Hyppää sisältöön

Tällainen on haitallisten vieraslajien tilanne Suomessa

Haitalliset vieraslajit uhkaavat Suomen lajistoa. Vieraslajit leviävät nyt nopeammin kuin koskaan ja leudot talvet edesauttavat niiden vakiintumista pohjolan luontoon.

Näin tunnistat jättipalsamin, joka on Suomessa haitallinen vieraslaji.
Johannes Blom
Avaa Yle-sovelluksessa

Vieraslajit ovat kasvava uhka luonnon monimuotoisuudelle myös Suomessa.

Maailman luontopaneeli IBPESin tänään julkaisema raportti on Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärven mukaan ajankohtaisempi kuin koskaan.

– Vieraslajien kulkeutuminen ja vakiintuminen Suomeen on tällä hetkellä nopeampaa kuin koskaan, Sääksjärvi toteaa.

Uhkana on luonnon samankaltaistuminen. Ihmisen toiminnan seurauksena lajit leviävät kaikkialle maailmaan, syrjäyttävät ja saalistavat kotoperäiset lajit ahtaalle, jopa sukupuuttoon.

Ilari Sääksjärvi nojailee puuhun Naantalin Kuparivuorella.
Ilari E. Sääksjärvi on myös Suomen luontopaneelin 2. varapuheenjohtaja. Kuvassa Sääksjärvi luontoympäristössä Naantalin Kuparivuorella. Kuva: Kimmo Gustafsson

Esimerkkejä löytyy Suomestakin lukuisia, vaikkapa Suomenkin luontoon vakiintunut pohjoisamerikkalainen minkki, hyvin voimakas saalistaja, joka vaarantaa vesilintujen poikueet kesäaikaan.

Saaristoalueella toinen hyvä esimerkki on voimakkaasti leviävä kurtturuusu, joka tukahduttaa rantojen lajeja ja elinympäristöjä alleen.

Sääksjärvi arvioi, että tilanne Suomessa on edelleen melko hyvä: maamme luonnonkirjo tunnetaan melko hyvin. Sama koskee myös vieraslajeja. Suomi on myös moniin IPBESin jäsenmaihin verrattuna edelläkävijä vieraslajeja koskevan lainsäädännön suhteen.

Lue täältä lisää luontopaneeli IPBESin raportista:

Pohjolan kylmät talvet ja lyhyt kasvukausi ovat toimineet puskurivyöhykkeenä haitallisten vieraslajien leviämiselle. Nyt ilmastonmuutos ja leudontuvat talvet uhkaavat asemaamme lintukotona tässäkin suhteessa.

Suurimmassa vaarassa ovat vesielinympäristöt, sillä niihin vakiintuneita vieraslajeja on vaikea saada torjuttua.

– Usein peli on menetetty siinä vaiheessa, kun laji on pystynyt vakiintumaan uudelle alueelle, Sääksjärvi sanoo.

Tärkeintä on ennaltaehkäisy: katkaista vieraslajien leviäminen ennen kuin laji ehtii vakiintua. Onneksi vielä vakiintumisen jälkeenkään peli ei täysin menetetty.

Kuollut kyttyrälohi Näätämöjoen rannalla
Kyttyrälohi on levinnyt Lapissa rajusti. Vieraslaji on vesistöille haitallinen, sillä kutemisen jälkeen kalat kuolevat, mätänevät ja rehevöittävät vesistön. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Vieraskasvien torjuntaan etsitään uusia keinoja

IPBESin raportti osoittaa, että vieraskasvien hävittäminen on monimutkaista, koska siemenet säilyvät maaperässä ja voivat levitä maanmuokkauksen yhteydessä, vaikka vanhat kasvustot olisikin saatu kitkettyä. Suomessa tällaisia lajeja ovat esimerkiksi jättiputki ja jättipalsami.

Molemmat lajit ovat olleet keskiössä vieraskasvien torjuntaan ja leviämisen ennaltaehkäisyyn keskittyvässä viisivuotisessa Suomen luonnonsuojeluliiton VieKas Life -hankkeessa, joka on tulossa päätökseensä tänä syksynä.

Maailman luontopaneelin raportti korostaa kansalaiskampanjoiden merkittävyyttä vieraslajiongelman taklaamisessa. Ennen kuin vieraskasveja voidaan torjua tehokkaasti, pitää ne osata tunnistaa ja ymmärtää niiden leviämisen lainalaisuudet.

Näin tunnistat kielletyn kurtturuusun

Suomen luonnonsuojeluliiton vieraslajiasiantuntija Markus Seppälän mukaan työ kantaa jo hedelmää.

– Ehkä 4–6 tunnetuinta lajia ovat kansalaisilla aika hyvin hallussa ja se on todella hyvä juttu. EU:n ja Suomen vieraslajiluettelossa on noin 100 lajia, jotka on tärkeä tunnistaa ja tietää, miten niiden kanssa kannattaa toimia, etteivät ne leviä, Seppälä sanoo.

Seppälä nostaa muutaman poiminnan loppusuoralla olevan hankkeen opeista: ensinnäkin tietoa vieraslajeista ja niiden leviämisestä kaivataan yhä. Toisekseen vieraslajityön aloittanut vapaahetoistoiminta, ei pysty ratkaisemaan ongelmaa yksin. Lisäksi tarvitaan koordinoidumpia ratkaisuja.

Mies pitää käsissään Jättipalsamia.
Jättipalsami on Suomessa kaukana kotoa, sillä laji on lähtöisin Himalajan vuoristosta. Markus Seppälä on osana VieKas Life -hanketta ottanut selvää sen torjunnasta. Kuva: Mikko Koski / Yle

Suomessa jo laajalti levinneiden vieraslajien, kuten kurtturuusun hävittäminen on työläs operaatio. Hävittämisen kustannustehokkuus riippuu siitä, onko kyseessä yksittäinen kasvusto vai vaikkapa kilometrin mittainen pensaikko maantien pientareella.

– Esimerkiksi yksin asuva vanha ihminen ei pysty kaivamaan lapiolla ruusua juurineen maasta. Leviämistä voi hidastaa keräämällä hedelmät pois tai näännyttämällä eli uutta kasvustoa leikkaamalla, joka heikentää juuristoa ja lopulta tappaa ruusun.

Ilari E. Sääksjärvi muistuttaa, että myös suojelualueiden perustaminen ja jo heikentyneiden alueiden ennallistaminen ovat tärkeitä torjuntakeinoja. Monimuotoinen luonto vastutaa vieraslajeja paremmin kuin yksipuolistunut.

Kuvassa kurtturuusu.
Kurtturuusulla on viisi terälehteä ja aniliininpunainen kukka. Lajin siemenet leviävät lintujen mukana koko etelärannikkolle. Kuva: Mikko Koski / Yle

Vieraslajien aiheuttamat tappiot, torjunta ja kartoitus kallista Suomessakin

Maailman luontopaneeli IPBES arvioi, että vieraslajit aiheuttavat ihmiskunnalle lähes 400 miljardin euron jättilaskun joka vuosi. Taloudelliset seuraukset vieraslajeista ovat merkittäviä myös Suomessa.

– Taloudellista haittaa voi tulla esimerkiksi suorista vieralajien aiheuttamista satotappioista tai toimista, joilla yritetään estää satotappioita, Seppälä kertoo.

Satotappioiden aiheuttajien joukossa on tuottajille tuttuja riesoja ja uhkia: esimerkiksi hukkakaura, etelänjauhiainen ja koloradonkuoriainen. Puolestaan tomaatin pronssilaikkuviruksen tai mäntyankeroisen kanssa kustannuksia aiheuttaa Seppälän jälkimmäinen huomio: lajien kartoitus ja seuranta.

Koloradonkuoriaisen toukkia.
Koloradonkuoriaisen toukat ovat tuhoisia perunasadoille. Suomeen laji ei ole vakiintunut nopean torjunnan ansiosta. Kuva: Ruokavirasto

Yllättäen vieraslajit voivat aiheuttaa jättikustannuksia myös siellä, minne ei ensimmäisenä osaisi katsoa. Suomeenkin levinnyt vaeltajasimpukka aiheuttaa vuosittain miljoonien dollareiden tappiot Yhdysvaltain ja Kanadan energiantuotannolle tukkimalla voimaloiden vedenottoputkia.

Ekosysteemit ovat herkkiä palapelejä, joissa pienetkin muutokset voivat joskus johtaa katastrofin partaalle kulkevaan ketjureaktioon. Maailman luontopaneelin raportin mukaan jopa 80 prosenttia vieraslajien luonnolle haitallisista vaikutuksista tuottaa haittoja myös ihmisille.

Yksi tärkeä työkalu on suojelualueiden perustaminen ja jo heikentyneiden alueiden ennallistaminen. Monimuotoiset alueet pystyvät vastutamaan vieraslajeja paremmin.

Suosittelemme