Njuike sisdoaluide

Sääʹmǩiõll veerǥlaž ǩiõllân? Säʹmmlaid jiijjâs eeʹttiǩ-kåʹddneǩ? Tobdstõõđ sääʹmteʹǧǧvaali võboršiiʹǩǩi vuäinlmid

Tän artikkeeʹl veäkka vuäitam čiŋlmõõvvâd sääʹmteʹǧǧvaali võboršiiʹǩǩi vaalteeʹmid da jurddjid.

Kuvassa on kaikki 34 saamelaiskäräjävaalien ehdokasta
Sääʹmteʹǧǧvaalid tååimtet 4.9.–2.10.2023. Govva: Vihtori Koskinen / Yle
Linnea Rasmus

34 ooumžed lie älggam võboršeʹǩǩen čõõuč sääʹmteʹǧǧvaalid. Seeʹst 31 lie vaʹsttääm Yle kõõjjõʹsse, koin seʹlvvteš võboršiiʹǩǩi vuäinlmid sääʹmpoliittlaž renstõõzzid.

Vuâlpeäʹlnn vuäitak vaʹlljeed võboršeeʹǩǩ, koon teâđaid haaʹlääk ǩiõččâd. Võboršeeʹǩǩ ouʹdde pohttmõõžž da vuâđđtõõllmõõžž kuâsttje tõn ǩiõʹlle, koin võboršeǩ lij tõid ǩeeʹrjtam.

Vuäitak kuâreed liist tieʹddeeʹl Kuârad puk -teäddõõǥǥ.

Sääʹmteʹǧǧvaalid tååimtet 4.9.–2.10.2023.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia