Hyppää sisältöön

Liian vaikea sopimus ruoka-avusta johti erikoiseen tilanteeseen: lihaa, kalaa ja maitoa olisi varastossa, mutta kukaan ei kuljeta niitä tarvitsijoille

Hämeenlinnan kaupunki ja Luotsisäätiö ovat eri linjoilla siitä, kuuluiko kylmäketjun hoito sopimukseen vai ei. Nyt marras-joulukuun ruoka-avun kuljetukset ovat katkolla, sillä kuljettajasta ei ole selvyyttä.

Mathjälpen i Vasa sätter ihop sina matpåsar i sina utrymmen på Handelsesplanaden.
Juurekset, vihannekset ja hedelmät tuovat ruoka-apuun tärkeää vihreää väriä. Kuva: Yle / Joni Kyheröinen
Heidi Kononen

Hämeenlinnan seudulla Hyvän tahdon ruoka-apu on ajautunut vaikeaan tilanteeseen.

Seurakuntien kokoaman ruoka-avun kylmäketjua tarvitsevalle osuudelle ei ole loppuvuodesta kuljettajaa, sillä toimintaa pyörittäneen Luotsisäätiön rahat ovat loppu.

Säätiön mukaan kylmäketjun hoitamisesta ei ole tällä hetkellä lainkaan sopimusta, sanoo toimitusjohtaja Heikki Rantala.

– Meillä on kaupungin kanssa työllisyysopimus, jossa on ainoastaan eriteltynä henkilömäärät, jotka ovat tulossa meille erilaisiin työllisyyspalveluihin. Rahaa ei ole tarkoitettu kylmäkuljetusten kulujen kattamiseen.

Luotsisäätiö, Hämeenlinnan kaupunki ja Oma Häme lukevat kaikki monimutkaiseksi luonnehdittua sopimusta ruoka-avusta nyt hieman eri tavoin.

Luotsin toimitusjohtaja Heikki Rantala
Luotsisäätiön toimitusjohtaja Heikki Rantalan mukaan säätiöllä ei ole enää varoja ruoka-avun kylmäketjun hoitamiseen Hämeenlinnassa. Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Kylmäketjua vaativan ruoan säilytys ja kuljetus on merkittävä asia ruoka-avussa. Lihatuotteet, kala, maitotuotteet ja vihannekset ovat noin 30% koko ruoka-avusta, hän kertoo.

Käytännössä kukaan ei tällä hetkellä tiedä, miten kylmäkuljetusta vaativat tuotteet kuljetetaan Hyvän tahdon ruoka-avun jakelupisteille marras-joulukuussa.

Tammikuusta eteenpäin tapahtuvien kylmäkuljetusten kilpailutus on parhaillaan käynnissä.

Mitä on sovittu?

Heikki Rantalan mukaan kylmäketju toteutettiin projektiluontoisena kokeiluna vuosina 2021 ja 2022. Sopimusteksti oli hänen mukaansa liian monimutkainen, ja jälkeenpäin tarkasteltuna sitä ei olisi pitänyt ottaa lainkaan käyttöön sen monitulkintaisuuden takia.

– Tulkitsen niin, että luemme sopimuskokonaisuutta kylmäketjun järjestämisestä kaupungin kanssa nyt eri tavalla, Luotsisäätiön Rantala sanoo.

Rantalan mukaan Hämeenlinnan kaupungilla on käsitys, että säätiö saa varoja kylmäketjun järjestämiseen myös vuodenvaihteessa aloittaneelta hyvinvointialueelta.

Rantalan mukaan sellaisia rahoja ei käytännössä ole missään.

Toimialajohtaja Marika Paasikoski-Junninen Oma Hämeen hyvinvointialueelta kertoo, ettei hyvinvointialue rahoita kylmäketjun hoitamista vaan ostaa Luotsilta kuntouttavaa työtoimintaa.

– Ruokajakelu voi olla osa kuntouttavaa työtoimintaa, mutta hyvinvointialue ei voi rahoittaa erikseen kylmäjakelua.

Hyvinvointialue hakee maakuntaan ruokajakeluun suunnattua valtionavustusta. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen raha jaetaan ruokajakelutoimijoille. Hyvinvointialue ei voi rahoittaa vain yhtä maakunnan toimijaa.

Kaupunki tulkitsee sopimusta toisin

Hämeenlinnan kaupungin elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki sanoo myös, että ongelmatilanne johtuu kylmäketjun järjestämisestä kertovan sopimuskohdan erilaisista tulkinnoista.

– Kaupunki katsoo, että kylmäketjusta huolehtimiseen on jo annettu varat Luotsille osana työllisyyssopimusta, hän sanoo.

Lähteenmäen mukaan kylmäketjun kustantamiseen on osallistunut kaupungin lisäksi myös muita tahoja, kuten seurakunta. Puolet kaupungin sopimuksesta oli sote-toimialalla. Tämä osa sopimuksesta siirtyi vuodenvaihteessa hyvinvointialueelle.

– Ehkä sitä kautta on muodostunut käsitys, että siellä on sellaisia ylimääräisiä kuluja, jotka eivät kuulu Luotsin ja kaupungin väliseen sopimukseen.

Hämeenlinnan kaupungin elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki katsoo kameraan Yle Hämeen studiossa.
Hämeenlinnan elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäen mukaan ruoka-avun kylmäketjun hoitaminen kannattaa jatkossa erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Kuva: Kati Turtola / Yle

Lähteenmäki sanoo, että kaupunki ei ole erikseen eritellyt niitä kuluja, joita Luotsille voisi aiheutua esimerkiksi kylmäketjun hoitamiseen liittyen.

Lähteenmäen mukaan sopimuksessa on edellytetty Luotsilta ”ensisijaisesti kylmäjakeluun liittyvää työllisyystoimintaa”.

Tulkittavaksi on jäänyt, mitä se käytännössä pitää sisällään, ja tämä on johtanut nyt ongelmiin.

Heikki Rantalan mukaan kaupungin rahoitus on tarkoitettu työllisyyspalveluiden asiakaspalveluihin ja Oma Hämeen kuntouttavan työtoimintaan, sosiaalisen kuntoutukseen sekä mielenterveyskuntoutujien ja vammaispalveluiden asiakaspäiviin. Rahaa ei ole tarkoitettu kylmäkuljetusten kulujen kattamiseen, hän sanoo.

Kylmäketjun hoitaminen omaksi kokonaisuudeksi

Sekä Heikki Rantala että Niklas Lähteenmäki sanovat, että kylmäketjun järjestäminen pitäisi irrottaa työllisyys ja sosiaalipalveluiden järjestämisestä omaksi kokonaisuudekseen. Asiasta on Lähteenmäen mukaan käyty neuvotteluja.

Rantala kertoo, että säätiöllä on elintarviketoimintaan valmiit tilat, joissa ruokaa voi säilyttää, mutta itse kylmäauton liikkumiseen ja jakamiseen pitäisi löytää uusi toimija. Parhaillaan Hämeenlinna kilpailuttaa kylmäketjun järjestäjää ensi vuodelle.

Hämeenlinnan kaupunki on alkanut selvittää Luotsisäätiön taloutta tarkemmin syksyn aikana. Lähteenmäen mukaan erityisesti kulurakenne kaipaa lisäselvityksiä.

Rantalan mukaan säätiön tulot ja menot on toimitettu kaupungin tietoon yksityiskohtia myöten jo aiemmin. Syksyn aikana tehtyjen selvitysten mukaan kaikki on kunnossa, sanoo Rantala.

Myös Lähteenmäki kiistää, että säätiön taloudessa olisi epäselvyyksiä.

– Lähinnä kyse on siitä, että saamme selville kokonaiskuvan siitä, onko myönnetty tuki oikeansuuruinen toimintaan nähden, Lähteenmäki sanoo.

Seurakunta otti kopin

Ruoka-avun kylmäketjun otti hoidettavakseen Hämeenlinna-Vanajan seurakunta lokakuun loppuun saakka. Tällä hetkellä marras- ja joulukuun järjestäjä on avoinna, ja aikaa hakea ratkaisu on lokakuun loppuun saakka.

Rantalan mukaan Luotsi ei pysty hoitamaan kylmäketjua ilman lisärahoitusta. Niklas Lähteenmäen mukaan ratkaisua haetaan parhaillaan, sillä kaikkien intresseissä on saada ruokajakelu toimimaan.

Taloustilanteensa vuoksi Luotsi on joutunut muutosneuvotteluihin, jonka kohteena on 25 vakituisessa työsuhteessa olevaa. Mahdollisesti henkilökuntaa lomautettaisiin määräaikaisesti loppuvuoden aikana, kertoo Heikki Rantala. Kylmäketjuun liittyvä rahoituksen evääminen ei ole ainoa asia syy, hän sanoo.

– Kierrätysmyynnin ennakoitua heikompi kehitys, palkkatukityöllistämisen muuttuneet ehdot, inflaatio, ja palkankorotusvaikutukset ovat osa kehitystä. Tässä kylmäketjun rahoitus oli viimeinen niitti, sanoo Rantala.

Suosittelemme