiveiden huomioimisessa arviot olivat heikommat. Viidennes ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista oli tyytymättömiä toiveiden huomioimiseen, kotihoidossa osuus oli 14 prosenttia. Asiakkaiden toiveet olivat selvityksen mukaan hyvin arkisia, kuten osallistumista kodinhoidollisiin askareisiin ja virkistystoimintaan sekä mahdollisuuteen rytmittää ruokailu ja uni itselle sopivaksi.

THL:n kyselyyn vastasi yli 24 000 kotihoidon ja noin 17 500 ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakasta. Kysely tehtiin viime vuoden keväällä ja alkukesästä, joten tulokset kuvaavat tilannetta alueilla ennen hyvinvointialueiden aloittamista.

Suosittelemme