Hyppää sisältöön

Leena Meri haluaa pidentää lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen vanhenemisaikaa – tai jopa luopua siitä täysin

Perussuomalaisen oikeusministerin mukaan hallitus aikoo selvittää myös, voisiko tapon syyteoikeuden vanhenemisesta luopua.

Leena Meri.
Oikeusministeri Leena Meren mukaan syyteoikeuden vanhentuminen ei saa olla esteenä tahallisten henkirikosten tekijöiden vastuuseen saattamisessa. Meri kuvattuna 18.6.2023 Pikkuparlamentin auditoriossa Helsingissä. Kuva: Silja Viitala / Yle
Jesse Mäntysalo

Oikeusministeri Leena Meri (ps.) olisi valmis luopumaan tapon syyteoikeuden vanhentumisesta.

Meri kertoo Ylelle, että hallitus aikoo selvittää mahdollisuuksia tappo-rikoksen vanhenemisajan poistamiselle tai pidentämiselle.

– Jos näin vakava rikos on mahdollista joko uuden näytön tai kehittyneemmän teknologian avulla selvittää, niin vanhentumisajat eivät saisi olla syytteen nostamisen tai tekijän vastuuseen saattamisen esteenä, Meri lausuu.

Nykyisellään tappo vanhenee 20 vuodessa. Henkirikoksista ainoastaan murha on vanhentumaton.

Karkeasti eroteltuna tappo on useimmiten pikaistuksissa tehty henkirikos, kun taas murha tehdään vakaasti harkiten tai erityisen raa´alla tai julmalla tavalla.

Meri huomauttaa, että tapossakin on kyse tahallisesta henkirikoksesta, jolla on aiheutettu toisen henkilön kuolema, vaikka olosuhteet eivät osoita tekijässä esimerkiksi suunnitelmallisuutta teon suhteen.

Hänen mukaansa uhrien läheisten kannalta on kestämätöntä, jos rikos jää ratkaisematta vanhentumisajan vuoksi, vaikka asiaan voitaisiin saada selkeää näyttöä tai vaikkapa tekijän tunnustus.

– Edellä mainituista syistä olen henkilökohtaisesti valmis suoraan siirtymään siihen, että tappo ei vanhene koskaan.

Selvityksen alla myös lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Tavoite mainitaan myös hallitusohjelmassa.

Kirjauksen mukaan tahallisten henkirikosten ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten syyteoikeuden vanhentumisajan pidentämistä tai syyteoikeuden vanhentumisesta luopumista aiotaan selvittää, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Henkirikosten osalta kysymys on Leena Meren mukaan juuri tapon syyteoikeuden vanhentumisen arvioimisesta.

Hän huomauttaa, että lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhentumisaikojen pidennyksiä on tehty jo aiemmin.

Vuoden 2006 lakimuutoksen myötä muun muassa lapsiin kohdistuvien vakavimpien seksuaalirikosten syyteoikeus vanhenee Suomessa aikaisintaan uhrin täyttäessä 28 vuotta.

– Pidempiä vanhentumisaikoja puoltaa tässä se, että tällaiset rikokset saattavat tulla ilmi vasta useita vuosia teon jälkeen. Tältä osin tulee arvioitavaksi nykyisten vanhentumisaikojen riittävyys. Onneksi nykyisin tällaiset rikokset tulevat ilmi aiempaa varhaisemmin.

– Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, myös itse teko on sitä moitittavampi ja erittäin vakava, Meri toteaa.

Aiemmin ehdotus sai laajaa tukea

Leena Meren mielestä mainittujen rikosten vanhentumisaikojen muuttaminen on tärkeää niin yhteiskunnallisesti annettavan viestin kuin myös rikoksen uhrien oikeuksien kannalta.

– Keskeinen syy hallitusohjelman kirjaukselle on tahtotila, että koska tahalliset henkirikokset ja lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat erittäin moitittavia, on tärkeää, että tekijät saadaan niistä vastuuseen, Meri perustelee.

Tapon vanhentumisajan poistamiselle on aiemmin ollut eduskunnassa laaja tuki.

Vuonna 2016 kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru ja Arto Satonen panivat vireille lakialoitteen sen puolesta, ettei tappo vanhenisi murhan tavoin koskaan.

Aloitteen allekirjoitti peräti 162 kansanedustajaa. Sitä ennen yhtä paljon kannatusta saanut kansanedustajan lakialoite oli vuodelta 2005.

Lakivaliokunta pyysi oikeusministeriöltä lausunnon asiaan. Aloite ei sen jälkeen edennyt.

Ei voisi soveltaa nyt pimeinä oleviin tapauksiin

Rikoslaissa teon vanhentumattomuus tai vanhentumisajan pituus riippuu rikoksen yleisestä vakavuudesta, jota puolestaan ilmentää rikoksen rangaistusasteikko.

Tätä nykyä vain rikokset, joista voidaan tuomita elinkautinen vankeusrangaistus, eivät vanhene.

Aiemmin oikeusministeriö on maininnut yhdeksi keskeiseksi perusteeksi muiden henkirikosten vanhenemiselle, että esimerkiksi tapon ja murhan välillä on pysyttävä selkeä raja, koska rikokset ovat moitittavuudeltaan erilaisia tekoja.

Oikeusministeri Meren mukaan käytännöstä voidaan kuitenkin painavista syistä poiketa. Hän mainitsee esimerkiksi juuri aiemman lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten vanhentumisaikojen pidentämisen.

Mikäli esimerkiksi taposta tehtäisiin vanhentumaton rikos, se ei hyödyttäisi tällä hetkellä selvittämättä olevien tappojen tutkintaa.

– Selvitin asiaa oikeusministeriön virkamiehiltä ja sieltä saamani vastauksen perusteella on katsottu, että rikosoikeudelliset periaatteet edellyttävät, että tällaisia lainsäädäntömuutoksia voidaan soveltaa vain tekoihin, jotka on tehty muutosten voimaantulon jälkeen, Meri mainitsee.

Käytännössä se tarkoittaa, että jos tapon vanhentumisaika poistettaisiin tai sitä pidennettäisiin yli 20 vuoden, vaikutukset tuntuisivat vasta 20 vuoden kuluttua muutoksesta.

– Muutosta ei mielestäni siltikään kannata jättää tekemättä, vaikka aikaa kuluisi pitkäänkin muutosten vaikutuksille. Muutenhan se ei alkaisi vaikuttaa koskaan.

Leena Meren mukaan on vielä auki, millaisella toteutustavalla ja millä aikataululla asian selvittäminen etenee.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 19.8. kello 23:een saakka.

Kuuntele myös:

Poliisi ratkoo nyt vuosikausia vanhoja rikoksia – “Huolimatonta poliisityötä”
Poliisi on viime vuosina alkanut uudelleen selvittää jopa vuosikymmeniä vanhoja rikoksia ja myös saanut niitä ratkaistua. Uutispodcast.

Suosittelemme