Hyppää sisältöön

Tässä on valtion talousarvioehdotus ensi vuodelle: katso, mistä leikattaisiin ja mihin laitettaisiin lisää rahaa

Ehdotus on 10,1 miljardia euroa vajaa, eli velkaa jouduttaisiin ottamaan saman verran. Koulutuksesta leikataan jonkin verran, mutta siihen myös panostetaan.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps) puhuu tiedotustilaisuudessa.
Esitys on valtiovarainministeriön ehdotus. Valtiovarainministeriötä johtaa ministeri Riikka Purra (ps.). Kuvassa Purra perjantaina 25. elokuuta. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva
Tekijät
Avaa Yle-sovelluksessa

Valtiovarainministeriön esitys talousarvioesitykseksi on julkaistu. Voit tutkia sitä täältä.

Menojen loppusumma budjettiehdotuksessa on 87,2 miljardia euroa. Ehdotus on 10,1 miljardia euroa alijäämäinen eli vajaa. Se tarkoittaa, että velkaa jouduttaisiin ottamaan 10,1 miljardia euroa verran, jotta kaikki menot saataisiin katettua.

1. Koulutukseen leikkauksia ja lisää rahaa

Valtionosuuksista ja -avustuksista esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin leikattaisiin noin 130 miljoonaa euroa. Toisaalta perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön yhteisiin menoihin lisättäisiin lähes 50 miljoonaa euroa.

Valtionrahoitusta yliopistoille lisättäisiin lähes 150 miljoonaa euroa. Myös Suomen Akatemian tutkimusmäärärahoja nostettaisiin lähes 60 miljoonalla eurolla.

Ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen lisättäisiin lähes 100 miljoonaa euroa.

Opintotukeen on varattu lähes 80 miljoonaan euron lisäys.

Rahapelitoimintojen tuotot tieteelle leikattaisiin kokonaan pois. Vähennys tulisi olemaan noin 75 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriölle haluttaisiin lisätä yli 50 miljoonaa euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen.

2. Ilmasto, luonnonsuojelu ja energia

Sadan miljoonan pääomasijoitus Ilmastorahastolle leikattaisiin kokonaan pois.

Ympäristön- ja luonnonsuojelusta nipistettäisiin 70 miljoonaa euroa eli 36 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) energiatukeen lisättäisiin lähes 100 miljoonaa euroa. TEM:n uusiutuvan energian tuotantotukeen esitetään myös noin 170 miljoonaan euron lisäystä.

3. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat

Esityksen mukaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta leikataan yli 50 miljoonaa euroa. Leikkaus olisi 14 prosenttia vuoden 2023 budjettiin verrattuna.

Valtion korvauksia kotouttamisen edistämiseen lisätään yli sadalla miljoonalla eurolla.

4. Sosiaaliturvan muutokset

Asumistuesta halutaan leikata 15 miljoonaa euroa. Työttömyysturvasta nipistettäisiin noin 180 miljoonaa euroa ja peruspäivärahasta lähes 160 miljoonaa euroa.

Toimeentulotukeen olisi tulossa seitsemän miljoonaa euroa lisää rahaa. Työttömyysturvan leikkaus nostaa toimeentulotuen menoja.

5. Liikunta ja urheilu

Liikunnan ja urheilun edistämiseen esitetään uutta määrärahaa yli 45 miljoonaa euroa, mutta samalla liikunnan ja urheilun edistämisestä leikataan lähes 60 miljoonaa euroa.

6. Autotiet, raiteet ja vesiväylät

Esityksen mukaan liikenne- ja viestintäministeriön perusväylänpidosta leikataan noin 30 miljoonaa.

Lisäksi väyläverkon kehittämisestä napataan pois lähes 130 miljoonaa euroa.

Väyläviraston mukaan väyläverkon korjausvelka on 2,8 miljardia euroa. Väylät tarkoittavat valtion tieverkkoa, rataverkkoa ja vesiväyliä.

7. Taide ja kulttuuri

Opetus- ja kulttuuriministeriön ensi vuoden budjettiin on tulossa kymmenen miljoonan euron leikkaus.

Se koskee valtionavustuksia ja ministeriön koko hallinnonalaa. Vielä ei ole tiedossa, mikä osuus leikkauksista kohdistuu taiteeseen ja kulttuuriin. Asia selvinnee syksyn budjettineuvotteluissa.

Koko hallituskauden aikana Orpon hallitus kaavailee opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksiin yhteensä 125 miljoonan euron leikkauksia.

8. Poliisille lisää rahaa

Poliisin budjetti olisi esityksen mukaan ensi vuodelle yli miljardin. Tämä tarkoittaa lähes 90 miljoonan euron lisäystä verrattuna poliisin edellisen vuoden budjettiin.

9. Kehitysyhteistyö

Varsinaisesta ulkoministeriön kehitysyhteistyöstä otettaisiin pois lähes 85 miljoonaa euroa. Ukrainalle esitetään uutta määrärahaa, joka olisi lähes 60 miljoonaa euroa.

Kansainvälisestä kehitysyhteistyöstä leikattaisiin lähes 90 miljoonaa euroa, joka on kymmen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2023.

10. Hyvinvointialueet

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon on tulossa lisää rahaa. Hyvinvointialueille ja HUSille eli Helsingin yliopistolliselle sairaalalle esitetään neljä miljardia euroa lisää rahaa. Summa on 19 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023.

11. Business Finland Venture Capital

Business Finland Venture Capital ei saisi valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2024 enää pääomasijoitusta. Viime vuoden talousarviossa yhtiö sai 110 miljoonan euron määrärahan. Yhtiö kehittää Suomen pääomasijoitusmarkkinoita kestävään ja vastuulliseen suuntaan.

Ei vielä valmis budjetti

Kyseessä on valtiovarainministeriön ehdotus, eli ei vielä valmis budjetti.

Valtiovarainministeri käy vielä ministeriökohtaiset neuvottelut talousarvioehdotuksesta 5.–6. syyskuuta. Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 19.–20. syyskuuta. Lopullisesti asiasta päättää eduskunta.

Korjattu 28.8. kello 14.20: Taide ja kulttuuri -kohta päivitetty. Aiemmin kohdassa käsiteltiin yksityiskohtaisemmin alan rahoitusta. Vielä ei ole tiedossa, mikä osuus leikkauksista kohdistuu taiteeseen ja kulttuuriin.

Tarkennettu kello 14.41 kohtaa, jossa kirjoitettiin valtionosuuksista ja -avustuksista esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttökustannuksiin. Käyttökustannusleikkaukset eivät koske vain varhaiskasvatusta.

Korjattu 29.8. kello 13.34: Business Finland Venture Capital -yhtiö ei saa vuoden 2024 talousarvioesityksessä enää uutta pääomasijoitusta. Juttuun oli epähuomiossa jäänyt muotoilu, joka antoi ymmärtää, että yhtiön koko rahoitus leikattaisiin.

Mitä mieltä olet budjettiesityksestä? Osallistu keskusteluun ja kommentoi alle 29. elokuuta kello 23:een asti.

Suosittelemme